Vzpomínali jsme s pamětníky

Téma: 

Vzpomínali jsme s pamětníky
vděčné ohlédnutí za loňským ročníkem Příběhů bezpráví, festivalem Mene tekel a obhajobou maturitních seminárních prací

V učebnách AG i mimo ně se pravidelně setkáváme s významnými osobnostmi již řadu let (na konci 90. let příkladně v rámci tehdejších tzv. duchovních programů). Zpočátku nás vedla především snaha nahlédnout přes tlustou čáru do bílých míst naší historie posledních desetiletí. S odstupem téměř patnácti let můžeme konstatovat, že kapitoly v učebnicích se fakty plní, internetových zdrojů přibývá, nicméně hlubší společenská reflexe kupodivu pokulhává.

Naše možnosti ovlivnit veřejnou debatu jsou jistě omezené, ale je snad na místě otázka, zda můžeme prozkoumat prostor kolem nás a nalézt v něm mimořádné osudy lidí, kteří si zaslouží náš obdiv a úctu. Potvrzuje se, že poznávání moderní historie není dílem jednoho okamžiku, ale setkání s pravdivým osobním svědectvím se může stát zdrojem ohromné motivace k tomuto poznávání. Jsme tedy přesvědčeni, že jdeme správnou cestou.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří s našimi studenty spolupracovali a věnovali jim svůj čas. Bez obětavého a vstřícného přístupu pamětníků by naše činnost nebyla vůbec možná (viz Projekty na www.arcig.cz).

Na stránkách AG bychom chtěli zveřejnit alespoň část studentských reflexí, které reagovaly na loňský ročník projektu Příběhy bezpráví (v listopadu 2011 byl naším hostem pan Miroslav Kopt - viz foto) a festival Mene tekel (komponovaný pořad Den Dcer 50.let v únoru 2012, viz př. projev paní Milušky Havlůjové na www.dcery.cz).

V březnu 2012 poběhly zdařile ústní obhajoby maturitních seminárních prací. Zvláštní zmínku zaslouží především ty, jejichž autoři zpracovali v rámci zadání příběhy pamětníků a vytvořili tak vlastní jedinečný dokumentární materiál, který může sloužit i mladším spolužákům (př. práce E. Habánové a D. Weinholda).

V novém školním roce 2012- 2013 přeji vše dobré!

Hana Almerová