Rudá záře nad Kladnem aneb konec září v Kladně

Neuplynul ještě ani měsíc nového školního roku a už začali studenti oktávy B pociťovat neodbytné puzení, které se je snažilo přimět k výměně zatuchlých interiérů veliké Prahy za zdravé a inspirativní prostředí našeho malebného venkova.

Toto puzení došlo naplnění v rámci svatováclavského uvolnění výuky ve čtvrtek 27.9., kdy autobus plný nadšených studentů opustil za počasí ostrovních parametrů Dejvice a vydal se na svou každodenní pouť do Kladna, kde studenti pod dohledem domorodého aktivisty a nadšence po celé dopoledne prozkoumávali betonové pláně a ocelová stromořadí bývalé Poldiny hutě, která se v druhé polovině minulého století stala v zájmu ochrany občanů před podvratnými živly domovem i múzou nejednoho českého básníka či spisovatele. Pan průvodce svým zápalem strhnul doopravdy každého, nenechal se vyvést z míry ani nerudným obyvatelem huti, který se telefonicky dožadoval příjezdu policie, a po jeho emotivní přednášce o třech osamělých cihlových vápenkách nezbývalo než svorně zatlačit slzu nad teskným osudem bývalého průmyslového gigantu.

Nejen hutěmi, nýbrž i doly oplývá tato středočeská metropole, a tak se v odpoledních hodinách podařil též návrat ke kořenům v podobě návštěvy expozice o současnosti i minulosti nedalekého dolu Mayrau. Šťastným řízením osudu byli prohlídce těžebního areálu přítomni dva vysloužilí horníci, kteří svými zemitými postřehy o životě a smrti pod zemí či historkami o poněkud svérázném a značně černém smyslu pro humor místních horníků zpestřili jinak značně vyčerpávající výklad, po němž toho všichni o způsobech těžby černého uhlí vědí daleko víc, než kdy vůbec doufali. Znaveni tíhou informací a akčností celého dne vzali tedy za vděk autobusem, který je dopravil zpět do Prahy.

Celá výprava měla v řadách studentstva nebývalý ohlas, pročež již nyní všichni plni očekávání vyhlíží další narušitelný den výuky. Těš se, Ostravo!

Filip Pelant