Seznam kandidátů pro volby do školské rady

Seznam kandidátů pro volby do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se budou konat ve středu 29. února 2012.
Doplněno představení některých kandidátů...

Kandidáti za pedagogické pracovníky:

1) Ondřej Špaček
2) RNDr. Josef Šilha, CSc.
3) Mgr. et Mgr. Věra Pabištová
4) Mgr. Eva Špačková

Kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

1) Monika Vernerová
2) Raymond Čamov
3) Ing. Miroslav Král, MBA
4) Jana Nemcová
5) Ing. arch. Michal Ibl
6) Mgr. Roman Mazur

Richard Mašek
ředitel Arcibiskupského gymnáziaSeznam kandidátů:


Pro zvětšení klikněte.Další informace naleznete v článku o vyhlášení voleb.


Prezentace kandidátů (abecedně):


Bc. Raymond Čamov
Raymond Čamov (40) je majitelem společnosti R.Č.-LUSY, s.r.o. V současné době dokončuje magisterské studium v oblasti práva. Je otcem dvou dětí syna Andrease Čamova (7) a dcery Patricie (14 nyní v tercii AG). Zároveň několik let působí v řídící funkci předsedy školské rady na ZŠ s RvJ Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4149 00 s mnohaletou zkušeností v oblasti ekonomického hospodaření školy. Má dosti značné zkušenosti v oblasti práva EU, čerpání finančních prostředků z fondů EU a zároveň spolupracuje s významnými českými advokátními kancelářemi. Má zkušenosti v oboru práva, ekonomie a řízení lidských zdrojů. Má dlouhodobý zájem o prosazování dobrého jména, fungování a rozvoj AG.

Ing.arch. Michal Ibl
Michal Ibl (45) pracuje spolu s manželkou Radmilou jako architekt ve vlastním architektonickém atelieru AV19 s.r.o., který se zabývá převážně rekonstrukcemi historických objektů. Manželka Radmila kromě práce v ateliéru pracuje jako odb.as. na DAMU na katedře filmové a televizní scenografie.
Je otcem syna Josefa (nyní v sextě AG), dcery Anežky (nyní v kvartě AG), dcery Františky (nyní v primě AG) a syna Jana Nepomuka (MŠ), o dobré fungování a rozvoj AG má tedy velký a dlouhodobý zájem. Má zkušenosti z fungování neziskových organizací a občanských sdružení (Nadační fond Patronát Sedlčansko, Pastorační rada, Rotary apod.).

Ing. Miroslav Král, MBA
Miroslavu Královi je 44 let, jeho syn studuje v kvartě AG. Se svou manželkou a dvěma syny (druhý 7 let) žije poblíž Slapů nad Vltavou a je fanouškem Arcibiskupského gymnázia.
Je řídícím partnerem v konzultační firmě působící v prodeji a marketingu v technologickém oboru. Vedle rodiny se věnuje různým sportům, zajímá se o leadership, osobní a duchovní rozvoj a vliv vývoje technologií na kvalitu života.

Mgr. Roman Mazur
Roman Mazur (37) pracuje jako farář Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Libni. Je otcem dcery Jany (nyní v kvintě AG), syna Davida (nyní v tercii AG) a dcery Magdalény (1. třída ZŠ), o dobré fungování AG má tedy hluboký a dlouhodobý zájem. Má zkušenosti z fungování podobných grémií v neziskové sféře (Diakonie, církev...).

Jana Nemcová
Vystudovala jsem biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Dříve jsem se zabývala virovými hepatitidami, dnes pracuji v imunologicko-alergologické laboratoři. Doma máme pět dětí, tři z toho moje vlastní, dvě nevlastní. Ráda chodím do přírody, hlavně do hor, zajímají mne kytky. A taky další osud přírody v rukou nás lidí.

Monika Vernerová
Dobrý den,
jmenuji se Monika Vernerová a jsem studentkou septimy A. Ráda bych kandidovala do Školské rady, protože mi není lhostejný osud naší školy a její budoucí směřování. Již tři roky jsem navíc zástupkyní v Žákovské radě, které by jistě bylo k užitku být blíže informována o závěrech vyplývajících ze schůzí Školské rady.