Články z roku 2007

Vánoční koncert AG se uskuteční dne 3. 1. 2008 od 18.00h v kapli školy. Srdečně vás na toto setkání zveme. Můžete se těšit na hudební produkce vánočních i jiných písní a skladeb z času práce o hodinách hudební výchovy i mimo ni, na samostatně nacvičené písně studentů a na příjemné pobytí nás všech dohromady u vánočního stromu.

Za učitele a studenty (nejen) sext Alena Kulhavá

Výsledky 5. adventní OLYMPIÁDY AG a předání cen vítězům.

Druhé kolo naší olympiády v orientaci v Bibli se konalo v úterý 18. prosince 2007, z 55 přihlášených soutěžících se nakonec finálového kola účastnilo 15 studentů. Někteří horcí favorité bohužel onemocněli. Ve čtvrtek 20. prosince jsme v knihovně AG slavnostně vyhlásili výsledky a předali ceny vítězům i dalším zúčastněným. Fotografie přikládáme.

Již po jedenácté v historii AG staroměstské uličky ožily zvláštním, neturistickým ruchem. Žlutě, modře a zeleně označené postavy zvolna chodily, ale také tryskem uháněly křížem krážem od Betlémské kaple ke Klementinu a od Boršova na Staroměstské náměstí.

Bylo pondělí 3. prosince 2007. Vstávala jsem s vědomím, že přinejmenším celé dopoledne nemusím trávit ve škole. Hezký pocit. A sluníčko ho jen umocňovalo. Ale ono to nebylo jen o tom volnu...

Vážení přátelé, rodiče a studenti Arcibiskupského gymnázia.
Ve stejný den 19.12., kdy se od 19. hodin uskuteční adventní koncert ve sv. Ludmile, dovolujeme si vás pozvat na malou prodejní výstavu do kaple školy.

Již potřetí, tentokráte 19. 12. v 19h, budou moci studenti, učitelé, rodiče a přátelé AG sdílet adventní atmosféru v chrámu sv. Ludmily.

Zpívání na schodech
Zpívání u Adventního věnce

Vyzvědači 2007
15. 12. a 16. 12. 2007

V úterý 4. 12. 2007 se Arcibiskupské gymnázium připojí ke stávce. Vyučování odpadá. Žádáme rodiče, zákonné zástupce, aby zajistili pro své děti náhradní program.

Oznámení o stávce mají žáci zapsáno ve studijních průkazech. Žádáme rodiče, aby svým podpisem ve studijním průkazu potvrdili, že byli s informací o stávce seznámeni.

30. 11. 2007 Richard Mašek, ředitel AG

Společenský večer bez konkurence
aneb KABARET, na který se jen tak nezapomene

Kazín - Všenory

Podzimní kantorský výlet se netěšil lepšímu počasí než v březnu na Medníku, ba bylo spíš hůř. Ale nevadilo to vůbec, zřejmě proto, že se všichni opravdu těšili na klidnou chvíli někde na čerstvém povětří.

7. ročník soutěže MATEMATICO proběhl velmi úspěšně. Sešlo se 33 jednotlivců z 15 škol, přijeli hosté z Černošic, Kralup, ale i Náchoda a Sokolova! Výsledky přináší následující tabulka.
Na shledanou při 8. ročníku na podzim 2008!

Na Velkém Blaníku se po celý rok potkává mnoho lidí různých zájmů a různého věku. Známá rozhledna ve tvaru husitské hlásky nabízí překrásné výhledy do malebné okolní krajiny, na podzim navíc kouzelně zbarvené. I letos jsme si na tomto památném místě spolu s dalšími příchozími připomněli výročí vzniku naší republiky, setkání organizovala Sokolská župa Blanická. Zhruba stohlavé shromáždění krátce po 13.hodině zazpívalo státní hymnu a vyslechlo různé pozdravy. A v tomto zástupu bylo i 13 postav (+1 pes) z okruhu AG a přátelé.

Dne 14. listopadu, v den třídních schůzek, vyšla Ročenka Arcibiskupského gymnázia. Mapuje celý loňský rok 2006/2007. Nutno připomenout, že byl předcházející rok jubilejní, neboť jsme si připomínali 15. výročí obnovení školy. Díky tomuto je publikace opatřena barevnými přílohami, z nichž se jedna věnuje oslavám, na kterých byl přítomen i pan kardinál Miloslav Vlk.

Vážení rodiče,
i v letošním roce jsme pro Vás připravili nástěnný kalendář 2008. Tentokrát jsme ho celý věnovali fotografii. Najdete zde 13 fotografií našich studentů. Cena i pro letošní rok zůstává 195,- Kč.

Přinášíme podrobný rozpis třídních schůzek 14. listopadu 2007 s rozpisy konzultací a návštěv jednotlivých učitelů.

Již druhým rokem Mládež Idente spolu s Arcibiskupským gymnáziem pořádá benefiční koncert na podporu Jízdy Tří králů , která se každoročně koná v ulicích na Hradčanech a přináší radost, potěšení a dárky všem dětem, které se přijdou podívat, jak Tři králové přijedou k jesličkám, aby se poklonili Jezulátku, symbolu nevinnosti vlastní všem dětem na světe.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2006/2007.

Konání:
8. listopadu 2007 v 17:30 v knihovně AG

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky AG 14. 11. 2007.

Program třídních schůzek:

16.30 - 17.30 Možnost individuálních konzultací s vyučujícími v kabinetech či třídách

17.30 - 18.00 v aule v suterénu školy
Zahájení třídních schůzek, proslov ředitele školy Ing. Mgr. Richarda Maška

18.00 - 19.30 ve třídách
Pokračování třídních schůzek s třídními profesory a dalšími vyučujícími.

Tradiční výprava 0-24 h : Berounsko 20.10.2007

Ve zvacím dopisku je tato akce od půlnoci do půlnoci nazvána krotkou divočinkou. O moc divočejší opravdu není, ale i tak zřejmě přináší účastníkům dost nevšedních zážitků, protože zájem o ni stále roste. Letos se na tvrdém srazu (stylově v 0,00h) sešlo neuvěřitelných 44 osob (mj. 8 primánů a 5 dam) a spolu s 11 deňáky tak celková účast s hosty dosáhla rekordních 55 postav! A 38 z nich si nenechalo ujít ani poslední, opět noční část trasy, přičemž celých 40km prošlo 34 statečných, včetně 3 primánů a 4 dam.

Blaník 28. 10. 2007
Na kole i pěšky na bájnou horu

Milí přátelé modré oblohy !
Na Velkém Blaníku se po celý rok potkává mnoho lidí různých zájmů a různého věku.


V neděli 7. října 2007 přiletěla zpět do České republiky pětičlenná skupina žáků, která poprvé v historii zastupovala Českou republiku na Mezinárodní astronomické olympiádě. Letošní XII. Mezinárodní astronomická olympiáda se konala na Krymu na Ukrajině. Stříbrnou medaili - 2. místo získal náš student Jan Fait.

Milí přátelé - nejen matematici !

Podzim je v plném běhu a my Vás opět zveme k hezké soutěžní hře. Matematico využívá a rozvíjí kombinační schopnosti a strategické myšlení. Tato hra dává vzácnou možnost vyniknout právě i nematematikům, a to skoro bez ohledu na věk! Pro letošek zkusíme využít novou disciplínu - viz níže.

7. ročník - ČTVRTEK 22. 11. 2007 od 12,30 hodin

20. 10. 2007. - Berounsko
Celodenní výlet pro náročné i ostatní


CABARET
14. společenský večer
Arcibiskupského gymnázia


9. listopadu 2007, pátek od 19:00
SOU Hrdlořezy - tram 1, 9, 16 Spojovací (konečná)

Přínášíme několik fotek ze seznamovacího výletu primánů.

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2007-2008


Roční plán 2007/2008 má strukturu přehledného kalendáře.

Jednání Rady rodičů se bude konat dne 9. 10. 2007 v 18,00 hod. v učebně č.311.

JUDr. Milan Kocourek

V sobotu 15. září, v předvečer svátku sv. Ludmily, oslavily svůj svátek i církevní školy. Kdo zavítal na Tetín, jistě nelitoval. Jasný teplý den prozářil líbezné přírodní scenérie okolní krajiny a po skončení odpolední prezentace uměleckých skupin církevních škol lákal na výlet.

Ve dnech od 24. srpna do 12. září jsme absolvovali to, nač jsme se různými způsoby připravovali celý předchozí půlrok - naši svatojakubskou pouť. Cestu, která pro nás neměla znamenat jen jedenáctidenní 270 km dlouhý pochod krajem s mnoha turistickými zajímavostmi, nýbrž měla být příležitostí k duchovnímu sebeuvědomění, přemítání o sobě samotném i o světě kolem nás. To vše nikoliv soukromě, ale ve skupině podobně naladěných lidí, stmelených nejen obtížemi a nástrahami cesty. Naše původní skupina se rozrostla o několik dalších účastníků, včetně P. Pavla Rouska, který byl naším duchovním správcem po celou dobu trvání pouti. Ve Španělsku se k nám ještě připojila německá misionářka Susan.

Rozpis akcí na příští půlrok.


Slíbené kursy pro začátečníky začnou v posledním zářijovém týdnu, a to:

FJ: Út + Čt nulté hodiny
První hodina bude v úterý 25. 9. 2007 od 7:25 v učebně 207. Vyučujícím bude prof. J. Bierhanzl.

ŠJ: St 14:40 - 16:10
První hodina bude ve středu 26. 9. 2007 od 14:40 v učebně 203. Vyučovat bude prof. Z. Růžičková.

I. Hajičová

V pondělí 10. září ráno odjela skupina 21 studentů AG (9 z kvinty B, 4 ze sexty A a 8 ze sexty B k týdennímu výměnnému jazykovému pobytu do Bad Münstereifelu v Severním Porýní-Vestfálsku s pedagogickým doprovodem tvořeným RNDr. Josefem Šilhou a sestrou Karin. Na pozvání z německé strany se účastnil rovněž bývalý pedagog AG RNDr. Antonín Fingerland.

Jednodenní cyklovyjížďky jsou na AG oblíbené, ale tentokrát vládla před sobotou 8.9. taková zima/psota/slota, že konečná účast 27 byla skoro div divoucí. Počasí ovšem odradilo všechny ostatní pražské cyklisty (naštěstí), takže ranní cyklovlak směr Slaný jsme s koly zaplnili sami, jen 2 osoby přistoupily v Hostivicích. Při hezkém počasí by to byla slušná mela ...

Konání:
30. srpna 2007 v 17:30 v knihovně AG

V jídelně KDM byl nainstalován nový stravovací systém, proto dojde k některým změnám ve stravování studentů AG. Studenti budou mít čip (přívěsek), platby za stravování budou probíhat přednostně bezhotovostním stykem. Je také nutné znovu se ke stravování přihlásit (vyplnit přihlášku), aby KDM získalo potřebné údaje.

Zvlněný cyklovýlet za humna

Milí přátelé bicyklů!
Prázdniny byly jako obvykle bezvadné, ale opět poněkud krátké, že? Což takhle si je trochu prodloužit příjemnou provětrávací vyjížďkou na sever? České dráhy nám vypravily speciální cyklovlak tímto směrem - to nelze nevyužít!

Prázdninové cykloputování 13.-17.8.2007

Cyklovýlety i delší podniky na kolech mají na AG nejméně osmiletou tradici. Proběhlo několik cykloseriálů včetně objezdu České republiky a řada drobnějších příležitostných akcí. Také letošní prázdniny přinesly nabídku takového podniku - po loňské cestě od pátku do úterý od Pátku do Úterý se letos jelo pro změnu od pondělí do pátku, a to ze Záhrobí do Nebes. A zase, jako už tolikrát, se sešla parta prima lidiček - někteří se znali, někdo byl nový - a klapalo to.

Máme po třech Poutích po Čechách a sbíráme síly na tu největší: do Santiaga de Compostela. Podáváme malou rekapitulaci ze třech Poutí.

Kancelář školy funguje v červenci ve všední dny od 9 do 13 hodin. Telefon do kanceláře je 226211210.

29. 8. 9:00 nástup učitelů do školy, 10:00 zahajovací porada v 311

29. 8. - 31. 8. opravné zkoušky
29. 8. - 4. 9. doklasifikace

3. 9. 9:00 školní mše u sv. Ludmily, zahájení školního roku

Ivana Hajičová

Milí čtenáři,
rádi bychom vám představili druhé číslo našeho školního časopisu.

V úterý 19. června podnikla třída 3.A. geologickou exkursi do Českého Středohoří. Doprovodem byla pí. prof. Kulhavá a pan doktor Matějka z Přírodovědecké fakulty UK.

2-3/6/2007 : Kapitán Fox - víkend s legendou
Tradičních akcí už máme na AG během roku několik a možná k nim přibude ještě také víkend s legendou. Ten letošní (zkušební) se totiž přes nepřejné počasí vydařil znamenitě. Vlastně jde o etapovou táborovou hru, z níž se za 2 dny dá stihnout jen část - z Kapitána Foxe to bylo 6 úseků (mj. 2 vodní, 2 noční). Cenná byla ručně kreslená mapa Adirondackých hor.

Ve dnech 21. 6. - 23. 6. 2007 se třída prima A vydala na školní výlet do Štěkně u Strakonic v doprovodu své třídní profesorky J. Bílkové a pana profesora Zdeňka Lauschmanna. Bylo to krásné zakončení prvního školního roku na Arcibiskupském gymnáziu. Přikládáme fotky z výletu i z netradiční hodiny matematiky v přírodě.

Aktuální stav příspěvků na Santiago de Compostela - ke dni 22.6.2007
nové příspěvky: prof. Jizbová: 130Kč ; pan Souček : 1000Kč; pan Ječmen: 1000Kč; prof. Kopecký: 150Kč

příspěvky celkem: 13 695 Kč, tj. na 210km.

S ohledem na menší počet návrhů na udělení ceny Rady rodičů za školní 2006/2007 byly vybrány k aspiraci na tuto ceny dva návrhy, a to

a) Pavel Taufer - V. A - navržení, naprogramování a údržba aplikace pro online zápisy studentů do seminářů pro příští rok

b) Zuzana Dvouletá a Anežka Jedličková - VII. B - vytvoření koláže na téma antických červenofigurových motivů. Tento obrázek byl použit jako průvodní logo při oslavách 15. výročí školy a byl natištěn i na třička AG.

Rozhodnutí o udělení ceny Rady rodičů bude oznámeno při slavnostním zakončení školního roku dne 29.6.2007, kdy bude zároveň předána cena.

pondělí 13. - pátek 17. 8. 2007
Prázdninové cykloputování spíše pro pohodáře

Milí přátelé kol a modré oblohy !
Loňská cykloakce OD PÁTKU DO ÚTERÝ se setkala s dobrým ohlasem, a tak i letos zkusíme na pár dní podobně vyrazit. Jako loni občas zastavíme u zajímavé pamětihodnosti či na koupání. Krajina bude mírná i zvlněná, do kopců z nás poteče pot, ale také si vychutnáme sjízdky. Budeme hledat hezká místa na táboření, užijeme si večerního vaření na ohni, písniček s kytarou, klábosení i čtení na dobrou noc.

Závěrečná Akademie obohatila posluchače-diváky o shrnutí a výběr z toho, co se na AG za tento školní rok pracovalo v hodinách estetiky i mimo ně.

Naše společná setkání na koncertech a prohlídce Frankfurtu (či musea Oplu) posunula sbor koncertně zase o další kousek vpřed a umožnila možná navázat i nové vztahy.

Po velikonočním pondělí dne 12. dubna jsme se mohli těšit na provedení částí oratoria Messiah od George Fridricha Händela, a to v kostele Svaté Ludmily na náměstí Míru. Tento slavnostní velikonoční koncert provedl sbor Arcibiskupského gymnázia pod vedením Igora Angelova spolu s Vivaldi orchestra Praha a smyčcovým kvartetem gymnázia.

Přijďte se společně rozloučit a pobavit na konci školního roku a to 20. 6. od 18.00 v kapli AG.

Vážení přátelé,

přinášíme Vám fotografie z hlavního dne oslav 15. výročí obnoveného Arcibiskupského gymnázia v naději, že Vás potěší.

Ivana Hajičová

Výsledková listina krajského kola OCJ
(Olympiády z českého jazyka)
2006/2007

Rok se s rokem sešel a už je za námi další ročník hudební soutěže s názvem Talent AG. Sešli jsme se 5. června v kapli ve 13.50 hodin a bylo nás opravdu dost.

Ve dnech 19. - 25. května se početná delegace našich studentů vydala do Ebermannstadtu šířit čest a slávu Arcibiskupského gymnázia na výměnný pobyt se studenty Gymnasium Fränkische Schweiz. Mezi účastníky byli především studenti 5. B, ale i 5.A a 4.B.
  • benefiční akce v březnu (dílny- workshopy + burza): 5700 Kč
  • burza a příspěvky v průběhu třídních schůzek a následujícího týdne: 2700 Kč
  • příspěvky na účet školy či hotově: 3015 Kč
    (z toho: Moravcovi 300Kč, Španělovi 1000Kč, Schreiber 65 Kč, Škaloudová 650Kč, sestra Karin 1000Kč)


Jednání Rady rodičů se bude konat dne 6. 6. 2007 v 18,00 hod. v učebně č.311.

JUDr. Milan Kocourek

Kapitán Fox
Víkend s legendou
2. - 3. 6. 2007

Milí studenti, vážení rodiče. Poslední podnik před létem bude blízký hlavně těm, kteří jsou ze svých oddílů zvyklí na dlouhodobé (etapové) hry. Náš příběh se odehrává v 18. století...

Tradiční jarní pěší akce i letos přilákala početnou skupinu pěšáků - celkem 35 osob. Počasí bylo ideální, krajina Berounska malebná. Šlo tedy vlastně jen o překonání značné vzdálenosti v místy náročném terénu, a to vše v poměrně veliké skupině a za nedlouhý čas vymezený dopravními spoji. Přes různé napínavé okamžiky se nakonec vše zvládlo a třetí ročník jarního maratónu dopadl výborně.

Výuka v maturitním týdnu od pondělí 21. do čtvrtka 24. května bude probíhat podle mimořádného rozvrhu. Rozpis rozvrhu naleznete na Suplování nebo zde.

Opět se objevila hrozba útoku proti církevním školám. Po dohodě s Policií ČR se vyučování ve středu 16. 5. 2007 rušit nebude. Policie školu prohledá a ohlídá. Sledujte, prosím, školní webové stránky, na nichž vás budeme informovat, pokud by se situace změnila.

Richard Mašek, ředitel AG

Arcibiskupské gymnázium v Praze zamýšlí formou dlouhodobého cyklu diskusních setkání s osobnostmi veřejného života mapovat možnosti (hodnotové) orientace v současném světě. Ve středu 4. dubna 2007 byl hostem Arcibiskupského gymnázia senátor Martin Mejstřík. Téma, Bolševismus v nás, jsme okusili z mnoha stran, a přece zůstalo leccos nedořečeného.

Vážení rodiče a studenti,
V pátek, dne 18. května 2007 v 19:00 h., budete mít příležitost zaposlouchat se do autentického tanga v podání česko-argentinské skupiny Sin Rumbo.

Ve čtvrtek 10.5. proběhly obhajoby výtvarných maturitních prací, které jsou součástí maturity z výtvarné výchovy, zakončené ústní zkouškou z dějin umění.

Možná už po Přerovské hůře leckdo uvažoval o čtyřdenním cykloputování po Frýdlantsku, možná se někteří rozhodli až později, ale účast 28 předčila všechna očekávání, zvláště s tak špatnou předpovědí počasí. Nečas však kupodivu přišel vlastně až 3. den na Ještědu, a i to a pak následné chladno s přeháňkami se dalo vydržet.

Milí studenti, vážení profesoři,
Možná jste si všimli nového obsazení nástěnky ve druhém patře - několik secvaknutých stránek, nad kterými odvážně visí nápis AG ČASY. Jedná se o nově založený školní časopis plný kulturních recenzí, reportáží a studentských názorů.


Startuje třetí kolo přihlašování do seminářů.

Jak už jsme Vás informovali, vysílá AG za celou školu, za rodiče a za všechny své příznivce ve dnech 25. srpna až 12. září 2007 skupinu poutníků složenou ze studentů a učitelů do Santiaga de Compostella. Nabízíme Vám, abyste i Vy tuto pouť přijali za svou a aspoň symbolicky se jí zúčastnili spolu s námi:

FeFi Production uvolnila dva ze svých filmů.

Startuje druhé kolo přihlašování do seminářů.

Konání:
19. dubna 2007 v 17:30 v knihovně AG

Dluhy českého kola
Úplně poslední díl cykloseriálu kolem republiky
5. - 8. 5. 2007
Frýdlantsko - malebná vrchovinka za horami

Milí přátelé kol a modré oblohy !
Ze současníků na AG už jen starší pamatují velkorysý sedmidílný objezd republiky nazvaný ČESKÉ KOLO...


Vážení přátelé,
vážení současní i bývalí kolegové - učitelé na AG, milí absolventi z let 1996 až 2006,


probíhající školní rok je jubilejním 15. rokem činnosti obnoveného Arcibiskupského gymnázia. Tuto skutečnost si připomínáme průběžně po celý školní rok, nicméně hlavní den oslav se bude konat v pátek 25. května 2007, kdy se v budově AG uskuteční za přítomnosti pana kardinála Vlka

  • setkání bývalých i současných učitelů AG - od 14 hodin,
  • a takřka současně Den otevřených dveří pro absolventy - od 16 hodin.


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o nadcházejících třídních schůzkách, které se konají dne 18. dubna 2007.
Průběh schůzek bude stejný jako v 1. čtvrtletí, tedy

* 16.30 - 17.30: možnost konzultovat s jednotlivými učiteli;
* 17.30 - 18.00: setkání s vedením školy v aule;
* 18.00 - 19.30: vystoupení jednotlivých učitelů v jednotlivých třídách podle předem stanoveného rozpisu.

Přikládáme rozpis, podle nějž se budou učitelé ve třídách střídat (18.00 - 19.30), a tabulku se jmény učitelů a adresami jejich kabinetů kvůli individuálním konzultacím (16.30 - 17.30). Pokud někteří učitelé nejsou v tabulce konzultací uvedeni, znamená to, že v den třídních schůzek nebudou ve škole přítomni.

Rozpis a tabulka zde.

S pozdravem
Richard Mašek, ředitel AG

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky AG 18. 4. 2007. Pro úspěch zopakujeme podzimní organizaci schůzek.

Program třídních schůzek:

16.30 - 17.30 Možnost individuálních konzultací s vyučujícími v kabinetech či třídách

17.30 - 18.00 v aule v suterénu školy
Zahájení třídních schůzek, proslov ředitele školy Ing. Mgr. Richarda Maška
Seznámení s přípravou pouti do Santiaga

18.00 - 19.30 ve třídách
Pokračování třídních schůzek s třídními profesory a dalšími vyučujícími.

Přerovská hůra 31. 3. 2007

Účast 29 cyklistů na srazu u metra Černý Most prokázala věrohodnost předchozí ankety na Občasné nástěnce (přes 20 čárek = zájemců o cyklovyjížďku). A účastníci snad doopravdy nebyli zklamáni ve svých očekáváních - ovšem až na některé maličkosti.

Krušnohorský (půl)maratón
Jarní provětrávka po dlouhé zimě-nezimě
Sobota 14.4.2007


Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní velikonoční koncert Arcibiskupského gymnázia, který se bude konat ve čtvrtek 12. dubna 2007 od 19 hodin v kostele Sv. Ludmily.
Program koncertu tvoří vybrané části velkolepého oratoria MESSIAH, zkomponovaného v Londýně roku 1741 G. F. Handelem. Na nastudování tohoto velkolepého oratoria pro sóla, sbor a orchestr spolu s účinkujícími studenty Arcibiskupského gymnázia spolupracuje renomovaný orchestr.

Ve školním roce 2007/2008 se otevře celkem 36 seminářových skupin. 5 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu a jedna bude sbor AG. Zbývajících 30 seminářových skupin projde soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v sextě zvolí 1 dvouhodinový seminář, v septimě dva dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Přerovská hůra
Zahřívací cyklovýlet do Polabí
Sobota 31.3.2007


Dovolujeme si Vás pozvat na dva koncerty související se soutěží Jugend musiziert pořádané Německou školou v Praze:


1) koncert laureátů, 23.3.2007, 19 hodin, Německá škola, Schwarzenberská 1, Praha Jinonice
2) koncert vítězů, 26.3.2007, 19 hodin, Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2

Třída 2a podnikla v sobotu 17.3.2007 svůj malý třídní výlet. Bylo sice větrno a slunce se pořád schovávalo za mraky, ale aspoň nepršelo a to stačilo.

Vážení a milí rodiče, učitelé, studenti a přátelé Arcibiskupského a Křesťanského gymnázia, informujeme Vás o finanční situaci Pouti do Santiaga de Compostela i o Pouti samotné:

Výsledková listina obvodního kola OCJ
(Olympiády z českého jazyka)
2006/2007

Ta sobota se co do počasí moc nevyvedla a bohužel to odradilo řadu původních zájemců. Škoda, protože nakonec pršelo vlastně jen trochu dopoledne a pak už to šlo, odpoledne dokonce vysvitlo sluníčko. Ale i kdyby bývalo lilo, tak krásné kandíky by určitě každého bohatě odškodnily - viz foto (k vidění byly i podléšky a u Sázavy plicníky a orseje).

Milí studenti, vážení pedagogové, rodiče, přátelé Arcibiskupského gymnázia,....
chtěli bychom vás tímto srdečně pozvat na benefiční akci, která se bude konat dne 22. 3. od 15 hodin na Arcibiskupském gymnáziu. Výtěžek z celého projektu bude použit na částečnou úhradu výdajů Pouti do Santiaga de Compostella. Cena vstupenky na celou akci je 30 Kč, k zakoupení jsou v předprodeji u Jana Fabiána, Jana Venclíka ze 7.A, prof. Kulhavé, či na místě u vchodu do školy nebo u jednotlivých dílen.

Motto Něco pro tělo, něco pro duši aneb Trochu do těla, trochu přes duši
se naplnilo velmi příjemně po obou stránkách. Účast 15 prima osob (hlavně z AG - i bývalí žáci).

Noste co nejdřív,
co nejvíc...

Burza
Na podporu cesty do Santiaga
de Compostella (školní projekt studentů a učitelů AG)


ITÁLIE - Poutní zájezd do Říma (31. 1. - 5. 2. 2007)

LVZ tříd 2. A, B se uskuteční v termínu 25. 2. - 4. 3. 2007 (termín posunut z organizačních důvodů).

NOVÉ MĚSTO na Moravě
2. - 4. 3. 2007
Víkend pro starší na Vysočině
Motto: Něco pro tělo, něco pro duši; aneb trochu do těla, trochu přes duši.


Milí přátelé z AG i odjinud!
Opět je tu tradiční podnik s nevtíravě duchovním zaměřením...

Měla jsem tu čest být pozvána na premiéru studentského filmu Modrovous (film studentů 7.A, na místě pomáhali kamarádi i z dalších tříd), která se konala 29. 1. 2007 v kině Mat.

Dne 28. ledna 2007 jsme se vydali do Voděradských Bučin, dozvědět se více o lese spícím.

9. 1. 2007 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo soutěže v latinském jazyce Certamen Latinum. Vítězný studenti v kategorii A i B budou reprezentovat Arcibiskupské gymnázium v Praze v krajském kole. Vítězům blahopřejeme!
Mgr. M. Recinová

Vyhodnocení prvního kola na téma ZVÍŘE a informace ke druhému kolu na témata ZIMA, ÚSMĚV.

Zpráva z Tříkrálového průvodu, kterého se účastnil i Pablo Chacón a studenti Arcibiskupského gymnázia.

Začal únor, první pololetí je za námi a známky z něj jsou uzavřené. V Informacích pro rodiče proto naleznete prázdné záznamy. Začínáme v druhém pololetí zase od začátku. Všem studentům přejeme, ať se daří.

Ztráty a nálezy mají od 2. pololetí 2006/2007 vlastní elektronickou rubriku.

Po 6 letech proběhl první AG fest nezávislých studentských kapel
5. 1. 2007 velká tělocvična AG

Vánoční setkání
kaple AG 4.1.2006
zpráva a fotografie


Adventní koncert AG
Chrám sv. Ludmily 20. 12. 2006
zpráva a fotografie


20. - 21. 1. 2007 proběhl na Závisti a v Károvském údolí 8. výlet s tombolou a navazující zimní táboření. Celková účast 30 osob, vítr nás neodfoukl, Orión svítil znamenitě. Zdeněk Lauschmann

Po mnoha komplikacích byla dnes ve škole zprovozněna wifi síť s přístupem na internet pro učitele i studenty.

Výsledková listina školního kola OCJ
(Olympiády z českého jazyka)
2006/2007

Výlet s tombolou
20. 1. 2007 u Zbraslavi
Zimní táboření 2007
Károvské údolí 20. - 21. 1. 2007

Od pondělí 15. 1. 2007 se na AG vyučuje podle pravidelného rozvrhu.

Richard Mašek

Na pokyn Policie ČR žádám rodiče, aby neposílali děti 12.1.2007 do školy, protože hrozí teroristický útok proti církevním školám. Vyučování všech tříd odpadá. Školní jídelna nevaří.

Richard Mašek

Již se stalo tradicí, že se studenti naší školy účastní soutěže ve znalosti Písma svatého - Stezky písmáků, kterou připravuje mládežnická organizace Junák.

Rozpis akcí na příští půlrok.