Moje dvacáté století

Téma: 

Chceme se nějak vyjádřit k tomu, že v krajích jsou na místa radních pro školství jmenováni komunisté, tedy členové strany, jejíž ideologie byla postavena mimo zákon. Chceme podpořit naše kolegy a studenty, kteří proti tomu protestují.

Proto jsme se rozhodli vyhlásit akci Moje dvacáté století, zaměřenou na moderní historii naší země. Budeme v co největší míře seznamovat studenty s osudovými okamžiky našeho národa a přibližovat jim literární a filmová díla, která reflektují období obou totalitních diktatur, existujících na našem území - nacistické a komunistické.

Naším cílem je dovést k maturitě vzdělané a odpovědné voliče, kteří budou znát historické souvislosti.

A připomenout veřejnosti, že studenti středních škol, konkrétně posledních ročníků, nejsou děti a že mohou kritizovat režim, který nezažili, pokud o něm mají dostatek informací.

Budou-li studenti a naši kolegové stávkovat či jinak protestovat, my budeme studentům pouštět filmy o totalitě, diskutovat s nimi a číst vhodné úryvky z knih J. Škvoreckého, L. Vaculíka, K. Pecky, M. Kundery, Z. Salivarové, P. Tigrida, J. Zahradníčka, V. Havla a dalších skvělých autorů.

Každý podle svého zaměření, chuti a vůle.
Celý projekt chceme symbolicky zakončit 25. 2. 2013.

Za Arcibiskupské gymnázium Praha: Hana Almerová a Veronika Valíková
Za Akademické gymnázium Praha: Veronika Pešatová, Marie Bicková, Jana Holanová, Ondřej Prokop, Bořivoj Marek

Pokud s námi souhlasíte, můžete se nám ozvat (souhlasíme + škola) a poslat naši výzvu přátelům na jiných středních školách.
Kontaktní mail: ver.valikova@seznam.cz

Problematice totality se na Arcibiskupské gymnáziu dlouhodobě věnujeme, viz například seminární práce Příběhy bezpráví nebo loňský projekt Kulatý stůl o totalitě.