SEMINÁŘE 2007/2008 - druhé kolo přihlašování

Téma: 

Startuje druhé kolo přihlašování do seminářů.

S odvoláním na dříve zveřejněná pravidla zapisování seminářů a v nich uvedenou možnost změny v naléhavých a neočekávaných případech, oznamuji tuto změnu. Jelikož studenti projevili nezanedbatelný zájem o seminář z psychologie, přestože seminář nebyl původně nahlášen, je tento seminář přidán do nabídky a jsou do něj zapsáni studenti, kteří si ho vybrali jako povinný. Zároveň určili, který ze svých původně zapsaných seminářů odhlašují. (Pozor: studenti, kteří nebyli zapsáni nikde nebo byli zapsáni nedostatečně, do něj zapsáni nejsou, přestože o jejich zájmu víme.)

3 semináře s počtem přes 20 zájemců se rozdělí na 2 skupiny. Německé diplomní semináře odpovídají německým skupinám ve třídách, a jak již bylo řečeno dříve, mají zvláštní režim. Ve 2. kole si ze zúžené nabídky zapisují semináře ti, jejichž původně zvolený seminář neprošel do 2. kola, a ti, kteří se v prvním kole nezapsali nebo zapsali nedostatečně.

POZOR! 2. kolo zapisování seminářů končí v pátek 4. 5. 2007


Přihlašovací formulář naleznete ZDE.