Seznamovací výlet

Jako součást programu prevence sociálně patologických jevů pořádá AG v září seznamovací výlet primánů. Hlavním cílem výletu je sblížení a stmelení nového třídního kolektivu a jeho provázání s třídním učitelem. Adaptační kurs hradíme z prostředků školného.

Články k tématu Seznamovací výlet

Obrázek k článku Adaptační kurz primy C

12. září ráno se naše třída sešla na Smíchovském nádraží. Vlakem jsme vyrazili na „adapťák“. Na nádraží ve Vráži na nás čekal bratr Kliment, který nám odvezl zavazadla autem.

Obrázek k článku Adaptační výjezd 1.A

5. září ráno jsme se nesešli ve třídě, ale na Smíchovském nádraží a vyrazili jsme na tzv. „adapťák“.

Obrázek k článku Adaptační kurz primy B

Adaptační kurz je výlet, na kterém se noví primáni seznamují a hledají si nové přátele. Ve dnech 7. – 9. září 2022 se ve Svatém Janu pod Skalou uskutečnil adaptační kurz primy B.

Obrázek k článku Adaptační kurz 1.A

Pondělní ráno bylo ve znamení cesty. Sešli jsme se na nádraží a společně jsme vyrazili do Svatého Jana pod Skalou.

V termínu 10.-12. září jsme (třída I.A) jeli na adaptační kurz, který nám sloužil hlavně k tomu, abychom se vzájemně lépe poznali a myslím, že se tento záměr povedl. Nejen, že jsme se poznali, ale také jsme si adaptační výjezd opravdu užili.

Vzpomínka na seznamovací zájezd 1. B 11. - 13. září 2017.

Adaptační výjezd, to je vám taková zvláštní akce: na jednu stranu se vám tam strašně nechce, protože tam nikoho neznáte, ale na druhou stranu tam někoho hrozně chcete poznat.

Od 14.9. do 16.9. absolvovala třída 1.A. tradiční seznamovací kurz, který měl za úkol zařídit, aby se žáci poznali a navázali mezi sebou kontakt. Doplněno mnoho fotografií.

Ve dnech 12.-14.9.2011 proběhl seznamovací kurz primy B ve Štěkni. Přečtěte si, jak se nám vedlo.

Ve dnech 19.-22.9.2011 byla prima A na adaptačním kurzu ve Štědroníně v blízkosti soutoku Vltavy s Otavou. Seznamovali jsme se, hráli jsme si, vydařilo se. Přečtěte si, co o tom napsaly účastnice kurzu Silvie Marušiaková a Anna Holíková.

Stránky