Plán činnosti Rady rodičů pro školní rok 2011/2012


Plán činnosti Rady rodičů pro školní rok 2011/20121

1) Účast na přípravě a organizaci oslav 20. výročí školy (předpokládaný termín 8.6.2012, Katedrála sv. Víta)

2) Medializace úspěchu ze šk. roku 2010/2011 - 3. místo v celostátním porovnání výsledků maturit

3) Vyhlášení Ceny Rady rodičů

4) Pomoc při organizaci maturitního plesu

5) Participace na zavedení tradice zájezdů do Říma a Jeruzaléma

6) Vyhledávání příležitostí dalšího financování (státní rozpočet, granty, evropské fondy)

7) Stát se pro rodiče fórem pro systémové připomínky k dění v AG