Třídní schůzky dne 21. dubna 2010

16:30 až 17:30 Konzultace rodičů s učiteli v jejich kabinetech.

17:30 do 18:00 Setkání rodičů s ředitelem školy v aule.

18:00 do 18:30 Setkání rodičů s třídními učiteli v kmenových učebnách.

18:30 do 19:20 V kmenových učebnách se představí učitelé v desetiminutových intervalech a sdělí podstatné informace z výuky svého předmětu a dalších akcí školy.

(Článek je doplněn o rozpis profesorů.)

Harmonogram střídání učitelů ve třídách (změna vyhrazena):

Po kliknutí na obrázek získáte verzi pro tisk v pdf.