Seznam kandidátů pro volby do školské rady

Téma: 

Seznam kandidátů pro volby do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se budou konat ve středu 29. února 2012.
Doplněno představení některých kandidátů...

Kandidáti za pedagogické pracovníky:

1) Ondřej Špaček
2) RNDr. Josef Šilha, CSc.
3) Mgr. et Mgr. Věra Pabištová
4) Mgr. Eva Špačková

Kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

1) Monika Vernerová
2) Raymond Čamov
3) Ing. Miroslav Král, MBA
4) Jana Nemcová
5) Ing. arch. Michal Ibl
6) Mgr. Roman Mazur

Richard Mašek
ředitel Arcibiskupského gymnázia

 

Seznam kandidátů:


Pro zvětšení klikněte.

 

Další informace naleznete v článku o vyhlášení voleb.

 

 

 

Prezentace kandidátů (abecedně):

Bc. Raymond Čamov
Raymond Čamov (40) je majitelem společnosti R.Č.-LUSY, s.r.o. V současné době dokončuje magisterské studium v oblasti práva. Je otcem dvou dětí syna Andrease Čamova (7) a dcery Patricie (14 nyní v tercii AG). Zároveň několik let působí v řídící funkci předsedy školské rady na ZŠ s RvJ Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4149 00 s mnohaletou zkušeností v oblasti ekonomického hospodaření školy. Má dosti značné zkušenosti v oblasti práva EU, čerpání finančních prostředků z fondů EU a zároveň spolupracuje s významnými českými advokátními kancelářemi. Má zkušenosti v oboru práva, ekonomie a řízení lidských zdrojů. Má dlouhodobý zájem o prosazování dobrého jména, fungování a rozvoj AG.

Ing.arch. Michal Ibl
Michal Ibl (45) pracuje spolu s manželkou Radmilou jako architekt ve vlastním architektonickém atelieru AV19 s.r.o., který se zabývá převážně rekonstrukcemi historických objektů. Manželka Radmila kromě práce v ateliéru pracuje jako odb.as. na DAMU na katedře filmové a televizní scenografie.
Je otcem syna Josefa (nyní v sextě AG), dcery Anežky (nyní v kvartě AG), dcery Františky (nyní v primě AG) a syna Jana Nepomuka (MŠ), o dobré fungování a rozvoj AG má tedy velký a dlouhodobý zájem. Má zkušenosti z fungování neziskových organizací a občanských sdružení (Nadační fond Patronát Sedlčansko, Pastorační rada, Rotary apod.).

Ing. Miroslav Král, MBA
Miroslavu Královi je 44 let, jeho syn studuje v kvartě AG. Se svou manželkou a dvěma syny (druhý 7 let) žije poblíž Slapů nad Vltavou a je fanouškem Arcibiskupského gymnázia.
Je řídícím partnerem v konzultační firmě působící v prodeji a marketingu v technologickém oboru. Vedle rodiny se věnuje různým sportům, zajímá se o leadership, osobní a duchovní rozvoj a vliv vývoje technologií na kvalitu života.

Mgr. Roman Mazur
Roman Mazur (37) pracuje jako farář Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Libni. Je otcem dcery Jany (nyní v kvintě AG), syna Davida (nyní v tercii AG) a dcery Magdalény (1. třída ZŠ), o dobré fungování AG má tedy hluboký a dlouhodobý zájem. Má zkušenosti z fungování podobných grémií v neziskové sféře (Diakonie, církev...).

Jana Nemcová
Vystudovala jsem biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Dříve jsem se zabývala virovými hepatitidami, dnes pracuji v imunologicko-alergologické laboratoři. Doma máme pět dětí, tři z toho moje vlastní, dvě nevlastní. Ráda chodím do přírody, hlavně do hor, zajímají mne kytky. A taky další osud přírody v rukou nás lidí.

Monika Vernerová
Dobrý den,
jmenuji se Monika Vernerová a jsem studentkou septimy A. Ráda bych kandidovala do Školské rady, protože mi není lhostejný osud naší školy a její budoucí směřování. Již tři roky jsem navíc zástupkyní v Žákovské radě, které by jistě bylo k užitku být blíže informována o závěrech vyplývajících ze schůzí Školské rady.