Příběhy bezpráví 27.11. 2012 - pozvánka pro vyšší gymnázium

Téma: 

Beseda s paní Zdenou Mašínovou se uskuteční v úterý 27. listopadu od 13:00 ve školní aule.

Život
Zdena Mašínová se narodila 7. listopadu 1933 v Praze jako nejmladší ze tří dětí majora a bývalého legionáře Josefa Mašína a jeho manželky Zdeny. Její otec byl za odbojovou činnost gestapem popraven v roce 1942, další členové její rodiny byli za války vězněni. Po komunistickém převratu byl rodině zabaven majetek. Její bratři byli v začátkem padesátých let plně zapojeni do odbojové činnosti, na které se ona sama nepodílela. Na podzim roku 1953 utekli oba bratři za známých okolností na Západ. V roce 1953 byla Zdena Mašínová zatčena, zatčeni byli i její nebližší - matka a strýc - Ctibor Novák. Na jaře 1954 ji sice propustili na svobodu, ale Státní bezpečnost ji i nadále bedlivě sledovala (často i prostřednictvím agentů z řad nejbližších přátel). Matku mezitím komunisté odsoudili za spoluúčast na zločinném spiknutí proti republice k 25 letům odnětí svobody a strýce dokonce k trestu smrti. V roce 1955 byl Ctibor Novák popraven a v roce 1956 zemřela ve vězení i těžce nemocná matka. Za celou dobu jejího věznění ji mohla dcera navštívit pouze dvakrát, a to ještě za velmi zpřísněných podmínek. I v následujících letech byla Zdena Mašínová komunistickým režimem perzekuována, zejména v zaměstnání. Po listopadu obdržela státní vyznamenání (Medaile předsedy vlády, Řád TGM).
Zaslala: Hana Almerová