Slavnostní koncert AG ke 100. výročí založení a ke 20. výročí obnovy

Téma: 

Páteční slavnostní koncert byl dosud nejvýznamnějším vystoupením pěveckého sboru a orchestru AG. Jak sbor, tak orchestr vystoupil v nejpočetnějším obsazení, protože koncertu se zúčastnila i řada absolventů AG (mimo jiné Františka Schormová, Annamária d’Almeida, Marianna Placáková, Juliana Miňová, Ondřej Zezulák, Ondřej Dobisík, Matouš Orel, Marek Wollner, Jan a Matouš Pěruškovi, Jakub Verner, Michal Sojka, David Fischer, Norbert Svoboda a další). Koncertní sál FOK v kostele sv. Šimona a Judy byl zaplněn do posledního místa. Posluchačům v návštěvě nezabránily ani desetistupňové mrazy, které v pátek udeřily.

V úvodním slově ředitel školy připomněl, že Arcibiskupské gymnázium mohlo ze stovky let, jež uplynuly od jeho založení, využít ke své činnosti jen o málo víc než polovinu. Vinou nacistického a později komunistického zákazu činnosti měla škola k dispozici jen o něco více než 30 let po svém založení a potom 20 posledních roků. Publikum potleskem přivítalo dva přítomné absolventy předválečného Arcibiskupského gymnázia, pana dr. Horáčka a pana dr. Svobodu.

V první části koncertu sklidila úspěch a bouřlivý potlesk mimo jiné houslová capriccia v provedení Jana a Matouše Pěrušků a gavota Jakuba Vernera. Při následujících větách z Vivaldiho koncertů publikum velmi ocenilo pokrok a zdařilé vystoupení našich instrumentalistů, houslistů Filipa Magalhaese, Jonáše Kolomého, tří bratří Klimešů, kontrabasisty Matyáše Berdycha, flétnistek Kláry Šerých a Štěpánky Moudré a cembalisty Štěpána Chrásta.

Potom přišla chvíle pro slavnostní požehnání nové nahrávce školního sboru a orchestru (Vivaldiho Gloria). Svěcenou vodu zajistil Otec František a nahrávce požehnal za přítomnosti celého sboru pan generální vikář Mons. Michael Slavík. Pan generální vikář mimo jiné zdůraznil, že je zajímavé, že když něco dokončíme, máme potřebu to ještě očistit - protože na každém lidském díle se projevuje, že jsme příliš spjati s tímto světem.

Vrcholem první poloviny byl přednes Vivaldiho Gloria v provedení sboru a orchestru s krásnými sólovými pěveckými party Lucie Wollnerové, Marie Šimůnkové a Terezie Dynybylové a instrumentálními sóly Jonáše Kolomého a Ondřeje Klimeše.
Během přestávky měli příležitost k setkání současní i bývalí studenti AG, současní i bývalí zaměstnanci školy, rodiče a prarodiče žáků i další příbuzní a přátelé.

Po přestávce sbor a orchestr, podporovány opět panem varhaníkem Kšicou, přednesli se strhující silou a ve strhujícím tempu zbývající skladby Bachovy, Händelovy a Mozartovy. Po dlouho trvajícím potlesku přišlo na závěr jako přídavek Händelovo Hallelujah. Velké ovace pak sklidil pan dirigent Igor Angelov i další sbormistři Petr Klíma a Radek Seidl, pan varhaník Přemysl Kšica, houslisté pan Lukáš Kuta a pan Václav Návrat, kteří pomáhali se studijní přípravou orchestru. Sólistům, dirigentovi a čestným hostům byly na závěr, v pečlivé režii pana Lukáše Drbouta, jenž celý večer organizačně zajišťoval, předány květiny.

Jsme velmi rádi, že se AG tímto důstojným způsobem mohlo přihlásit k odkazu předválečného Arcibiskupského gymnázia.
Richard Mašek

Program koncertu:

Fotografie z koncertu:Plakát k nově vydanému CD: