Seznamovací výlet

Jako součást programu prevence sociálně patologických jevů pořádá AG v září seznamovací výlet primánů. Hlavním cílem výletu je sblížení a stmelení nového třídního kolektivu a jeho provázání s třídním učitelem. Adaptační kurs hradíme z prostředků školného.

Články k tématu Seznamovací výlet

Přínášíme několik fotek ze seznamovacího výletu primánů.

I letos, jako již každoročně, vyjely obě třídy nových studentů AG na seznamovací pobyt.

Přinášíme vybrané fotografie ze seznamovacího výletu prim ve Štěkni, 4. - 5. 10. 2005.

Štěkeň, 4. - 5. 10. 2005

Milí studenti, vážení rodiče, seznamovací výlety prim jsou jednou z hezkých tradic na AG. Ten letošní má dokonce tu velkou výhodu, že většinu nákladů lze hradit z grantu. Naše setkání sice nemůže být dlouhé, ale o to intenzivněji si ho můžeme užít. Bude záležet na každém z nás.


Stránky