Chystá se kroužek: 3D tiskárna RepRap

Téma: 

RepRap je open-source 3D tiskárna schopná tisku plastických 3D objektů. Na AG jsme zahájili spolupráci s fakultou FIT ČVUT, kde nám tiskárnu ve fakultní laboratoři za režijní náklady sestrojí.

Ve druhém pololetí 2012/2013 chceme otevřít kroužek, kde se studenti budou učit obsluhovat naši novou tiskárnu pomocí specializovaného software (Skeinforge a Slic3r pro ovládání tiskárny, OpenSCAD pro 3D modelování) a tisknout z plastu různé věcičky.

Předběžní zájemci o práci v kroužku, hlaste se do 16. listopadu 2012 u pana profesora Berana.