Pravidelné mše svaté ve školním roce 2012/2013

Pravidelné mše ve druhém patře v kapli naproti sborovně:

  • pondělí 14.00 hod.
  • pátek 7.30 hod (první pátky u sv. Ludmily)

ADORACE: středa o velké přestávce
Vše začne pátkem 14. září!!!
Otec František