NÁVŠTĚVA PARLAMENTU ČR - zpráva ze seminář ZSV 2010

Téma: 

Ve středu 3. února 2010 jsme díky pí. profesorce Pabištové měly možnost já, Maruška Hegerlíková, Adéla Boubelová a Alena Plášková navštívit celodenní seminář na téma Parlament a parlamentarismus.

Tento seminář probíhal v Informačním centru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. I přes menší komplikace jsme dorazily na určené místo. Zde jsme všichni dostali mnoho užitečných materiálů, týkajících se semináře (řadu prospektů, vytisknuté prezentace) a také nám bylo k dispozici občerstvení - káva, čaj i voda. Podle denního plánu nás čekaly čtyři přednášky na různá témata a pauza na oběd.

Celý program jsme začali zhlédnutím dvacetiminutového filmu o historii českého parlamentu. Dále následovala přednáška vedená panem Valentou, která nás seznámila se systémem českého parlamentu a parlamentarismu obecně. Po krátké přestávce jsme měli na programu legislativní proces v ČR. Tato přednáška nás velmi zaujala také díky poutavému podání pana Koláře. V další přestávce následoval oběd. - Dostali jsme bagetu. - Volby a politické strany, právě to bylo tématem další přednášky. Dozvěděli jsme se mnoho informací o sčítání volebních hlasů na mandáty, o různých používaných volebních systémech apod. Závěrem přednášky jsme si společně prošli výsledky voleb od r. 1990 až doteď. Poslední přednáška o Evropské unii byla kvůli nedostatku času trochu zkrácená, ale i přesto jsme se základní informace dozvěděli.

Na závěr nás dokonce čekalo osvědčení o absolvování semináře a krátký kvíz o ceny (knihy) týkající se Parlamentu ČR. Poté jsme se přesunuli do jednacího sálu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tuto středu bylo na programu projednávání návrhu Občanského zákoníku. Po krátké promluvě jednoho z poslanců požádal další poslanec o krátkou přestávku a tím naše návštěva bohužel končila. Kdo ví, jak taková krátká přestávka trvá, že. Celková atmosféra sněmovny na nás působila ovšem velmi chaoticky. Celý seminář pro nás však byl velmi přínosnou zkušeností, jsme rády, že jsme se ho mohly zúčastnit a doporučujeme ho i ostatním našim spolužákům.

Za zúčastněné: Tereza Nováková