Výsledky voleb do školské rady

Téma: 

Výsledky voleb do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se konaly ve středu 29. února 2012.

Kandidáti za pedagogické pracovníky:

1) Ondřej Špaček 24 hlasů
2) RNDr. Josef Šilha, CSc. 9 hlasů
3) Mgr. et Mgr. Věra Pabištová 6 hlasů
4) Mgr. Eva Špačková 27 hlasů

Do školské rady Arcibiskupského gymnázia tak byli zvoleni kandidáti č. 1, 2 a 4.

Kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

1) Monika Vernerová 28 hlasů
2) Bc. Raymond Čamov 16 hlasů
3) Ing. Miroslav Král, MBA 10 hlasů
4) RNDr. Jana Nemcová, CSc. 8 hlasů
5) Ing. arch. Michal Ibl 28 hlasů
6) Mgr. Roman Mazur 16 hlasů

Vzhledem k rovnosti hlasů na 3. a 4. místě (kandidáti č. 2 a 6) bylo podle platného volebního řádu třeba určit příslušného člena školské rady losováním. To proběhlo 1. 3. 2012 a dopadlo ve prospěch kandidáta č. 2. Členy školské rady Arcibiskupského gymnázia se tak stávají kandidáti č. 1, 2 a 5.

Richard Mašek
ředitel Arcibiskupského gymnázia
 

Výsledky voleb:


Pro zvětšení klikněte.