Stávka 4. 12. 2007

Téma: 

V úterý 4. 12. 2007 se Arcibiskupské gymnázium připojí ke stávce. Vyučování odpadá. Žádáme rodiče, zákonné zástupce, aby zajistili pro své děti náhradní program.

Oznámení o stávce mají žáci zapsáno ve studijních průkazech. Žádáme rodiče, aby svým podpisem ve studijním průkazu potvrdili, že byli s informací o stávce seznámeni.

30. 11. 2007 Richard Mašek, ředitel AG