Seznamovací výlet

Jako součást programu prevence sociálně patologických jevů pořádá AG v září seznamovací výlet primánů. Hlavním cílem výletu je sblížení a stmelení nového třídního kolektivu a jeho provázání s třídním učitelem. Adaptační kurs hradíme z prostředků školného.

Články k tématu Seznamovací výlet

Obrázek k článku Adaptační kurz 1.A

Pondělní ráno bylo ve znamení cesty. Sešli jsme se na nádraží a společně jsme vyrazili do Svatého Jana pod Skalou.

V termínu 10.-12. září jsme (třída I.A) jeli na adaptační kurz, který nám sloužil hlavně k tomu, abychom se vzájemně lépe poznali a myslím, že se tento záměr povedl. Nejen, že jsme se poznali, ale také jsme si adaptační výjezd opravdu užili.

Vzpomínka na seznamovací zájezd 1. B 11. - 13. září 2017.

Adaptační výjezd, to je vám taková zvláštní akce: na jednu stranu se vám tam strašně nechce, protože tam nikoho neznáte, ale na druhou stranu tam někoho hrozně chcete poznat.

Od 14.9. do 16.9. absolvovala třída 1.A. tradiční seznamovací kurz, který měl za úkol zařídit, aby se žáci poznali a navázali mezi sebou kontakt. Doplněno mnoho fotografií.

Ve dnech 12.-14.9.2011 proběhl seznamovací kurz primy B ve Štěkni. Přečtěte si, jak se nám vedlo.

Ve dnech 19.-22.9.2011 byla prima A na adaptačním kurzu ve Štědroníně v blízkosti soutoku Vltavy s Otavou. Seznamovali jsme se, hráli jsme si, vydařilo se. Přečtěte si, co o tom napsaly účastnice kurzu Silvie Marušiaková a Anna Holíková.

Odjížděli jsme ve středu 29.9.2010, do penzionu Vesna v Jizerských horách. Sraz byl stanoven na 8:15 , odjezd na 8:30. Jako doprovod s námi jeli třídní prof. Klíma , prof. Vanišová , otec František a ze septim Terka Vernerová, Lucka Zubinová, Marie Andresková a Kristýna Hromková.V plné sestavě jsme nasedli do autobusu a vyrazili. Cestou jsme si domluvili, jak se rozdělíme na pokoje .

Termín: 8.9.-10.9.2010

Vycházeli jsme s loňské dobré zkušenosti uspořádat odděleně kurz pro primu A a B, což se nám i letos osvědčilo.

Zpráva ze seznamovacích výletů prim A a B
Štěkeň, 13. - 16. září a 20. - 23. září 2009

Oproti dřívějším letům jsme se letos rozhodli pořádat seznamovací kurz pro primy A i B odděleně. Konaly se třetí a čtvrtý zářijový týden v zámku ve Štěkni, v klášteře sester řádu Congregatio Jesu.
Oba běhy kurzu se hezky vydařily. Dny plné her a různých jiných aktivit byly příjemné. Poznali jsme druhé a trošku víc i sami sebe.

Stránky