Články z roku 2012

Školní psycholog - Mgr. Hana Jelínková, učebna 509.

Konzultační hodiny v lednu 2013:
středa 9.1. 13:30-17:00
středa 16.1. 13:30-17:00
čtvrtek 24.1. 13:30-17:00
středa 30.1. 15:30-17:00

Dne 7. 12. se uskutečnilo obvodní kolo ve florbale starších žákyň a žáků. Za účasti všech základních škol a jednoho gymnázia z Prahy 2 byl turnaj rozlosován do pěti skupin po čtyřech týmech, kde první dvě skupiny tvořily dívčí týmy starších žákyň a tři skupiny po čtyřech chlapeckých týmech. My jsme reprezentovali ono jediné gymnázium studenty kvarty A, B a kvinty A, B.

Arcibiskupské gymnázium v Praze Vás srdečně zve na Tříkrálový koncert studentů AG, který se koná v pondělí 7. ledna 2013 od 18.00 hod v aule školy.

V pondělí dopoledne 17. 12. 2012 proběhl ve velké tělocvičně turnaj dívek v přehazované, zúčastnily se sekundy a tercie. Každá třída postavila dvě družstva, která hrála ve dvou různých skupinách. Díky tomu si zahrály všechny dívky. Hrálo se na čas, každé utkání trvalo 10 minut.

So 15.12.: 1.Zelená 684 b., 2.Modrá 576, 3. Žlutá 502 (celkem 70 osob)
Ne 16.12.: 1.Žlutá 451 b., 2.Modrá 310, 3.Zelená 282 (celkem 31 osob)
(Nedělní vítězové připojeni na rychlé fotografii, též kompletní sestava SO i NE.)

Podrobné výsledky, několik dalších foto, sladké odměny všem hráčům :
ST 19.12. 10,00 h - 2.patro AG
Zdeněk Lauschmann

V polovině listopadu proběhlo na Arcibiskupském gymnáziu školní kolo 42. ročníku dějepisné olympiády, pořádané Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Určené bylo studentům tercií a kvart.

Zájezd do Izraele plánovaný na 21. 4. až 28. 4. 2013 se otevírá žákům kvart a kvint. V případě zájmu se informujte u prof. Bohaté nebo prof. Berana. Program zájezdu včetně ceny a dodatečných informací viz příloha. Termín projevení zájmu je do poloviny ledna 2013.

Páteční slavnostní koncert byl dosud nejvýznamnějším vystoupením pěveckého sboru a orchestru AG. Jak sbor, tak orchestr vystoupil v nejpočetnějším obsazení, protože koncertu se zúčastnila i řada absolventů AG (mimo jiné Františka Schormová, Annamária d’Almeida, Marianna Placáková, Juliana Miňová, Ondřej Zezulák, Ondřej Dobisík, Matouš Orel, Marek Wollner, Jan a Matouš Pěruškovi, Jakub Verner, Michal Sojka, David Fischer, Norbert Svoboda a další). Koncertní sál FOK v kostele sv. Šimona a Judy byl zaplněn do posledního místa. Posluchačům v návštěvě nezabránily ani desetistupňové mrazy, které v pátek udeřily.

Milí studenti, vážení rodiče!
Je skvělé, že i v době dokonalých a pohodlných zábav stále žijí také hry obyčejné a pro někoho dokonce značně namáhavé. Snad i letošní 16.ročník Vyzvědačů bude zdařilý!

Chceme se nějak vyjádřit k tomu, že v krajích jsou na místa radních pro školství jmenováni komunisté, tedy členové strany, jejíž ideologie byla postavena mimo zákon. Chceme podpořit naše kolegy a studenty, kteří proti tomu protestují.

Ve čtvrtek 13.12.2012 se v aule naší školy od 16:00 do 19:00 uskuteční první ročník jedinečné akce, na kterou jste všichni srdečně zváni.

V pondělí 10.12. v rámci Teologického kroužku budeme promítat akční teologický film z prostředí zajateckého tábora v Japonsku během druhé světové války. Sraz ve druhém patře před kaplí v 15.30 hod. Všechny zveme.

RORÁTY
První tři adventní pátky bude pro naše studenty a vyučující sloužena mše s rorátními zpěvy u sv. Ludmily v 7.00 hod. Někteří naši studenti budou hrát na hudební nástroje.

Dobrý den,
v souvislosti s plánovaným zájezdem do Izraele si Vám dovolujeme poslat dopis od pana Křížka (viz níže), který pro nás bude se svou CK zájezd zajišťovat a právě se z Izraele vrátil. Zároveň zveme především ty z Vás, kteří vyjádřili předběžný zájem, na informační schůzku v úterý 11. 12. v 18 hodin v knihovně AG. Přejeme Vám pěkný den a těšíme se na setkání s mnohými z Vás.

S pozdravem, Lucie Bohatá a Vladimír Beran

Důležité je umět si obstarat podstatné informace, ověřit jejich hodnověrnost z několika spolehlivých zdrojů, teprve potom se na jejich základě rozhodovat - tímto doporučením uvedla mimo jiné paní Zdena Mašínová první část vzpomínání na osudy členů své rodiny v rámci Příběhů bezpráví před zaplněnou aulou Arcibiskupského gymnázia.

V pátek 7. prosince 2012 se v koncertním sále FOK v kostele sv. Šimona a Judy (Dušní ulice, Praha 1) uskuteční slavnostní koncert Arcibiskupského gymnázia.

V pondělí 8.10.2012 jsme se školou navštívili Techmanii. Jak už z názvu slyšíme, je to něco o technické mánii. Celá budova je plná nějakých technických důkazů a všechny důkazy si můžeme ověřit a vyzkoušet.

Od 30. listopadu 2012 byla ve škole posílena rychlost připojení k Internetu ze 3 Mb/s na garantovaných 8 Mb/s ve vyhrazeném pásmu.

Školní basketbalový kroužek pod vedením profesora Berana vyzývá učitelský sbor k zápasu. Pojďme užít společných příjemných chvil a změřit síly v pro diváky jistě záživném boji. První krok byl učiněn. Teď je řada na Vás.

Milí absolventi Arcibiskupského gymnázia, milí bývalí i současní kolegové,
obracíme se na Vás se smutnou zprávou. Dlouholetá profesorka Arcibiskupského gymnázia paní Hana Kušková zemřela po vleklé nemoci. Možnost rozloučit se s ní budeme mít tento pátek, 30. listopadu 2012, v 11.00 v kostele Boromejek, ulice K šancím v Praze 6 Řepích.
Ve škole vzpomeneme na naši milou kolegyni při zádušní mši, kterou bude ve středu 19. prosince 2012 v 15.30 celebrovat ve školní aule P. Pavel Kuneš.

Školní psycholog - Mgr. Hana Jelínková, učebna 509

Konzultační hodiny v prosinci 2012:
čtvrtek 6.12. 13:00-17:00
pondělí 10.12. 14:00-17:00
pondělí 17.12. 13:30-17:00

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 14. listopadu 2012

Beseda s paní Zdenou Mašínovou se uskuteční v úterý 27. listopadu od 13:00 ve školní aule.

HURÁ! MÁME 2 KRÁVY!
...aneb - klobouk dolů před rodiči studentů z AG!

Zápis
ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze
ze dne 3. května 2012

Zápis
ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze
ze dne 21.2.2012

Zápis
ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze
ze dne 24.11.2010

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky dne 14. listopadu 2012.

16:30 až 17:30: Konzultace rodičů s učiteli v jejich kabinetech.
17:30 do 18:00: Setkání rodičů s ředitelem školy v aule.
18:00 do 18:30: Setkání rodičů s třídními učiteli v kmenových učebnách.
18:30 do 19:20: V kmenových učebnách se představí učitelé v desetiminutových intervalech a sdělí podstatné informace z výuky svého předmětu a dalších akcí školy.

Vzpomínali jsme s pamětníky
vděčné ohlédnutí za loňským ročníkem Příběhů bezpráví, festivalem Mene tekel a obhajobou maturitních seminárních prací

Dobrý den, jsme na Arcibiskupském gymnáziu a spolužačka silně krvácí

I takovou situaci si zkusili řešit terciáni při praktických cvičení z biologie - simulaci první pomoci. Skupinky studentů obcházely stanoviště se situacemi (tepenné krvácení, infarkt, bezvědomí a resuscitace a pád, resp. zasažení elektrickým proudem) a zachraňovaly svoje spolužáky.

RepRap je open-source 3D tiskárna schopná tisku plastických 3D objektů. Na AG jsme zahájili spolupráci s fakultou FIT ČVUT, kde nám tiskárnu ve fakultní laboratoři za režijní náklady sestrojí.

I tak šlo vnímat odpoledne prožité s kolegy na sluncem zalitých lukách a ve zlatých lesích mezi Vltavou a Berounkou, kam jsme se pod vedením Zdeňka Lauschmanna vydali na tradiční kantorský výlet.

Ve středu proběhlo na naší škole školní kolo OCJ, zde můžete zhlédnout výsledkovou listinu.
Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím držíme palce do dalších kol (proběhnou v cca únoru) a děkujeme za reprezentaci. Marie Kroftová

Coby angličtinářky obou skupin v současné 8.B (Janatová, Moravcová) jsme se v minulém pololetí rozhodly nechat otestovat studenty testem SCATE společnosti SCIO. Měly jsme k tomu několik důvodů, zde jsou ty hlavní. Chtěly jsme navodit stav klidu/neklidu mysli před výběrem typu státní maturity z AJ, pomoci studentům s výběrem vhodných AJ seminářů pro příští rok a potvrdit si vlastní odhad úrovně studentů, případně vlastní známkování.

Zápis z V. jednání Školské rady

Zápisy na mezinárodní jazykovou zkoušku z FJ žákovský DELF jsou otevřeny od 5.11. do 9.11.2012

Dne 22. října 2012 vyrazila skupina vybraných francouzsky mluvících studentů do Galerie městské knihovny na výstavu Městem posedlí (Stuck on the City).

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2011/2012.
Výroční zpráva o poskytování informací.

PŘÍZRAČNÁ NOC, OHŇOVÝ DEN
ČESKÝ KRAS - Berounsko 20.10.2012

Milí přátelé - nejen matematici !

Již po dvanácté zveme pražské (i mimopražské) zájemce na tradiční Matematico. Tato zajímavá soutěžní hra využívá a rozvíjí kombinační schopnosti a strategické myšlení. Dává při tom vzácnou možnost vyniknout i nematematikům, a to skoro bez ohledu na věk !

Kantorský výlet s barvami a vůněmi vrcholícího podzimu.
Ráno žádná honička a i potom pohoda ...

Odjezd : 10.12 z hl.n. do Měchenic (10.54); sraz do 10.00 u pokladen

Školní psycholog - Mgr. Hana Jelínková, učebna 509

Konzultační hodiny v listopadu:
čtvrtek 8.11. 13:00- 16:00
pátek 16.11. 13:30- 17:00
pondělí 19.11. 14:00- 17:00
středa 28.11. 14:00- 17:00

Od pondělí 8. října do soboty 13. října t. r. proběhl již počtvrté hudební kurz v klášteře Želiv, který byl tentokrát zakončen koncertem, jenž se konal v pátek 12. října od 19. hodin v kostele Narození Panny Marie. Tento gotický, barokně upravený kostel přiléhá přímo ke klášteru a tvoří důstojnou dominantu náměstí před klášterem.

Pozor! Mění se čas pravidelných pondělních bohoslužeb: od 29.10. bude začátek ve 14.45 hod. Otec František Míček

Důstojná výprava na bájnou horu

Milí přátelé čerstvého povětří!
I slavný Blaník v den výročí republiky už párkrát hostil skupinu z AG.

Dne 10. září se dostavila skupinka žáků AG a jisté ZŠ, čtyř profesorek (paní prof. Šagátová, Cvachová, Navrátilová a Moravcová) a jednoho rodiče před Fantovu kavárnu, kde na nás čekal nádherný autobus barvy přezrálého hrášku. Potom co se nám všem podařilo najít svá neočíslovaná sedadla, jsme vyjeli přes Německo směr Paříž.

Dne 3. 10. 2012 jsme s naší třídou 2. A navštívili Techmanii v Plzni. Cesta trvala kolem hodiny, ale stálo to za to.

V minulém týdnu jsme obměnili, a to dokonce povýšili, technologii našeho wifi spojení ve škole.

Voulez-vous bavarder avec vos amis français?
Would you like to speak English with your French friends?

Kde ale takové přátele najít? V Rennes na gymnáziu St. Vincent ve třídě, kde výuka probíhá částečně v angličtině. Již potřetí navazujeme spolupráci s touto školou.

Srdečně Vás všechny zveme na XIX. Společenský večer Arcibiskupského gymnázia na téma letiště. Bude se konat v pátek 9.11. v KD Domovina na Maninách. Můžete se těšit na předtančení obou septim, vynikající občerstvení a mnoho dalšího. Lístky je možné zakoupit v septimách za cenu 150Kč nebo přímo na místě za 200Kč. Těší se na vás vaše septimy!

Neuplynul ještě ani měsíc nového školního roku a už začali studenti oktávy B pociťovat neodbytné puzení, které se je snažilo přimět k výměně zatuchlých interiérů veliké Prahy za zdravé a inspirativní prostředí našeho malebného venkova.

Školní psycholog - Mgr. Hana Jelínková, učebna 509

Konzultační hodiny v říjnu:
středa 3.10 14:00 - 17:00
čtvrtek 11.10. 13:30 - 17:00
čtvrtek 18.10. 13:30 - 17:00
středa 24.10. 14:00 - 17:00
středa 31.10. 14:00- 17:00

Burza učebnic již skončila, žádám studenty o urychlené vyzvednutí peněz a neprodaných učebnic do 5.10.2012. Nevyzvednuté učebnice propadnou škole.
Děkuji Fürbacherová

Ve čtvrtek 10.9. jsme odjeli v 11.45 směr Řím. Cestou jsme projeli Německem a Rakouskem. Brzy ráno jsme se dostavili do Říma ...

Žádáme všechny účastníky výše uvedeného hudebního soustředění, které se uskuteční od pondělí 8. 10. do soboty 13. 10. 2012 v klášteře Želiv, aby NEPRODLENĚ odevzdali své přihlášky panu prof. Drboutovi či prof. Klímovi a to nejpozději do středy 3.10.2012.

Doufáme, že je už i za Vámi hektický začátek roku s nelidským úkolem sladit veškeré zájmy a povinnosti do sedmidenního programu. Pro lepší přehled a vaši informaci jsme aktualizovali přehled všech kroužků, dobu a místo konání. Naleznete zde http://skolniklubag.webnode.cz/news/rozvrh-krouzku/.

Celodenní výprava okrajem Českého krasu

Milí přátelé modré oblohy !
Tradiční čtyřiadvacetihodinový výlet si postupem let získal značnou oblibu, přestože má stále stejný rámec: kolem půlnoci vyrážíme, nad ránem zdřímneme, pak pojíme a popojdeme, večer zas někde chvilku odpočineme a s půlnocí se vrátíme do Prahy.

Roční plán 2012/2013 má strukturu přehledného kalendáře.

Zápis z IV. jednání Školské rady

Pravidelné mše ve druhém patře v kapli naproti sborovně:

  • pondělí 14.00 hod.
  • pátek 7.30 hod (první pátky u sv. Ludmily)

ADORACE: středa o velké přestávce
Vše začne pátkem 14. září!!!
Otec František

V knihovně probíhá od 10.9. do 21.9. burza učebnic. Kdo máte zájem prodat učebnice, přineste je do středy. V učebnicích bude napsáno obyčejnou tužkou vaše jméno a cena. Mně odevzdáte papír s vaším jménem a třemi sloupci - 1. název učebnic, 2. cena a 3. místo pro váš podpis, až bych vám předávala peníze, pokud se vaše učebnice prodá.

Fürbacherová

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2012 - 2013


Cože? - jahody na poli v září? Ano, a nejen to ...

Letošní cyklotečka za prázdninami se vydařila opravdu mimořádně. Všichni všechno zvládli (i protivítr v závěru), a to nejen beze šrámů, ale dokonce bez jediné závady. Při 21 osobách a 52 ujetých kilometrech je to skoro malý zázrak!

Školní psycholog Mgr. Renata Kolářová nám dočasně odešla na mateřskou dovolenou, tak bychom Vás rádi informovali, že po dobu její nepřítomnosti u nás bude působit Mgr. Hanka Jelínková.

Vážení přátelé Klubu mladých diváků, zveme Vás do nové divadelní sezóny.

Na sklonku června se terciáni z áčka vypravili s paní profesorkou Cvachovou a pány profesory Beranem a Špačkem do Londýna. Přečtěte si zde a na nástěnkách ve třetím patře, jaké to bylo.

S platností od 1. září 2012 se na naší škole otvírá Středisko volnočasových aktivit - Dům dětí a mládeže (dále DDM). Tak jako děti na nižším gymnázium měly dosud školní klub, tak nyní můžeme svou nabídku volnočasových aktivit rozšířit nejen pro děti vyššího gymnázia, pro ty z nižšího gymnázia, ale dokonce i pro veřejnost. Ač se jedná o zprávu, která je skutečně velmi čerstvá, tak se mnohým lektorům podařilo svižně zareagovat a připravit novou nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit, kroužků, anebo nárazových akcí.

Vážení rodiče, milí zpěváčci,
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze pod záštitou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP vyhlašuje zápis do Dětského katedrálního sboru.

Za moravská humna, jak se letos jmenovalo každoroční srpnové cykloputování, se vydala komorní skupina nadšenců.

Výprava umorousaných vandrovníků a rtuť v teploměru se řítí nahoru, trička a zásoby energie pro změnu dolů, lidé si pod (plno)vousy brumlají, co tu vůbec dělají, proč radši nezůstali u babičky a proč se vršek toho kopce vlastně vůbec nepřibližuje? A hle! Přece jen je trošku blíž než byl před hodinou. A za dvě hodiny už si to štrádujeme přímo k ceduli, která představuje vrchol našeho snažení, stejně jako vrchol krpálu.

Na kole údolím říčky Šembery i českobrodskou skororovinou.

Milí přátelé bicyklů! Tradiční poprázdninový cyklovýlet nás zavede hned do tří měst, ale mezitím nabídne i krásná přírodní zákoutí a také daleké výhledy do krajiny.

Vážení rodiče, milí studenti,

školní rok 2012/13 bude zahájen v pondělí 3. září 2012 v 9.00 hod. slavnostní mší v kostele sv. Ludmily na nám. Míru, kam jste všichni srdečně zváni. V 10.15 hod se pak setkají všichni žáci se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách.

Zápis z III. jednání Školské rady

Milí studenti, stále více z vás mě žádá o přípravu na první svaté
přijímání. Od září tedy začne systematická příprava v některý den po vyučování. Prosím, dejte mi vědět včas, kdo byste měli zájem.
P.František - školní kaplan

Je zahájeno třetí (závěrečné) kolo přihlašování do seminářů. Některé semináře se budou dělit, dva byly sloučeny, málo obsazené byly zrušeny. Přihlašování ve třetím kole bude otevřené do úterý 19.6. do 12.00.

Vážení rodiče, nenechte si ujít příležitost seznámit se s naší školní jídelnou.

Studenti sexty A měli v rámci publicistického stylu za úkol napsat rozhovory s odcházejícími oktavány. Po zralé úvaze jsem se rozhodla je necenzurovat...a neopravovat. Jestli tam budou chyby, ať si je užijí sami autoři. Veronika Valíková

Studentka 4.B Tereza Vašková vyhrála 3.místo v soutěži Komiks, gratulujeme!

Ivana Kafková VV

Je zahájeno druhé kolo přihlašování do seminářů. Semináře obsazené jen čtyřmi a méně zájemci (mimo semináře ve zvláštním režimu) byly z nabídky odstraněny.

V pátek 8. června se přesně podle plánu uskutečnila první část oslav 20. výročí Arcibiskupského gymnázia. Ranní slavnostní průvod zachytilo několik televizí, stejně jako následující události v katedrále. Odpoledne ve škole proběhlo v přátelském a komorním duchu.

Milí studenti, před několika dny několik vašich spolužáků
pěkně reprezentovalo školu v rámci Noci kostelů v Roudnici nad
Labem.

20.-25.8.2012: Viničnými kraji: jižní Morava + na skok do Rakouska

Milí přátelé bicyklů a modré oblohy! Naše tradiční srpnová kola tentokrát zamíří do krajin mírných a slunných.

Skalnaté kopce, horské louky, hluboké lesy ...
... jen to, anebo ne o moc víc čeká na účastníky letošního Slovenska.

Pravidla přihlašování do seminářů 2012/2013

Ve školním roce 2012/2013 je v počáteční nabídce přibližně 60 seminářů. Nabídka obsahuje i specifikaci podle ročníků, pro které jsou semináře určeny. Šest z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Nabídka seminářů pro školní rok 2012 - 2013

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v červnu:
středa 6.6. 13:30 - 16:30
středa 13.6. 13:30 - 16:30
úterý 19.6. 14:00 - 17:00
středa 27.6. 13:30 - 16:30

Rozpis maturitních předmětů pro školní rok 2012/2013.

Kulinářské odpoledne s francouzštinou

Ve čtvrtek 10. května jsme se s francouzským seminářem, pod odborným dohledem prof. Šagátové, vydali vařit, péct a obecně kuchtit po francouzsku.

Nejeden profesor stěžuje si na studentstvo podezíraje jej z toho, že se pod rouškou sebemenšího alibi vytrácí z budovy školy zábavě v ústrety. Septimánům se povedlo takto zmizet dokonce na celý týden, avšak žádné výrazné protesty z řad profesorského sboru nebyly zaznamenány, a to patrně kvůli tomu, že se jednalo o každoroční akci s přiléhavým názvem Sportovní kurz septim.

V pondělí 21. května 2012 se třídy septim zúčastnily sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na arcigu. Akce byla pořádána v rámci partnerství evropské kampaně za počítačovou gramotnost European e-Skills Week 2012. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Venku vládlo krásné počasí a vše nasvědčovalo tomu, že společně strávíme příjemný den. V parku byli studenti rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky zaměřená disciplína. S organizací a průběhem nejen dopolední části nám pomáhali zaměstnanci a studenti Fakulty informačních technologií při ČVUT v Praze.

I letos se družstva AG zdárně vypořádala s nástrahami tradičních matfyzáckých soutěží ...

V pátek 11. května v 16:45 jsme vyrazili na cestu.
Na cestě nás, ale potkala nemilá léčka, v Benešově u Prahy jsme se dozvěděli, že místo vlakem musíme autobusem, ve kterém se pro nás už nenašlo místo k sezení.
Po příjezdu do Vlkova jsme se rozdělili na dva týmy a já jsem tvořil jeden.

SLOVENSKO 6-15/8/2012
NA KOLE ZA MORAVSKÁ HUMNA 20-25/8/2012

Jarní kola dosti namoklá a vykřehlá, a přesto pěkná
aneb Co tě nezabije, to tě posílí

Milí studenti,
připravili jsme pro vás nabídku poznávacího zájezdu do Paříže a okolí. Máte možnost poznat známá, ale i méně známá zákoutí tohoto města.

Stanovisko k podobě didaktického testu z matematiky (vyšší úroveň) státní maturitní zkoušky 2012

V pondělí 16. 4. 2012 proběhl v aule Arcibiskupského gymnázia dobročinný koncert a výstava pro opuštěná zvířata pořádané studenty Arcibiskupského gymnázia a Občanského sdružení Podbrdsko.

Student František Felix IV.A se zúčastnil výtvarné soutěže na téma Izrael. Tyto obrazy na plátně vytvořil v hodinách výtvarné výchovy Ivany Kafkové. Podle našich informacích se v současné době dostal mezi první desítku vybraných! Držme mu palce. Ivana Kafková

Tento rok probíhá v Praze amatérská filmová soutěž AntiFet Fest, zabývající se rizikovým chováním; drogovými závislostmi, šikanou aj. Zadáním soutěže byl maximálně patnáctiminutový snímek sledující situace spadající do sféry závislostí zejména dospívajících, soutěž se pořádá již pátým rokem a účastní se jí studenti základních a středních škol z celé Prahy.


SPIRITVS VBI VVLT SPIRAT

  • 20. ŠKOLNÍ ROK obnoveného Arcibiskupského gymnázia
  • 100. ŠKOLNÍ ROK od založení Arcibiskupského gymnázia v Bubenči, na jehož tradici současné AG volně navazuje.


Arcibiskupské gymnázium je ústav, který se pyšní poskytováním tzv. všeobecného vzdělání. Člověk by tak nějak očekával. že se jedná pouze o vzdělání ducha, avšak není tomu tak, na AG se vyskytují i učenci těla.

V pondělí 21. května se pro studenty septim koná IT den.

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v květnu:
středa 2.5. 13:30 - 17:00
středa 9.5. 13:30 - 17:00
úterý 15.5. 14:00 - 17:30
středa 30.5. 13:30 - 17:00

TRADIČNÍ JARNÍ KOLA: 5-8/5/2012
České středohoří - Rozhledny, zříceniny, rozmanitá příroda

Zápis z II. jednání Školské rady

V pořadí osmý jarní maratón AG&přátel byl zřejmě dosud nejrychlejší: ráno v Lovosicích startoval krátce po osmé a večer v sedm končil v Račiněvsi pod Řípem. S hodinou oběda pod Házmburkem a zhruba další 1,5h různých zastávek to dává průměr skoro 5 km/h, což je za celý den a ve větší skupině (až 33 osob) rozhodně slušný výkon. Všichni šlapali skvěle a s pochopením situace, zvláštní uznání patří nejmladšímu z 19 maratonců - Martinovi (10 let).

Chystají se JARNÍ KOLA
SO-ÚT 5-8/5/2012: České středohoří

Zveme všechny přátele a příznivce výtvarního umění na prezentace a obbhajoby výtvarných děl studentů oktáv.

Konají se ve středu 25. dubna od 14 hodin v aule školy.

Kvůli nadcházejícím státním svátkům a plánovaným absencím pana Míčka jsme se domluvili, že do konce roku povede sportovní kroužek paní Iva Němcová. Vzhledem k výše uvedeným důvodům jsme se s dětmi domluvili na změně termínu kroužku. Od příštího týdne bude až do konce května probíhat kroužek v pátek od 14:30 hod., poté se kroužek vrátí na úterý 16:30.
Děkuji za pochopení, Andrea Hora Krausová, školní klub.

Ve čtvrtek 11. dubna 2012 proběhla na naší škole přednáška Novodobí veteráni války s terorismem - pravdivé příběhy od společnosti REGI Base s podtitulem Příslušníci elitních jednotek armády ČR a jejich osobní příběhy v misích v Iráku, Afghánistánu ve vyprávění přímého účastníka.

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky dne 18. dubna 2012.

ZVADLO Zima - léto 2012
Rozpis akcí na příští půlrok.


Slibovaný kafkovský dýchánek 7.B se odehrál v Siřemi. Že nevíte, kde to je? Nevadí. Ve vnitrozemských Sudetech mezi Podbořany a Žatcem je taková jedna malá, zničená vesnička, o které by nevěděl skoro nikdo, nebýt toho, že tu Franz Kafka strávil v letech 1917 a 1918 několik šťastných měsíců na statku u nejmilejší a nejmladší sestry Ottly, rebela rodiny Kafkových.

Školní poznávací zájezd do Walesu (plánovaný na přelom května a června letošního roku) se z organizačních důvodů přesouvá na konec září: od neděle 23. září do soboty 29. září 2012. Cena a podmínky zájezdu zůstávají stejné.

V pátek 16. 3. 2012 ve škole proběhla mezinárodní srovnávací soutěž Matematický Klokan. Přinášíme její výsledky.

Divadelní AJ seminář vás zve na představení té skotské hry v úterý 17. dubna 2012 . Čarodějnice, zrada, vraždy a úklady, manipulace, šílenství. Katarze nakonec.

V řadě německých soutěží se našim studentům letos mimořádně daří.

Srdečně Vás zveme na dobročinný koncert a výstavu pro opuštěná zvířata pořádané studenty Arcibiskupského gymnázia a Občanského sdružení Podbrdsko

V pondělí 16. 4. 2012 od 19,00 v aule Arcibiskupského gymnázia na Náměstí Míru (ulice Korunní 2, Praha 2).

HÁZMBURSKÝ (PŮL)MARATÓN: Sobota 21.4.2012: tradiční jarní provětrávka

Milí přátelé modré oblohy! Letošní maratón - historicky osmý od roku 2005 - povede od Lovosic přes majestátní Házmburk do roviny pod Řípem. Když se vydaří počasí, tak nás celý den budou provázet daleké výhledy na všechny strany. O kvetoucí stromy a skřivánky v polích by neměla být nouze - jaro kolkolem. Hlavně však tenhle tradiční výšlap snad opět přiláká řadu veselých a zajímavých lidiček, včetně různých hostů.

V uplynulých dnech se studenti AG zúčastnili druhého ročníku kampaně Evropské komise - Evropský týden IT dovedností 2012/ e-Skills Week 2012 - na podporu IT dovedností.

Pojďte si odpočinout - motto setkání církevních škol v katedrále dne 26. 6. 2012

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v dubnu:
středa 4.4. 13:00 - 16:30
úterý 10.4. 13:30 - 16:00
čtvrtek 19.4. 14:00 - 17:00
středa 25.4. 13:30 - 16:30

Rada rodičů Arcibiskupského gymnázia vyhlašuje další ročník Ceny Rady rodičů.

Také kantoři letos chtěli vidět kandík psí zub

Na tradiční jarní kantorský výlet jsme se letos v počtu šesti žen a čtyř mužů vydali na Medník (mohykán Antonín Fingerland - 89 let - ani tentokrát nechyběl.)

20. a 21. března se konala obvodní kola 1. a 2. kategorie olympiády z českého jazyka, jichž se účastnili naši studenti, jak pořídili, se můžete dozvědět dále.
Všem, kdo jste se zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme vám k postupu, ať se vám daří i v krajském kole!

Vážení rodiče, příbuzní a ostatní přátelé naší školy,
zveme vás na Akademii Arcibiskupského gymnázia, která se bude konat 21. června 2012 v aule Arcibiskupského gymnázia. Tato školní akce má krásnou, dlouholetou tradici, ve které bychom rádi pokračovali a pozdvihli ji. Arcibiskupské gymnázium má tento rok dvacet let. I proto letos akademie proběhne v tématu 20 let otevření supermarketu.

Přijměte pozvání na Velikonoční koncert AG, který se
koná 11. dubna 2012 od 18:30, tentokrát v kostele svatého Ignáce.

TALENT AG 2012
ve středu 6. června 2012 od 12:00 hod.
Přihlášky lze odevzdávat již jen do konce tohoto týdne (18. května 2012) na email krausova@arcig.cz.

Školní klub zve zájemce na programy zdobení velikonočních vajíček a přípravu dekorace z obilí.

Studenti tercií pod vedení paní profesorky Landové zpracovávají různá témata týkající se geologických dějů. Většina z nich visí na nástěnce ve 4.patře. Martin Troška z 3.A zpracoval toto téma formou webových stránek, podívejte se s námi.

Milí absolventi AG, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při anonymním dotazníkovém šetření Mapa školy.

Tradiční jarní happening
JARO 2012 V  KRAŤASECH
Středa 21.3.

Dobročinný koncert a výstava na podporu opuštěných zvířat
pro občanské sdružení Podbrdsko
Pondělí 16. dubna od 19 hodin v aule Arcibiskupského gymnázia

O předjarním výletě s tombolou

Letošní tradiční tombolový výlet měl hned několik hlavních programových momentů a shodou šťastných okolností se všechny povedly.

Zápis z I. jednání Školské rady
Datum: 7. 3. 2012

Dne 6.3.proběhla v knihovně AG akce, kterou jsme nazvali Kulatý stůl o totalitě. V poslední době nás opustilo mnoho osobností, které nacistická i komunistická moc pronásledovala a nutila k občanské neposlušnosti. Snad si během dne každý z nás uvědomil, že na projevy totality nesmíme zapomínat, abychom je v každé době dokázali poznat a včas se jim postavit.

Milí kolegové, potěšme smysly v časně jarní přírodě!
Můžeme rozprávět i jen mlčky nabírat sil - podle nálady.

MEDNÍK - SOBOTA 24.3. 2012

Víkend pro starší - na neklidném severu
Něco pro tělo, něco pro duši aneb Trochu do těla, trochu přes duši

Tradiční setkání starších studentů a přátel, lehce duchovně laděné, mělo letos téma TOLERANCE.

Složení školské rady Arcibiskupského gymnázia po volbách (29. 2. 2012) a po jmenování ředitelem.

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v březnu:
středa 7.3. 13:15 - 17:15
středa 14.3. 13:30 - 16:00
pondělí 19.3. 13:30 - 16:30
středa 28.3. 13:30 - 16:15

Jelizaveta Laškevičová z 5.A sklízí slávu nejen za angličtinu, nýbrž i za němčinu! Po vítězství v obvodním kole v kategorii III.A (kvinta až septima) se v krajském kole umístila na skvělém 2. místě. Blahopřejeme a držíme palce do dalších let! Eva Špačková

Malý výlet s tombolou
Sobota 17. 3. 2011


Milí přátelé svěžího povětří, zatím to vypadá na už opravdové předjaří, a tak při letošním tombolovém výletě zkusíme najít jednu krásnou a vzácnou předjarní květinu - Kandík psí zub. Roste naštěstí nedaleko Prahy, na známém vrchu Medník nad malebnou řekou Sázavou. Program doplní kromě tradiční Tomboly i Cedníkový trojboj.

Výsledky voleb do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se konaly ve středu 29. února 2012.

Ve dnech 30. ledna až 2. února se obě oktávy našeho gymnázia vydaly do štěkeňského zámku na tzv. duchovní obnovu. Jedná se o pásmo duchovních cvičení, které nás mají donutit k zamyšlení nad vlastním životem, poněvadž brzy toto gymnázium opustíme, a s nemenší důležitostí nám mají dodat odvahu před maturitou, která nás čeká již za pár měsíců.

Do obvodního kola soutěže v angličtině jsme za celé vyšší gymnázium směli vyslat jedinou osobu. V letošním roce naši školu reprezentovala Jelizaveta Laškevičová z 5. A a umístila se na krásném 2. místě. Blahopřejeme!

Ivana Hajičová

Projekt loňského roku se jmenoval Umění žít s lidmi a pro lidi, letos bychom se měli věnovat Umění být dobrým občanem. No jo, jak?

Dílčích projektů věnovaných tomuto umění bude víc, 7.B si ten svůj přenesla do hodin ČJL. Na několikahodinové improvizované konferenci, na niž se studenti připravovali v hodinách filozofie, výtvarné výchovy a ČJL, jsme se věnovali dílu i životu bratří Čapků. Vzniklo několik bloků -Sci-fi; Postřehy z cest; Hovory s TGM a filozofické texty; Romány a povídky; Josefova tvorba pro děti, inspirace kubismem, typografie a období chlapů a O kočkách, psech, pohádkách a zahradničení.

Dne 25.1.2012 se uskutečnilo obvodní kolo Matematické olympiády, ve kterém měla naše škola dvě želízka v ohni, Adama Španěla z kvarty B a Václava Santolíka z kvarty A.

Studenti 6. A pod vedení paní profesorky Landové zpracovali projekt na vývoj člověka formou webových stránek. Podívejte se s námi na výsledek.

Seznam kandidátů pro volby do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se budou konat ve středu 29. února 2012.
Doplněno představení některých kandidátů...

V pondělí 23. 1. se celá naše třída vydala na exkurzi do Vinohradské nemocnice, na transfuzní oddělení. Bylo chladné ráno, většina z nás se ještě úplně neprobudila, a proto jsme byli jedině rádi, že nás přivítala skupinka milých průvodců z Červeného kříže v čele s paní doktorkou, která nám ochotně odpovídala na všechny otázky.

JARNÍ HUDEBNĚ STUDIJNÍ KURZ V KLÁŠTEŘE ŽELIV
se bude konat v termínu 13. 3. - 16. 3. 2012.

Ve středu 18.1.2012 se uskutečnilo obvodní kolo dobře známé a oblíbené matematické soutěže Pythagoriády. Naší školu reprezentovalo 37 studentů primy, sekundy a tercie.

Pozor. Z důvodu nemoci je dočasně pozměněna pracovní doba školní knihovny.

Již popáté jsme ve spolupráci s cestovní kanceláří Pangea připravili pro žáky 4. až 7. ročníku zájezd do Velké Británie - letos poprvé do Walesu.

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v únoru:
středa 1.2. 13:30 - 16:30
pondělí 13.2. 13:30 - 16:30
středa 22.2. 13:30 - 16:30
středa 29.2. 13:30 - 16:30

Nechceme mluvit za všechny, ale určitě ve většině z nás tento týdenní pobyt na chatě Studenov zanechal hluboké vzpomínky.

30. ledna 2012 proběhlo školní kolo soutěže v angličtině pro vyšší gymnázium s hojnou účastí. Z 24 účastníků z kvint, sext a septim na nejvyšších příčkách stanuli:

RUMBURK po vzpouře 24.-26.2. 2012
Víkend pro starší na Šluknovsku

Milí přátelé z AG i odjinud !
Každoročně touto dobou se už po mnoho let koná tradiční lyžařsko-duchovní zájezd pro rozmanité zájemce z řad našich současných i bývalých studentů a dalších přátel...

Ve středu 29. února 2012 se budou konat volby do školské rady AG. Volební řád a informace o termínech a způsobu nahlašování kandidátů uvádíme níže.

Letos v lednu uspořádala PKNJ, resp. S. Karin Steinerová a Ondřej Špaček, školní kola olympiády v německém jazyce ve dvou kategoriích. Ti nejlepší nás reprezentovali v obvodním kole - a v obou kategoriích obsadili 1. místo! Jen se podívejte na výsledkové listiny! Naši tedy postupují do regionálního kola a my jim držíme palce do dalšího boje! E.Š.

Vzácně vyrovnané výkony předvedli ve čtvrtek 26. ledna soutěžící ve školním kole olympiády z angličtiny v kategorii tercií a kvart. Kromě příjemného pocitu z vybroušené angličtiny všech účastníků jsme domů odcházeli i s úsměvem na rtech. Děkujeme za něj.

Školní kolo soutěže v angličtině pro vyšší gymnázium se koná v pondělí 30. ledna 2012. Bude mít dvě části: listening comprehension a speaking. První část proběhne ve druhé vyučovací hodině, tj. v 9. 10, pro všechny účastníky zároveň v učebně 307, druhá část od 13. 10 tamtéž.

Kategorie III B je pro studenty, kteří mají/měli dlouhodobě příležitost žít v anglicky mluvícím prostředí, a proběhne zároveň.

Chcete se seznámit s vodními ptáky, které můžete potkat na Vltavě v Tróji? Pojďte je s námi pozorovat!

Kdy: 15.2., sraz 14,20 u vrátnice AG, návrat kolem 17h
Dalekohledy a odborný výklad zajištěny!

Pokud máte zájem se přidat, nahlaste se do 13.2. prof. Vilímové (kabinet 414, vilimova@arcig.cz), počet míst je omezen!

Vážení rodiče, studenti, přátelé školy,

Arcibiskupské gymnázium již tradičně vydalo svou ročenku. Výtisky ročenky jsou k dispozici na vrátnici za cenu 150,- Kč.
Níže jsou ukázky několika stran ...

Informujeme o připravované fotografické soutěži a dalších akcích Stojanova gymnázia, Velehrad.

V pátek proběhlo školní kolo olympiády z češtiny,
zde najdete výsledky:

Ve středu 11.1. 2012 proběhlo na AG školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kategorie II B.


Plán činnosti Rady rodičů pro školní rok 2011/20121

Školní klub AG zve na
Kurz společenského líčení
středa 18. ledna 2012, 15:00 - 17:00, sraz u vrátnice školy


Bylo krátce po osmé ráno, když skupina mladých studentů vyjela vlakem z Hlavního nádraží. Všichni věděli kam, ale téměř nikdo netušil, co vše je před nimi. Atmosféra vně vlaku se postupnými, ale jistými krůčky blížila k bodu mrazu. Vevnitř však povětšinou rozjařené, bavící se obličeje plné očekávání. Po nějakém čase v postarším vlaku a po jednom přestupu všichni hromadně vystupují za nadšeným a energickým profesorem Špačkem.

Letošní školní kolo konverzační soutěže v němčině bylo ve své nejnižší kategorii pro primy a sekundy na skutečně vysoké úrovni. A to se řada dobrých němčinářů nemohla z časových důvodů soutěže zúčastnit! Výkony byly velmi vyrovnané, o čemž svědčí i fakt, že o třetí místo se dělí hned tři soutěžící.

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v lednu:
středa 4.1. 13:30 - 16:30
středa 11.1. 13:30 - 16:30
středa 18.1. 13:30 - 16:30
pondělí 23.1. 13:15 - 16:15

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
se koná ve čtvrtek dne 5. 1. 2012 od 18. hodin v aule gymnázia.
Program: Jan Jakub Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Účinkují studenti AG.

V přiložené tabulce najdete vaše ohodnocení ze zkoušky DELF. Identifikace je možná dle úrovně, čísla kandidáta a data narození. V tabulce najdete hodnocení z jednotlivých částí zkoušky, jak šly za sebou a na konci je výsledný počet bodů společně se slovním ohodnocením admis udělal non admis neudělal.
Jelikož všichni žáci z Arcibiskupského gymnázia zkoušku úspěšně složili, všem gratuluji !!! Renata Šagátová, vedoucí předmětu FJ

Běžkařská provětrávka v Jizerských horách

Milí přátelé klouzavých prkének!
Nejbližší spolehlivě zasněžené hory jsou pro nás letos Jizerky,
dostupné z Prahy naštěstí velmi rychle. Pro rekreačně naladěné účastníky uděláme rozumný okruh, k němuž si chrti případně něco přidají. Detaily trasy doladíme na místě podle okolností.