Adaptační kurz primy A

Ubytováni jsme byli v klášteře na moc krásném místě ve Svatém Janu pod Skalou. Kdysi po jeho chodbách chodili mniši a nyní jsme po nich chodili my – žáci I.A.

Vše začalo příjezdem, rychle jsme se ubytovali a už nás čekal vydatný oběd a pestrý program.

Velmi se mi líbilo pojetí kurzu pedagogy, kteří tam byli s námi, že jsme se seznamovali a vzájemně poznávali pomocí her.

Celé tři dny nás provázela hra, ve které se jednalo o to, že si každý na začátku vylosoval jednoho člena třídy a měl se mu snažit udělat něco hezkého. Hráli jsme samozřejmě také jiné hry, zaměřené na pohyb (nejvíc se osvědčila a děti bavila hra, ve které vždy jeden z každého ze dvou týmů běhal po oblouku a po setkání si museli dát kámen, nůžky a papír. Kdo vyhrál pokračoval na sousedův konec).

Měli jsme tu ovšem také naučné hry jako například s rytířem a koněm, kde bylo více týmů, které se snažili uhodnout zadanou otázku a tím získat co nejvíce indicií.

Počasí nám přálo a 3 dny uběhly rychle jako voda v řece Loděnice. Máme ale dobrý start pro to, abychom byli skvělý kolektiv a kamarádi.

Závěrem bych chtěl poděkovat třídní paní profesorce Mgr. Peterkové, školním psychologům, kteří nám pomohli seznámit se a lépe se vzájemně poznat, a v neposlední řadě našim školním kaplanům. Septimáni byli prima…

Mark Sebastian Mázik , 1. A

P. S. Všechny nás zaujala hra Parlament, při které se všichni nasmáli. Zábavná byla i hra při které jsme museli najít tři baziliščí vejce a rozluštit šifru, abychom mohli na večerní táborák. Poté byl pro nás připraven krásný noční přivítací rituál v nedaleké kapli. Dvakrát jsme měli možnost jít na mši, která byla dokonale připravena otcem Hyacintem a otcem Klimentem.

Aneta Mateásková, Hana Příklenková 1.A

Galerie: