Mezinárodní zkouška z FJ, DELF scolaire

Téma: 

Zápisy na mezinárodní jazykovou zkoušku z FJ žákovský DELF jsou otevřeny od 5.11. do 9.11.2012

Všechny údaje na přihlášce musí být pečlivě vyplněny. Doporučuji kontrolu formuláře a vybrané úrovně s vaším vyučujícím FJ. Poplatek za zkoušku se platí přímo na účet školy a musí být připsán na účtu nejpozději do 9.11.2012. Níže posílám pokyny pro provedení platby.

(č. účtu: 304 547 021 / 0100, variabilní symbol: 777 a prvních 6 cifer z rodného čísla žáka, do věci: DELF)

Do cca 10 dnů vám rozdáme jmenovitou pozvánku na zkoušku, kde bude uveden den a čas kolektivní a hlavně individuální části zkoušky. Ke kolektivní části zkoušky se prosím dostavte do příslušné učebny 15 minut před zahájením zkoušky s nějakým dokladem totožnosti. Zkoušky budou probíhat od 26. 11. do 30. 11. 2012. Učebny upřesníme později. Sledujte nástěnku naproti kabinetu 308.

Rozpis kolektivních částí zkoušky DELF dle úrovní

26.11.2012 DELF A1 : 9h - 10h20

26.11.2012 DELF A2 : 10h40 - 12h20

27.11.2012 DELF B1 : 8h - 9h45

27.11.2012 DELF B2 : 10h - 12h30

Individuální část, tj. ústní část by měla probíhat ve stejný den, kdy žáci konají společnou část zkoušky, odpoledne.

V případě dotazů se můžete obrátit na svého vyučujícícho nebo přímo na mě sagatova@arcig.cz, kabinet 308

Renata Šagátová, vedoucí předmětu FJ