Zápis z 1. jednání Školské rady 7.3.2012

Zápis z I. jednání Školské rady
Datum: 7. 3. 2012

Zahájení: 17.00
Ukončení: 17.40

Přítomní: Ondřej Špaček, RNDr. Josef Šilha, Csc., Monika Vernerová, Bc. Raymond Čamov, Ing. arch. Michal Ibl, Mgr. Milan Polívka

Nepřítomní: Mgr. Eva Špačková, Jan Jirout, Mgr. Roman Mazur

Host: Ing. Mgr. Richard Mašek

Body programu
1) Zvolení předsedy a místopředsedy - Mgr. Eva Špačková (předsedkyně) a Ing. arch. Michal Ibl (místopředseda)
Poměr hlasů: 3:2 (jeden se zdržel hlasování)
2) Dohodnutí termínu dalšího jednání Školské rady: 11. 4. 2012