Zahájení školního roku 2012/2013

Téma: 

Vážení rodiče, milí studenti,

školní rok 2012/13 bude zahájen v pondělí 3. září 2012 v 9.00 hod. slavnostní mší v kostele sv. Ludmily na nám. Míru, kam jste všichni srdečně zváni. V 10.15 hod se pak setkají všichni žáci se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách.