Pozvání na setkání církevních škol v katedrále 26. června 2012

Téma: 

Pojďte si odpočinout - motto setkání církevních škol v katedrále dne 26. 6. 2012

Církevní školy si v naší arcidiecézi získaly za dvě desetiletí své existence dobrou pověst. Patří jim nezastupitelné místo v bohaté spleti diecézních aktivit a organizací. Jsou velmi kladně hodnoceny i ze strany státních úřadů. Rád konstatuji, že v nich vládne povětšině dobrý vztah mezi žáky a učiteli. Při svých vizitačních návštěvách si všímám celkové atmosféry v jednotlivých školách, která má jedno společné - ochotu podílet se na kultivaci vzájemných mezilidských vztahů. Jednotlivé školy jsou součástí širšího celku. Každá má svůj zvláštní ráz. V minulosti jsme se pokusili o setkání alespoň několika z nich, aby se v nich posílilo vědomí, že patří do sítě církevních škol. Aniž ztrácejí na své jedinečnosti a různosti svých profilů - všechny jsou výkladní skříní katolické církve.

Proto jsem se rozhodl po dohodě se školními kaplany vás paní a pány ředitelky a ředitele, učitelky a učitele, studentky a studenty, žákyně i žáky, děvčata a kluky ze všech církevních škol naší arcidiecéze pozvat v úterý 26. června dopoledne do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Proč do katedrály? Katedrála je duchovní a kulturní střed našich dějin. Je místem, kam přicházíme, abychom si znovu ujasnili, co znamená navazovat na dílo velikých duchovních i společenských osobností českého národa- svatých i vládců-, z jejichž odkazu se spoluvytvářela naše kultura a duchovní život celých generací. Je místem, které dominuje Praze a už i svou výjimečnou polohou připomíná potřebu pohledět vzhůru nad všední starosti a nedat se zavalit smrští každodenních úkolů.

Katedrála nám na několik hodin poskytne možnost si odpočinout a mít čas se vzájemně seznámit s ostatními církevními školami, které tam budou prezentovány. Poděkujeme při bohoslužbě dobrému Bohu za všechno, co se nám v končícím školním roce povedlo, a budeme prosit za odpuštění, pokud jsme něco vlastní vinou zkazili. Po dopoledním pobývání v katedrále bude připraven pro zájemce další program v areálu strahovského kláštera.

Těším se na setkání s vámi se všemi. Věřím, že přijdete s dobrou náladou a odnesete si na zasloužené prázdniny pěknou vzpomínku, že to stálo za to.

V Praze 23. 3. 2012
Václav Malý, biskup, biskupský vikář pro školství


Plakát:


Pro zvětšení v pdf klikněte na obrázek