IVT

Informatika a výpočetní technika (IVT) vede žáka k tomu, aby ovládal na potřebné úrovni moderní informační technologie a při tom rozvíjel svou schopnost algoritmického myšlení.

Cíle výuky: 

Ve světě kolem nás zažívají informační technologie bouřlivý rozvoj. Předmět IVT umožňuje žákům tyto technologie na uživatelské úrovni ovládat a rozumět jim. Absolventi by měli být schopní vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, efektivně komunikovat s ostatními lidmi a orientovat se v obsluze a principu moderních digitálních zařízeních a softwaru. Předmět podporuje logické myšlení a učí základům algoritmizace; povzbuzuje tvůrčí činnost při tvorbě textu, obrazu, multimédií či webových stránek. Znalosti a dovednosti z IVT jsou mnohonásobně zužitkovatelné ve všech ostatních vzdělávacích oblastech ve škole.

Hodinová dotace: 

Výuka IVT začíná v tercii jednou hodinou týdně, pokračuje od kvarty do sexty dvěma hodinami.
V septimě a oktávě nabízíme informatický seminář.

Co učíme: 
  • Tercie: úvod do předmětu, hardware a software, základní orientace v operačním systému, internet, web a e-mail, textové dokumenty
  • Kvarta: digitální technologie, počítačová grafika, prezentace, tvorba webu
  • Kvinta: tabulkový kalkulátor, zpracování zvuku a videa, operační systémy, údržba a ochrana dat, internet, pokročilé zpracování textu
  • Sexta: algoritmizace, úvod do programování, desktopové aplikace, modelování a simulace, databáze, webové aplikace
Jak učíme: 

Veškerá výuka probíhá v polovičních skupinách, každý žák má k dispozici počítač. Výuka má výraznou praktickou složku, ve které studenti samostatně či ve skupinách pracují s počítačem, vytvářejí grafické koláže, stříhají zvuk či programují vlastní aplikace. V každém školním roce žáci zpracovávají vlastní tvůrčí projekt.

Učebnice a další materiály: 

Při výuce nepoužíváme učebnice, ale téměř celá látka je pokryta v materiálech jednotlivých učitelů na moodle.

Učitelé E-mail Konzultace
Lukáš Bernard bernard@arcig.cz konzultace vítám po předchozí dohodě kdykoli
Kilián Benda benda@arcig.cz Dle předešlé domluvy emailem.
Pavel Kryl kryl@arcig.cz
Vladimír Nulíček nulicek@arcig.cz Konzultační hodiny po předchozí domluvě ve čtvrtek 10-12 hod. nebo pátek 13-15 hod.
Jun Škrkal skrkal@arcig.cz úterý 7. až 8. vyučovací hodinu, nebo dle domluvy jindy
Dominika Soukupová soukupova@arcig.cz Dle domluvy, nejlépe ve středu

Články k tématu IVT

Obrázek k článku YouBejk - první videohra v historii AG

Odpoledne 1. listopadu došlo v učebně 205 k historickému okamžiku - odhalení první akční videohry z prostředí AG.

V úterý 27. května 2016 se třídy septim zúčastnily čtvrtého ročníku sportovně-informatické akce Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizacemi GuG.cz, DZS, NUV a MFF UK.

Ve středu 14. října 2015 v rámci Evropského týdne programování pozval informatický seminář vyšší gymnázium na robotický den.

Zveme Vás na Den otevřených dveří Informatického semináře ve středu 14. října 2015 od 14:30 do 16:00.

Žáci kvinty A v Informatice na závěr tematického bloku "Zvuk a video" napsali scénáře, natočili a sestříhali vlastní videoklipy.

Ve čtvrtek 22. května 2014 se třídy septim zúčastnily třetího ročníku sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizací CZ.NIC, Domem zahraniční spolupráce, Národním ústavem pro vzdělávání a Fakultou informačních technologií při ČVUT. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Stejně jako v předchozích ročnících byli žáci rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky laděná disciplína.

V pondělí 7. dubna se zástupci projektu Společnost na pozvání místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky zúčastnili 17. ročníku konference ISSS, Internet ve státní správě a samosprávě.

Junior Erb je speciální cena pro web prospěšný místu vašeho bydliště. Hodnocena je nápaditost, přehlednost stránek, uživatelská přívětivost, použité webové technologie a další. Školní projekt Společnost se do soutěže registroval.

V pondělí 22. května 2013 se třídy septim zúčastnily druhého ročníku sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s Fakultou informačních technologií při ČVUT a s podporou společnosti Google. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Počasí bylo ryze májové. Chvíli svítilo slunce, chvíli bylo pod mrakem. Stejně jako v loňském roce byli žáci rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky laděná disciplína.

Studenti kvinty A se v rámci výuky problematiky Zvuk a video, učiva předmětu Informační a výpočetní technologie, ponořili do tajů filmařiny. Látka byla zakončena video projektem ve skupinách, kde si studenti vyzkoušeli získané znalosti a dovednosti přetavit v praktický výstup.

Stránky