Školní klub a Středisko volnočasových aktivit - DDM informuje

S platností od 1. září 2012 se na naší škole otvírá Středisko volnočasových aktivit - Dům dětí a mládeže (dále DDM). Tak jako děti na nižším gymnázium měly dosud školní klub, tak nyní můžeme svou nabídku volnočasových aktivit rozšířit nejen pro děti vyššího gymnázia, pro ty z nižšího gymnázia, ale dokonce i pro veřejnost. Ač se jedná o zprávu, která je skutečně velmi čerstvá, tak se mnohým lektorům podařilo svižně zareagovat a připravit novou nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit, kroužků, anebo nárazových akcí.

ŠK a DDM nabízí:
Kromě možnosti věnovat se talentovaným dětem nad rámec učebních osnov je vytvořen prostor i pro pořádání olympiád, soutěží, klání, koncertů apod.  Nejsou výjimkou turistické výpravy, návštěvy kulturních zařízení (klub mladého diváka) a připravujeme i nabídku různých přednášek, seminářů, workshopů apod. (kurz líčení, příprava adventního věnce, setí velikonoční trávy, ...)

V letošním roce nabízíme zájmové kroužky zaměřené na sport a pohyb, výtvarné techniky, hudbu, divadlo, přírodní vědy a další (viz níže). Děti tak mají možnost nejen vyzkoušet různé dovednosti v praxi a ověřit si, zda by je takový obor mohl do budoucna hlouběji zajímat, ale rovněž reprezentují na různých školních akcích (vánoční, velikonoční koncerty, aktivní zapojení do liturgie u sv. Ludmily, prezentace celoroční práce na závěrečné akademii, olympiády, turnaje  apod.). Nabízí se také různé přípravy na vysoké školy nebo maturitu, rozšiřování vědomostí nad rámec vyučovacích hodin apod.

Klub a DDM se rovněž podílí na provozování činnosti školní knihovny, zajišťuje provoz počítačového centra s připojením na internet. Volný čas lze také trávit v relaxačním nebo sportovním koutku a v klubovně. K zapůjčení jsou deskové hry, CD a DVD přehrávače, pálky na stolní tenis apod. Pro děti z vyššího gymnázia připravujeme další prostory pro trávení volného času.

Na nižším gymnáziu probíhá edukační program otce Františka, který v sobě zahrnuje i práci s kolektivem třídy v rámci třídnických hodin. Na škole působí psycholožka, se kterou je možno konzultovat školní nebo osobní problémy.

Aby všechny tyto činnosti mohly fungovat a být všem volně a bezplatně přístupné, tak je potřeba, abyste své děti přihlásili k jejich odběru. Připravili jsme pro Vás přihlášku na celé období studia na nižším gymnáziu pro školní klub a stejně tak novou přihlášku pro období studia na vyšším gymnáziu pro DDM.

Děti v sekundě-kvartě jsou již přihlášeny do školního klubu, děti v primě obdrží přihlášku do ŠK od třídního učitele, stejně tak jako děti VG obdrží přihlášku do DDM. Prosíme o její odevzdání obratem, nejlépe do 7. září 2012 opět třídnímu učiteli.

praktické informace
Níže naleznete aktuální nabídku školního klubu i DDM. První den školy, 3. září 2012 proběhne od 11:00 hod. domluva rozvrhu v aule školy. Zde se děti zapíší do kroužků, obdrží přihlášku a domluví si rozvrh. Předběžné dny konání kroužků, pokud je lektoři uvedli, naleznete na internetu. http://skolniklubag.webnode.cz/krouzky/

První seznamovací hodiny proběhnou nejbližší domluvený den (pokud se kroužek bude konat v úterý, tak to bude hned 4.9.2012). Na první schůzce děti odevzdají přihlášku podepsanou zákonným zástupcem do rukou lektora, nejpozději však do 10. září 2012.

Platby za kroužky je potřeba uskutečnit do 15. září 2012 na účet školy - variabilní symbol, číslo účtu a další informace naleznete na webu http://skolniklubag.webnode.cz/info/

Za jeden kroužek se platí na školní rok (tedy období září 2012 - červen 2013) 1000,- Kč., Pokud bude dítě navštěvovat více kroužků, nebo platíte za různé kroužky za sourozence, poskytujeme slevy. Jejich přehled je na webu.

V tomto okamžiku jsou všechny kroužky pro všechny děti.
Dosud byla praxe taková, že kroužků ŠK se mohly primárně účastnit děti NG. Pokud však mělo o kroužek zájem nějaké dítě z VG, tak jsme mu účast umožnili. Tato praxe bude platit i nadále.

Kroužky DDM mohou navštěvovat nejen všechny děti gymnázia (tedy nejen NG, ale i VG), ale i veřejnost. Děti si tak mohou odpoledne přivést do školy svého kamaráda odjinud a spolu navštěvovat např. astronomický kroužek apod.
Takže toto dělení kroužků je spíše pro naše administrativní potřeby a pro Vás máme zjednodušenou jednu přihlášku na veškeré aktivity (jedna aktivita = jedna přihláška).

jazykové
Angličtina navíc I - Lukáš Drbout, ŠK
Angličtina navíc II - Lukáš Drbout, DDM
Ruský jazyk - Galina Šťovíčková, ŠK
Španělština navíc - Mgr. Kateřina Brožová, DDM
Španělština pro mírně pokročilé - Mgr. Kateřina Brožová, DDM
iViva España! - Španělské reálie v kostce I - Mgr. Kateřina Brožová, DDM
iViva España! - Španělské reálie v kostce II - Mgr. Kateřina Brožová, DDM
Příprava na DELE - Mgr. Kateřina Brožová, DDM

přírodní
Astronomický kroužek I. - Jan Starý, ŠK
Astronomický kroužek II. - Jan Starý, DDM
Biologický kroužek - RNDr. Vanda Vilímová, ŠK
Chemický kroužek - Josef Šilha, ŠK
Předmaturitní příprava z fyziky - RNDr. Petr Kolář, DDM
Zajímavá matematika pro talentované - RNDr. Zdeněk Vavřín, DDM

výtvarné
Keramický kroužek - Mgr. Andrea Angelová, ŠK
Výtvarný kroužek - Ivana Kafková ak.mal., ŠK

hudební
Přípravný pěvecký sbor - Petr Klíma, ŠK
Pěvecký sbor - Igor Angelov, DDM
Orchestr - Igor Angelov, DDM
Kroužek varhan I. - Martin Pšenička, ŠK
Kroužek varhan II. - Martin Pšenička, DDM
Skladba a aranžování - Igor Angelov, DDM
Kroužek bubnování - Marek Míček (František), DDM
Kytarový kroužek - Konstantin Moravenov, DDM
Chvalme Pána písněmi (hra na zobcovou flétnu) - RNDr. Zdeněk Vavřín, DDM

divadelní
Divadelní kroužek - Veronika Valíková, ŠK

sportovní
Aerobic - Mgr. Michaela Truhlářová, DDM
Basketbal - Bc. Vladimír Beran, DDM
Stolní tenis - Marek Míček (František), ŠK
Florbal - Antonín Žváček,
Míčové hry dívek se zaměřením na odbíjenou I.- Mgr. Jana Chloupková, ŠK
Míčové hry dívek se zaměřením na odbíjenou II. - Mgr. Jana Chloupková, DDM
Tančírna - Karel Körber, DDM
Nabídka turistiky, ŠK, DDM

jiné
Filmový klub - Veronika Valíková, Martina Moravcová, Andrea Angelová, Daniela Rosolová, DDM
Bridžový kroužek - Ing. Milan Macura, DDM
Psaní na počítači všemi deseti - Iva Brožová, DDM
Programování - Lukáš Bernard, DDM
Příprava na profilovou maturitu - Lukáš Bernard, DDM
Základy práva - J. Punčochář, DDM
Zmizelí sousedé v Praze na Vinohradech - Lukáš Drbout, DDM
Teologický kroužek - Marek Míček (František), DDM