PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SBORU A ORCHESTRU AG - ŽELIV 2012

Téma: 

Od pondělí 8. října do soboty 13. října t. r. proběhl již počtvrté hudební kurz v klášteře Želiv, který byl tentokrát zakončen koncertem, jenž se konal v pátek 12. října od 19. hodin v kostele Narození Panny Marie. Tento gotický, barokně upravený kostel přiléhá přímo ke klášteru a tvoří důstojnou dominantu náměstí před klášterem.

Na koncert se ale nejprve (a to hned od pondělí odpoledne) muselo začít intenzivně zkoušet. Po příjezdu, ubytování a obědě rozdali hlasoví vedoucí noty, sdělili instrukce ohledně rozesazení zpěváků a pro sbor a orchestr nastaly dlouhé hodiny zkoušení.

Začalo se Haendlovým For unto us a child is born z oratoria Mesiáš, a protože jsme byli všichni čerství a zkoušení šlo, jak se říká od ruky, pokračovalo se i po přestávce po večeři až do 20. hodin. To se již začalo studovat i první ze dvou Bachových motet. V úterý se přidalo Mozartovo Te Deum, následoval závěrečný sbor Haendlova Halleluja, a celý čtvrtek patřil Vivaldiho Gloria. Samozřejmě v kombinaci s neustálými návraty k opakování problematických partií ze všech předchozích čísel.

Ve čtvrtek odpoledne jsme za slunečného počasí, které nás ostatně provázelo po většinu týdne, uskutečnili asi osmi kilometrovou procházku po okolí. Myslím, že po hodinách strávených ve zkušebně, to bylo příjemné zpestření. Po večeři následovala generální zkouška.

Pátek dopoledne patřil ještě doladění a posledním kosmetickým úpravám nastudovaných skladeb. Asi hodinu před koncertem patřil již kostel orchestru. Bylo potřeba udělat postavení a hlavně pečlivě naladit nástroje v chladném kostele. Následovala krátká akustická zkouška se sborem. Chvíle napětí, kolik asi dorazí posluchačů?! Přišlo jich okolo dvaceti, což jsme vzhledem k celkovému počtu obyvatel Želivu (necelých 1 100), považovali za úspěch. Koncert se nám povedl, Tereza Dynybylová přednesla krásná sóla ve Vivaldiho Gloria, sólisté našeho orchestru předvedli Vivaldiho L estro armonico - Trojkoncert pro dvoje housle, violoncello a continuo d-moll a posluchači nás všechny za to odměnili vřelým potleskem. V sobotu dopoledne proběhla ještě krátká závěrečná zkouška, následovalo balení a ve 13. hodin odjezd.

Náš zaběhlý tým lektorů ve složení Igor Angelov (umělecký vedoucí a dirigent), Lukáš Kuta (studium s orchestrem), Petr Klíma a Radek Seidl (oba nácvik se sborem), byl nově doplněn o Lukáše Drbouta, jenž z nás sejmul většinu administrativní a organizační zátěže. Dále s námi byli Robert Dvořák a Lukáš Němec (opravdu již Lukáš III.), kteří se starali o volný čas studentů. Všem výše jmenovaným velký dík. A zvláště velké poděkování pak patří všem zúčastněným studentům. Za podporu též děkujeme vedení školy a Andree Hoře Krausové.

Do Želiva se budu vracet, uvedl do zdejší kroniky Josef Čapek. Tak snad i my, hudebníci z AG.

Petr Klíma

Více o práci orchestru a sboru AG na hudba.arcig.cz.