Zpráva ze seznamovacího výjezdu primy A 2010

Odjížděli jsme ve středu 29.9.2010, do penzionu Vesna v Jizerských horách. Sraz byl stanoven na 8:15 , odjezd na 8:30. Jako doprovod s námi jeli třídní prof. Klíma , prof. Vanišová , otec František a ze septim Terka Vernerová, Lucka Zubinová, Marie Andresková a Kristýna Hromková.V plné sestavě jsme nasedli do autobusu a vyrazili. Cestou jsme si domluvili, jak se rozdělíme na pokoje .

Dorazili jsme okolo 11. hodiny. Penzion Vesna leží pod lesem na stráni na kraji Nové Vsi. Šli jsme se ubytovat a ve 12 hodin nás čekal dobrý oběd. Po odpočinku po obědě jsme vyrazili na nedalekou rozhlednu Černá studnice , která byla postavena v roce 1905 v nadmořské výšce 869m. Tam jsme si prohlédli také sousedící arboretum a vyrazili zpět . Cestou mírně mžilo. Po krátkém bloudění jsme se místního domorodce zeptali na cestu a šťastně dorazili do chaty. Po večeři jsme se bavili na společenském večeru v jídelně.

Ráno byla snídaně v 8 hodin. Vyrazili jsme do centra Nové Vsi , kde jsme na louce vedle požární nádrže hráli hry . Cestou zpět jsme šli okolo kostela , který byl sice zavřený , ale na cestě jsme se ještě zdrželi na velkém novém hřišti před kostelem , kde jsme využili spoustu skluzavek , prolézaček a podobných atrakcí . Po obědě jsme nacvičovali scénky na večer . Na odpoledne si pro nás připravili septimánky velkou hru. Rozdělili jsme se do osmičlenných skupin a ještě do dvojic. Jeden z dvojice byl kůň , druhý jezdec . Kůň se musel držet s jezdcem za ruce.U velikého dubu kůň opustil jezdce a dál pokračoval pouze jezdec.Když jezdec doběhl na stanoviště, kde už čekaly septimánky. Každá septimánka položila jezdci jednu otázku. Když ji jezdec věděl, tak ji zodpověděl, když ji nevěděl,tak se běžel poradit s koňem.A když ani kůň nevěděl,běželi se oba poradit se skupinou. Po této hře, kdo chtěl , hrál další hry , několik studentů vyrazilo na dřevo na večerní opékání buřtů . Dříví jsme přitáhli k ohništi a naštípali. Před večerním opékáním se v upravené jídelně konala Mše svatá , kterou vedl otec František. Z kuchyně penzionu nám přinesli mísu buřtů, zeleninový salát, housky a chléb , hořčici a kečup. Zapálili jsme oheň , opékali buřty a chleby a s doprovodem kytary otce Františka jsme zpívali písničky. Když jsme vše snědli a začalo být chladno, přesunuli jsme se do jídelny a připravovali jsme se na scénky. První skupina předvedla scénku o čínském masérovi , druhá o Červené Redbullce , třetí měla taneční scénku spojenou s přednáškou o Římě , čtvrtá skupina předvedla novodobého Jeníčka a Mařenku a poslední si připravila scénku Batman a jeho přátelé. Následovalo vyhodnocení scének , kdy se hodnotily plusy každé scénky . Po dni plném pohybu na čerstvém horském vzduchu jsme se již začali těšit na večerku. Ale ještě následovala krátká noční bojová hra . Pak už jsme šli opravdu spát , ale některé pokoje ještě ponocovaly .

Poslední den byla snídaně posunuta na 8:30 . Převlékli jsme se na ven a vyrazili ještě na chvíli na hřiště . Měli jsme s sebou balony na fotbal a volejbal . Takže jsme využili i sousední fotbalové hřiště,kde nějaký dědula sekal štěrk, a na kterém jsme si ještě zazávodili v běhu. V penzionu jsme si před obědem vše sbalili , uklidili pokoje a naobědvali se. Kolem jedné hodiny pro nás přijel autobus. Cesta domů utekla a před třetí hodinou jsme v pátek 1.10. vystupovali u školy . Tak skončil legendární seznamovací výjezd 1.A do Jizerských hor do penzionu Vesna . Tento pobyt se nám všem, jak doufáme, líbil.

Napsal : kolektiv 1.A