Olympiáda v AJ pro vyšší gymnázium, kategorie III A a III B

Téma: 

Školní kolo soutěže v angličtině pro vyšší gymnázium se koná v pondělí 30. ledna 2012. Bude mít dvě části: listening comprehension a speaking. První část proběhne ve druhé vyučovací hodině, tj. v 9. 10, pro všechny účastníky zároveň v učebně 307, druhá část od 13. 10 tamtéž.

Kategorie III B je pro studenty, kteří mají/měli dlouhodobě příležitost žít v anglicky mluvícím prostředí, a proběhne zároveň.

V kategorii III A jsou přihlášeni:
5. A: J. Laškevičová, A. Doležalová, H. Divišová, M. Poul, T. Bubeníček, J. Manková, (B. Kupková - náhradník)
5. B: D. Laszló, J. Chlebovská, Ch. Soukupová, S. Soukupová
6. A: T. Jirsová, K. Fifernová, A. Martinovská, E. Šolcová
6. B: K. Švarcová, J. Ibl, L. Vovsová
7.A: M. Vernerová, K. Ječmenová, T. Ranošová
7. B: A. Rosická, B. Cejpová, V. Fingerland, L. Heřmanová, P. Kubíček, V. Novák, F. Pelant

V kategorii III B jsou M. Kubíček a M. Chlebovská ze 7. A. Tato kategorie je ještě otevřena pro případné další zájemce.

Ivana Hajičová