Složení ŠR po volbách a po jmenování ředitelem

Téma: 

Složení školské rady Arcibiskupského gymnázia po volbách (29. 2. 2012) a po jmenování ředitelem.

Za pedagogické pracovníky:

1) Ondřej Špaček
2) RNDr. Josef Šilha, CSc.
3) Mgr. Eva Špačková - předsedkyně

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

1) Monika Vernerová
2) Mgr. Bc. Raymond Čamov
3) Ing. arch. Michal Ibl - místopředseda

Jmenováni ředitelem:

1) Mgr. Milan Polívka
2) Jan Jirout
3) Mgr. Roman Mazur

Richard Mašek, ředitel školy
V Praze dne 7. března 2012