Seznamovací výjezd očima primy A

Naštěstí vše už od začátku probíhalo dobře. Z napjaté atmosféry jsme se poměrně rychle přehoupli na uvolněnou náladu. Pestrý program nás všechny zaujal a navíc učitelé byli usměvaví a milí. Nejen, že jsme ve skupinkách hráli hry, soutěže a divadla, ale také jsme hromadně opékali buřty, sbírali dřevo, chodili na výlety a bavili se spolu. Nikdo nás nenutil do toho, co jsme dělat nechtěli a to bylo milé (teda kromě toho sbírání dřeva ☺). Myslím, že se nám podařilo dosáhnout hlavního cíle: každý si tam našel kamarády.

Bára Lancingerová

 

Vyjeli jsme ze stanice metra Bořislavka a jeli autobusem do Tuchoměřic, kde na nás v klášteře čekal velmi pestrý program. Po ubytování jsme se sešli v sále, kde jsme se představovali pomocí vtipných her. Po programu nás čekal velmi chutný oběd. Po jídle jsme vždy měli krátkou pauzu, po které jsme šli ven nebo jsme byli v sále. Celý den jsme měli velmi nabitý program. V jídelně sice nebylo moc dobré jídlo, ale hladem jsme netrpěli. Program nám připravovali nejen učitelé, ale i septimáni a naši bratři dominikáni Kliment a Hyacint. Měli jsme i mše v místním krásném kostele. Během programu jsme si dělali pravidla, seznamovali se, hráli divadlo a měli jsme i oheň a služby na mytí nádobí. Všichni profesoři i ostatní dospělí byli milí a vtipní. Zažili jsme společně spoustu legrace a krásných společných chvil, které bohužel rychle utekly.

Marie Probstová

Galerie: