Nové wifi

Téma: 

V minulém týdnu jsme obměnili, a to dokonce povýšili, technologii našeho wifi spojení ve škole.

Používáme zařízení MikroTik, síť 802.11 b/g/n a pro každé patro máme zvláštní přípojku. V rámci zvyšování bezpečnosti přecházíme místo šifrování WEP na WPA2. Některá zařízení je bude potřeba na nové šifrování přenastavit. Nejjednodušší způsob je smazat staré připojení, nechat vyhledat síť a následně přidat znovu agroam se stejným heslem, jako bylo doposud.

Úspěšné používání přeje Karel Körber a Lukáš Bernard.