Anotace seminářů pro školní rok 2024/2025

Téma: 

Pro školní rok 2024/2025 je v nabídce 55 seminářů.

Počty povinně volitelných seminářů v jednotlivých ročnících jsou následující

 • kvinta a sexta: 1 seminář ze základní nabídky
 • septima: 3 semináře, z toho nejvýše 1 z kategorie rozšiřujících
 • oktáva: 5 seminářů, z toho nejvýše 1 z kategorie rozšiřujících

V hlavičce je vždy uveden ročník a také typ semináře: základní či rozšiřující.

Pro žáky studující německý jazyk se počítá v povinné či nepovinné formě se seminářem k DSD v septimě a oktávě (v sextě je nahrazen konverzací z německého jazyka.) Volba německého diplomního semináře není povinná: žáci, kteří si zvolí jiný z nabídky povinně volitelných seminářů a připravují se ve sprachdiplomovém programu, budou moci německý seminář navštěvovat navíc jako nepovinný předmět.

Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Přihlašování bude spuštěno v týdnu od 12. února, nejprve pro oktávy a pak pro všechny ostatní. Přesný čas bude oznámen mailem.

Počítáme s otevřením cca 40 seminářů. O jejich otevření bude rozhodovat počet přihlášených žáků.

Volba semináře je pro daný školní rok závazná. Změna je možná pouze z vážných důvodů v pololetí, a to na základě souhlasu ředitele (viz školní řád AG), proto vybírejte uvážlivě!

Lucie Bohatá


ČJ3: Starší česká literatura ve filmu a literární toulky

 • Učitel: M. Roháčková
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 18 žáků
 • Anotace: Pojďme se spolu toulat. Praha má tolik míst s literárními odkazy, některá z nich navštívíme a vstoupíme do světa jejich hrdinů (Vyšehrad, Malá Strana, Petřín, Bílkova vila, Nábřeží, Židovské město, ...).
  Svět 19. století (nebo i starší) a první republiky poznáme také skrze filmová zpracování a jejich literární předlohy. Tato část práce v semináři je založena na srovnávání literárního a filmového díla. Tato díla se objeví ve školním seznamu literatury plánovaném k vaší maturitě.
  Konkrétní program spolu sestavíme na prvním semináři.
  Každý seminarista pro ostatní připraví jednu vycházku a zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

ČJ4: Česká a světová literatura ve filmu

 • Učitel: M. Roháčková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 18 žáků
 • Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových zpracování pochází ze 60. let.
  Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou od 2. světové války, a to převážně českou. Také na filmová zpracování autorů z české nové vlny. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla korespondují s nabídkou ve školním seznamu literatury k maturitě 2024/2025.
  Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

ČJ5: Obecně lingvistický seminář

 • Učitel: M. Ochodková
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 18 žáků
 • Anotace: Přemýšlíte do budoucna o studiu jazyků? Ať už toho našeho českého nebo jakéholi cizího? Zajímá Vás jazyk jako systém a fascinují Vás náležitosti s ním spojené? Tento seminář by mohl být pro Vás jako dělaný. V semináři se budeme zabývat různými zajímavými a některými ne tolik známými odvětvími lingvistiky. Na výběr máme velké množství témat, ze kterých společně vybereme ta, která Vás zaujmou nejvíce. Např. gendrová lingvistika (jazykový sexismus, přechylování, gendrově korektní jazyk), empirická lingvistika a sociolingvistika (různé jazykové výzkumy, případně možnost návštěvy jazykové laboratoře lingvistických experimentů), dialektologie, zvláštní jazykové systémy a struktury neobvyklých jazyků, logopedie, forenzní neboli soudní lingvistika a mnoho dalších. Seminář může studentům otevřít dveře k dosud neprobádaným tématům, jiným může pomoci s upevněním lingvistické terminologie, která pro budoucí studium jazyků nebude k zahození.
  Seminář bude probíhat diskuzní a interaktivní formou. Konkrétní program si určíme dle zájmu přihlášených studentů.

AJ1: Taboos and Issues

 • Učitel: A. Würtherlová/J. Kloučková
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 28 žáků
 • Anotace: Jste poněkud znuděni standardními konverzačními tématy z jazykových učebnic? Vyzkoušejte tedy seminář, kde bude řeč o tématech méně standardních či otřelých.
  Očekává se zejména ochota mluvit, diskutovat - a odvaha mít názor/vyjádřit ho.
  V semináři se bude mluvit, číst, trochu psát, možná i cvičit.
  Seminář vychází z učebnice Taboos and Issues - viz název semináře - ale nemusíte si ji pořizovat. Pochopitelně můžete přijít i s tématem a materiálem vlastním.

AJ2: Anglický seminář: Irsko? Irsko! Ireland? Ireland! Erin? Erin!

 • Učitel: K. Matulová, M. Moravcová
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 18 žáků
 • Anotace: V tomto anglicko-irsko-českém semináři se vám otvírá nekonečné rašeliniště zajímavých
  témat naroubovaných na Zelený ostrov. Jaká že témata? Emigrace/imigrace, národní
  stereotypy, oprese a obrození, postavení menšin, náboženství, postavení žen ve
  společnosti, záležitosti politické a sociální.
  Při sledování filmů a četbě autentických textů procvičíme čtení a poslech
  s porozuměním, budeme mluvit a psát.
  Pochopitelně dojde na reálie anglicky mluvících zemí, řeč bude o místních umělcích a
  spisovatelích.
  A je možné, že se do Irska, zejména pak do Dublinu, společně vypravíme. Kéž jsou nám
  Dubliňané, osud i Joyceův maják nakloněni.

AJ3: CAE PREP COURSE 1 (příprava od začátku od B2)

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 24 žáků
 • Anotace: Seminář je primárně zacílen připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost si zopakovat či doosvojit gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická. Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 1-5, možná více) pozn. Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře

AJ4: CAE PREP COURCE 2 (navazující, od úrovně C1-)

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 24 žáků
 • Anotace: V tomto případě se jedná o pokračování přípravného kurzu z minulého roku. Seminář je primárně zacílen rovněž připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Kurz je primárně určen pro ty, kteří v minulé roce absolvovali CAE PREP COURSE 1, ovšem je taktéž vhodný i pro zájemce, kteří sice CAE PREP 1 neabsolvovali, ale jsou sami již na jazykové úrovni C1-. Zde bych doporučil se poradit buďto se mnou či se svým angličtinářem.
  V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost si zopakovat či doosvojit gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická.
  Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 5-10)
  Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře

NJ1: Němčina - gramatické a lexikální repetitorium

 • Učitel: J. Ginzelová
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Pár let němčiny za námi, dalších několik před námi a hlavně letos v kvintě první "dé-es-déčko"... Slov i pravidel jste slyšeli už více než dost, ale nepozapomněli jste něco, umíte vše použít, je jasné, kdy a co kam patří? Na semináři vše zopakujeme, popř. doplníme a hlavně se budeme snažit pravidla aktivně používat v praxi "beim Sprechen, natürlich":-).

NJ3a: Německý diplomní seminář (7.A)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Seminář bude zařazen běžně v rozvrhu. Kdo si ho nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ3b: Německý diplomní seminář (7.B)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Seminář bude zařazen běžně v rozvrhu. Kdo si ho nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ4a: Německý diplomní seminář (8.A)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Seminář bude zařazen běžně v rozvrhu. Kdo si ho nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ4b: Německý diplomní seminář (8.B)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Seminář bude zařazen běžně v rozvrhu. Kdo si ho nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

FJ1: Příprava na DELF B1

 • Učitel: S. Šmelhausová
 • Ročníky: kvinta, sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Příprava na zkoušku DELF úroveň B1 junior.
  Rozšiřování slovní zásoby s poslechy, čtení textů.
  Prohlubování gramatiky díky písemným projevům s korekcí.
  Trénování mluveného projevu představování se, hraní různých situací.

FJ3: Príprava na DELF B2

 • Učitel: S. Šmelhausová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Příprava na zkoušku DELF úroveň B2 scolaire.
  Rozšiřování slovní zásoby s autentickými poslechy (francouzské rádio nebo video), čtení textů.
  Prohlubování gramatiky, písemný projev s korekcí.
  Trénování mluveného projevu s debaty nad tématy zkoušek.

FJ5: Francouzská kultura a reálie

 • Učitel: S. Šmelhausová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Okénko do francouzské kinematografie, literatury, umění a reálií.

ŠJ1: Příprava na zkouška DELE escolar A2-B1

 • Učitel: K. Zlesáková
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Prohloubit gramatický a slovníkový obsah nezbytný pro "školní DELE" zkoušku, která se provádí společně na úrovních A2 a B1 a podle výsledku student obdrží diplom jedné nebo druhé úrovně.

ŠJ2: Konverzace ŠJ

 • Učitel: D. Marchionni
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 10 žáků
 • Anotace: Španělská konverzace se zaměřením na reálie španělsky hovořících zemí. Pro žáky od 6. ročníku, kteří již nemají KŠJ

ŠJ3: Příprava na zkouška DELE escolar B2

 • Učitel: D. Marchionni
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Prohloubit gramatický a slovníkový obsah nezbytný pro "DELE B2" zkoušku.

ŠJ4: Španělština - příprava na maturitní zkoušky

 • Učitel: D. Marchionni
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Přípravný seminář k maturitní zkoušce ze španělštiny - procvičování španělštiny na úrovni B2 + reálie Španělska a Latinské Ameriky.

LJ3: Latinský seminář pro septimy

 • Učitel: P. Koronthály
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář nabídne rozšíření a prohloubení znalostí latinského jazyka a kultury. Jeho obsahem bude nejen pokročilejší gramatika a čtení latinských textů (ať už antických, středověkých či křesťanských), ale i reálie nad rámec základního kurzu. Nabídne tak témata z jazyka, literatury, kultury a dějin antiky a latinského středověku, která se v příbuzných předmětech objevují jen okrajově (patristická literatura, dějiny pozdního císařství, pozdní antika, středověká latinská vzdělanost a středověká latina, novověká církevní latina aj.). Témata bude možné přizpůsobit aktuální poptávce přihlášených studentů.
  Seminář je určen všem septimánům se zájmem o humanitní vzdělání, doporučen je pak pro ty, kdo uvažují o maturitě z latiny.

LJ4: Maturitní latinský seminář

 • Učitel: P. Koronthály
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitě ve třech rovinách: práce s originálními latinskými texty, dokončení a systematizace latinské gramatiky, prohloubení znalostí latinské kultury a reálií. Zároveň budou zařazena i některá témata, která nebyla realizována v základním kurzu.
  Seminář je primárně určen budoucím maturantům, ale je přístupný komukoliv, kdo má zájem o humanitní vzdělání a chtěl by ještě jeden rok prožít ve světě latiny.

M1: Matematický seminář pro kvinty

 • Učitel: P. Kryl
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je vhodný především pro studenty, kteří se chtějí v budoucnu věnovat studiu matematiky, informatiky nebo i dalších technických oborů. Můžete se těšit na:
  1. Pokročilá přímá a nepřímá úměra: o více jak dvou proměnných, linearita a nelinearita úměry, příklady z fyziky, objevování vzorců
  2. Rovnice a jejich soustavy, které se naučíme řešit pomocí tzv. matic.
  3. Transformační matice v počítačové grafice
  4. Seznámíme se binární nebo šestnáctkovou poziční soustavou.
  5. Výroková logika a důkazy, které slouží jako nástroj pro výstavbu vysokoškolské matematiky (axiomů, definic, vět a jejich důkazů).

M2: Matematický seminář pro sexty

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je velmi vhodný pro studenty, kteří plánují profilovou maturitu z M a další studium na VŠ technických směrů. V semináři probereme tato témata: Algebraické struktury - grupa, okruh, obor integrity, těleso. Determinanty a jejich užití v soustavách lineárních rovnic i jejich geometrické aplikace. Komplexní čísla v algebraickém i goniometrickém tvaru. Úvod do diferenciálního počtu, limity posloupností a funkcí.

M3: Matematický seminář pro septimy

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Pojďte poznat matematiku jako nástroj ke zkoumání světa kolem nás. Těžištěm předmětu bude studium diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné. Jedná se o pojmy derivace, průběh funkce, užití derivace v geometrii a především ve fyzice. Dále neurčitý a určitý integrál, geometrický smysl, geometrické úlohy. Fyzikální smysl integrálu, aplikace. Nastíníme rozšíření pojmu derivace a integrálu i na funkce více proměnných. Seznámíme se s jednoduchými diferenciálními rovnicemi a jejich užitím. V poslední části semináře podnikneme výlet do diskrétní matematiky a teorie grafů. Seminář může posloužit jako velmi dobrá příprava pro vysoké školy technického směru. Látka nemá přímou návaznost na učivo sextánského semináře a je proto přístupná i těm, kteří dosud matematický seminář nenavštěvovali.

M4: Matematický seminář ke státní maturitě

 • Učitel: Z. Lauschmann
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 40 žáků
 • Anotace: Příklady v didaktických testech z matematiky nebývají těžké, ale vyžadují opravdu dobré pochopení dané látky. Při počtu cca 25 úloh z rozmanitých témat jde i o čas, navíc k rychlé orientaci v zadání je třeba mít spolehlivý nadhled a zejména zkušenost. Příprava na tuto zkoušku tedy musí zahrnout jednak velké množství příkladů, jednak upozorňování na souvislosti mezi různými tematickými celky; pozornost je však třeba věnovat i strategii a formální stránce zápisu řešení. A právě toto všechno si klade za cíl tento seminář.

M5: Seminář z matematiky k profilové maturitě

 • Učitel: L. Bernard
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 25 žáků
 • Anotace: Shrnutí a systemizace učiva matematiky vyššího gymnázia, s poukazem na analogie a souvislosti a se zřetelem k profilové maturitě z matematiky. Témata: výroky, důkazy, množiny, dělitelnost, čísla, mocniny, výrazy, rovnice a nerovnice, absolutní hodnota, parametr, soustavy rovnic a nerovnic, funkce, polynomy a racionální funkce, goniometrické funkce, goniometrické rovnice, exponenciální a logaritmické funkce a rovnice, kombinatorika, pravděpodobnost, planimetrie -- konstrukční úlohy, planimetrie -- výpočty, trigonometrie, vektory, analytická geometrie -- polohové úlohy v rovině a prostoru, analytická geometrie -- metrické úlohy, kuželosečky, komplexní čísla, stereometrie -- konstrukční úlohy, stereometrie -- výpočty, posloupnosti a řady, limita a spojitost, derivace funkce, neurčitý a určitý integrál, diferenciální rovnice.

DG: Deskriptivní geometrie I + II

 • Učitel: K. Steinerová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: Seminář je jedno- či dvouletý. Výuka začátečníků i pokročilých probíhá souběžně.
  Seminář je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu VŠ technického směru (fakulta architektury, stavební, strojní) a uměleckých škol s výtvarným zaměřením. Dále je vhodný pro všechny, kdo chtějí rozvíjet svou prostorovou představivost.
  Cílem výuky je pochopit a naučit se používat základní zobrazovací metody (kótované a Mongeovo promítání), jejichž znalost se při vstupu na ČVUT předpokládá.
  Z důvodu absence tohoto předmětu na většině středních škol je právě neznalost základů deskriptivní geometrie jedním z hlavních problémů při studiu v prvním ročníku na technických vysokých školách. Deskriptivní geometrie se objevuje i při přijímacích zkouškách na některé z výše uvedených škol. Protože se např. na architekturu konají přijímací zkoušky už v lednu, je vhodné začít seminář navštěvovat již v septimě.
  Při výuce je kladen důraz na samostatnou práci pod vedením učitele. Snahou je co nejvíce modelovat zadané situace a zobrazit je pak na papíru -- tedy aktivně vymýšlet, nikoliv pasivně přebírat ukázané postupy.
  Součástí hodnocení je kromě pravidelných testů i jeden rys.

IT3: Seminář z programování pro septimy

 • Učitel: P. Kryl
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: Seminář je určen pro studenty se zájmem o programování a počítače obecně. V první části se ponoříme do GITu a ukážeme si GitHub. Velkou část semináře budeme věnovat tomu, jak psát čistý kód: povíme si o typových anotacích a zkusíme si psát náš kód jako LEGO stavebnici - povíme si o návrhových vzorech v objektovém programování. V druhé polovině kurzu si povíme něco o základech a aktuálních trendech v hardwaru. S tím souvisí asynchronní programování a pokud zbyde čas, zkusíme si napsat náš vlastní RESTový nebo GraphQL Python server.

IT4: Seminář z programování pro oktávy

 • Učitel: P. Kryl
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: Seminář je určen pro studenty se zájmem o programování a matematiku. Budu předpokládat, že již ovládáte základy GITu. Pobavíme se o tom, co je to operační složitost algoritmu. Probereme si také základní datové struktury a algoritmy, které nám zjednoduší život při řešení typických problémů souvisejících s umělou inteligencí. Na semináři probereme také moderní kryptografii: povíme si o certifikátech, šifrování a povíme si co je to blockchain. Maličko se dotkneme i kryptoměn. Pokud zbyde čas, můžeme se podívat na knihovnu Pandas pro datovou analýzu.

IT5: Seminář IVT

 • Učitel: V. Nulíček
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Seminář je určen zejména pro studenty oktáv, kteří chtějí maturovat z předmětu Informatika a výpočetní technika, a pro studenty, kteří studovat vysokou školu se zaměřením na informatiku. Dále je seminář vhodný pro ty studenty, kteří si chtějí v oboru IVT rozšířit své znalosti a praktické dovednosti.
  Jednotlivé hodiny semináře jsou zaměřeny na opakování a rozšíření látky z jednotlivých oborů informatiky podle jednotlivých maturitních okruhů. Studenti si zopakují jak teoretické znalosti, které se naučili během jednotlivých ročníků výuky IVT na naší škole, tak budou zpracovávat i některé praktické příklady v těch aplikacích, kde je to od nich požadováno při maturitní zkoušce. V rámci časových možností si studenti rozšíří své vědomosti i nad rámec osnov jednotlivých ročníků, aby byli dobře připraveni i pro studium VŠ daného oboru.

D1: Kláštery a církevní řády

 • Učitel: J. Soukup
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Okouzlila Vás někdy klášterní architektura, atmosféra, která z těchto míst vyzařuje? Chtěli byste se dozvědět více o řeholních společenstvích, zasvěceném životě, či specifičnosti jednotlivých řádů? Zajímá Vás, jak žijí řeholníci a řeholnice jejich každodenní životy? Pokud ano, a nechcete trávit čas jen na přednáškách, je tento seminář přímo pro Vás. Během školního roku se seznámíme s jednotlivými církevními řády a kongregacemi. Výuka bude koncipována tak, že jeden týden bude probíhat ve škole, během které si budeme jednotlivé řády, jejich spiritualitu a každodenní život přibližovat, druhý týden se vydáme do jednotlivých klášterů. Měli bychom mj. navštívit kláštery benediktinů na Břevnově, benediktinek na Bílé hoře, premonstrátů na Strahově, dominikánů na Starém Městě, kapucínů na Hradčanech, františkánů u Panny Marie Sněžné, augustiniánů, bosých karmelitánů, aj.

D2: Vybrané kapitoly ze starších dějin

 • Učitel: O. Faktor
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je určen nejen fanouškům starších dějin, nýbrž všem dalším, kteří se chtějí přesvědčit, že středověk nebyl "temný", ale naopak velmi barevný, působivý na všechny smysly a hlavně dobrodružný. Z hlediska společenských změn se období zvané středověk rodí s rozlivem křesťanství v prvých stoletích našeho letopočtu a končí s dalšími výraznými zvraty ve společnosti v 15. a 16. století. Pojďme toto dlouhé období probádat různými pohledy, ať už formou prezentací, exkurzí, diskuzí a aktivním zapojením studentů (seminární práce, práce s písemnými i obrazovými prameny atd.)

D3: Vybrané kapitoly z novějších dějin

 • Učitel: O. Faktor
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: V semináři se zaměříme na historické mezníky, jakož i polozapomenuté události a osobnosti od francouzské revoluce po nedávnou minulost. Neopomineme dobová militaria, výtvarné umění, hudbu, módu, emancipaci, vzdor mladých, proměny společnosti apod. Vedle dalších témat a období zevrubně prozkoumáme druhou světovou válku a druhou půli 20. století v západním i východním bloku -- nejen z politicko-historického, ale též každodenního aspektu: pohledem běžných lidí i význačných osobností, mládeže, hnutí, událostí a změn v oblasti kultury (ikonické a kultovní osobnosti, hudba, pop-kultura, beatnici, francouzská a československá filmová nová vlna; sexuální svoboda, hippies, rasismus, segregaceatd.).
  Studenti se aktivně zapojí formou analýzy či reflexe (dobového textu, fotografie, uměleckého díla, filmu apod.) či projektu a referátu (prezentace), zejména pak ve vztahu k vybraným tématům seminárních prací.

D4: Maturitní seminář z dějepisu

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Maturitní seminář je určen pro všechny studenty oktáv, kteří se rozhodli maturovat z dějepisu, popřípadě i pro ty, kteří sice maturovat nechtějí, ale potřebují si učivo základních kurzů dějin systematizovat a utřídit.
  Maturitní seminář si primárně klade dva cíle:
  1) příprava a zpracování maturitní práce z dějepisu, kdy studenti jsou postupně a systematicky vedeni k osvojení formy a zpracování obsahu maturitní práce - studenti se naučí vybrat a zpracovat literaturu, správně citovat a též zkomponovat odborný text historického zaměření, příprava a zpracování práce jsou rozděleny do několika na sebe navazujících postupných kroků, součástí seminářů je též simulace obhajoby maturitní práce
  2) zopakování a systematizace učiva základních kurzů českých a světových dějin, studenti formou presentací opakují jednotlivá téma a postupně si tak zpracovávají maturitní témata k samotné maturitě, formou pracovních listů k jednotlivým tématům si studenti upevňují kompetence nutné k úspěšnému zvládnutí zkoušky (analýza, syntéza a interpretace historického materiálů, např. obrázky, texty, pojmy atd.), součástí jednotlivých seminářů je též simulace maturitní zkoušky

D5: Dějiny (ve) filmu

 • Učitel: J. Ginzelová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 16 žáků
 • Anotace: Fenomén "pohyblivých obrázků" neodmyslitelně patří k moderní i postmoderní rozuměj dnešní době. Filmové plátno již nebo teprve - rozhodněte sami - přes 100 let zachycuje nejen romance, román(k)y, rodinné ságy... radostné, komické, vysněné jako i tragické obrazy (ze) života..., zároveň však také dokumentuje dějiny jak autenticky jakožto primární historický pramen, tak umělecky prostřednictvím hraných filmů, ovšem i tehdy s notnou či alespoň nějakou dávkou historické informace. Kritici a milovníci přesné a detailní faktografie řeknou: film jako nástroj historického poznání? Nepřichází v úvahu! Jejich oponenti však namítnou: Nezanechává už jen doba vzniku svou historickou stopu a informaci v rukopisu filmového snímku --- co se smělo, chtělo, umělo, existovalo... v dané době? Pojďme se společně něco dozvědět o filmu jako takovém a pak se (na)učit vidět a (do)hled(áv)at historii ve filmech aneb jak příjemné spojit s užitečným, v našem případě s poznáváním (každodennosti) dějin.
  "Před mnoha lety se říkalo "to je jako ve filmu" (jako že je to neuvěřitelné), pak přišlo "ten to ale nafilmoval" (jako že někdo někoho oblafnul) a teď přichází třetí fáze, kdy se chce, aby divák věřil tomu, co se z plátna říká." --- Miloš Forman český herec, režisér a scenárista

D6: Seminář dějin starého umění a křesťanské ikonografie

 • Učitel: O. Faktor
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Rozšiřující uměleckohistorický seminář je určen zájemcům, kteří chtějí hlouběji proniknout do tajů architektury, malířství, sochařství a užitého umění gotiky, renesance a baroka, tedy vrcholného a pozdního středověku a raného novověku. Narazíme na to, že zažité škatulkování do uměleckých slohů jako je gotika, renesance, baroko ad. může interpretaci a pochopení uměleckých děl pěkně zamotat. Tím se nenecháme svazovat a raději se pokusíme vcítit do role starých mistrů a řemeslníků. Budeme se zabývat hlavními i méně obvyklými náměty, přičemž zjistíme, že křesťanská ikonografie se zdaleka nevyhýbala prolínání s pohanskou mytologií. Nevyhneme se ani erotickému náboji nebo kritice dané doby v tehdejším umění. Pokusíme se přijít na všechny funkce, které výtvarné umění v sakrálním i profánním prostoru i mimo něj ve společnosti plnilo. Budeme pracovat s ikonografickými slovníky a s originály děl v rámci exkurzí do terénu a do galerií. Vejděme do uměleckých center i periferií; vydejme se na pouť pestrým a členitým světem starého výtvarného umění, do jehož středu si můžeme postavit Řím jako místo věčného návratu, jakož třeba i středověký kostelík na českém venkově. Umění nezná svazujících hranic!

D7: Dějepis ve francouzštině

 • Učitel: J. Soukup
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Baví Vás francouzština a zároveň máte rádi historii? Pak je tento seminář přímo pro Vás. Seminář umožňuje prohloubit si znalosti z obou předmětů a zároveň seznámit studenty se specializovaným jazykem a jeho slovní zásobou. Společně projdeme chronologicky významné události lidských dějin, nicméně pokud vzejde z řad studentů přání věnovat se hlouběji určitému období, např. moderním dějinám, bude možno seminář pojmout touto optikou. Ke každému tématu bude studentům poskytnuta studijní opora v podobě pracovního listu a slovíček. Věříme, že takto navržená struktura semináře obohatí studenty nejen historicko-kulturně, ale také jazykově.

ZSV1: Kvintesence práva

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Přijde vám právo složité a chete do tohoto záhadného, ale praktického světa proniknout? Pak jste na správné adrese! Společně projdeme trestní, občanské a ústavní právo. Vysvětlíme si, jaké existují právní profese, že právo nejsou jen paragrafy, a že právníci a právničky se neučí zákony nazpaměť (většinou). Vyzkoušíme si několik simulovaných soudních jendnání a na vlastní kůži poznáte, jaké to je, být na místě soudce/soudkyně, obhajoby či obžaloby. Ne všechno ale bude jen hra - k odpovědnému právnímu myšlení se budeme muset společně probojovat. Uvítám tedy všechny ty, kteří mají o právo skutečný zájem.

ZSV2: Svět v pohybu

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Budeme diskutovat nad aktuálními společenskými problémy a konflikty u nás a ve světě (války, extremismus, korupce, chudoba, porušování lidských práv, migrace, sociální nerovnost aj.) Pokusíme se rozkrýt důvody a důsledky těchto problémů a společně skrze dialog, hru či filmové dokumenty nacházet jejich potenciální řešení. A mnoho dalšího...

ZSV3: Cesta do hlubin študákovy duše

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Rádi byste se dozvěděli více o psychických onemocněních? Podrobně se na to společně podíváme! Obrací se na vás kamarádi a kamarádky s nejrůznějšími potížemi a vy nevíte, co říct? Naučíme se principy pomáhajícího rozhovoru! Jak poznat manipulaci a jak na ní reagovat? Vyzkoušíme si to! Chcete nakouknout pod pokličku psychologických testů? Nakoukneme! Chcete při vyučování relaxovat? Tak budeme! Chcete si zlepšit komunikační a prezentační dovednosti? Zapracujeme na tom! Prokrastinujete? Zkusme najít způsoby, jak to nedělat! A co pocvičit umění učit se? A to není zdaleka vše!
  Seminář bude místy dost interaktivní, takže uvítám ty z vás, kteří se nebojí mluvit, nestydí se před ostatními a mají otevřenou mysl!

ZSV4: Seminář ZSV pro oktávy k profilové maturitní zkoušce

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Máte v úmyslu studovat práva, sociologii, ekonomii, politologii, mezinárodní vztahy či psychologii? Pomohla by vám u přijímacích zkoušek dobrá známka z maturitní zkoušky ze ZSV? Chcete se na složení maturitní zkoušky důkladně připravit? Pak je to seminář pro vás! Projdeme společně všechny společenskovědní discplíny podle maturitních otázek a některé vědomosti z hodin ZSV si rozšíříme. Budeme číst a analyzovat texty, debatovat, vysvětlíme si, jak se co nejlépe připravit na maturitní zkoušku, vyzkoušíme si jí několikrát na nečisto a budeme se také radit, jak napsat maturitní práci ze ZSV.

ZSV5: Ekonomie a finanční gramotnost

 • Učitel: J. Hajíček
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 25 žáků
 • Anotace: Pojďme spolu nahlédnout do fascinujícího světa peněz, podnikání a hospodářství. Budeme se učit vypočítat daně, vyplnit daňové přiznání, rozpoznat nejdůležitější druhy pojištění a mnoho dalších praktických dovedností. Ekonomie je na gymnáziích tradičně velmi opomíjenou disciplínou, proto tento seminář bude usilovat o změnu tohoto stavu.

ZSV6: Základy znakového jazyka

 • Učitel: Z. Kurcová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Chcete ke svému jazykovému vzdělání přidat další úroveň? Máte možnost zúčastnit se výuky českého znakového jazyka se zkušeným lektorem. Vyžadován je zájem a aktivní účast, žádné předchozí znalosti nejsou nutné. Seminář je plánován jako jednoletý pro začátečníky, absolvenci loňského semináře mohou požádat vyučující o doporučení navazujícího kurzu.

ZF: Otázky moderní filosofie

 • Učitel: D. Vejvodová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Seminář určení pro zájemce o moderní filozofii, konkrétní témata zvolíme podle zájmů zúčastněných. Příklady možných témat:
  * Jak pracujeme v dnešní společnosti se symboly? (např. Barthes, Mytologie)
  * Proč odpouštět, když je spravedlivé trestat? (např. Améry, Bez trestu a bez viny)
  * Děje se nám v životě právě to, co si zasluhujeme? (např. Sandel, Tyranie zásluh)
  * Jsou muži a ženy ve filmu zobrazováni férově? (Mulvey, Vizuální slast a narativní film)
  * Proč a jak být dnes konzervativní? (např. Roger Scruton)
  * Proč jsme posedlí svou "identitou" a je tomu tak správně? (Charles Taylor)
  Filosofický seminář bude založen na domácí četbě především z děl moderních autorů. Výuka je vedena formou krátkých výkladů a následné diskuse nad texty. Časté jsou také návštěvy externích přednášejících.
  Účast maturantů ze Základů filosofie se předpokládá.

PR1: Přírodovědný seminář pro kvinty

 • Učitel: I. Chlebounová, J. Cvachová
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 16 žáků
 • Anotace: Proč se kulička skutálí z kopce rychleji než váleček? Jakou rychlostí létají broky ze vzduchovky? Proleze vejce hrdlem láhve? Kde se dá ulovit živý nezmar? Baví vás chemie, biologie, fyzika? Chcete experimentovat, chodit do terénu a přicházet věcem na kloub? Zkusíte navrhnout svůj vlastní přírodovědný projekt? V semináři si užijete pokusy a prohloubíme také látku z běžných hodin. Bude to stát za to.
  Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků o synteticko-analytický přístup a využívat osvojené pojmy z jednotlivých přírodovědných předmětů v praktických úkolech, které jsou zaměřeny na pozorování jevů v terénu, práci s měřicími systémy Vernier a měřicími pomůckami programu Globe. Předmět výrazně rozvíjí schopnost pozorování, kreativity, kritického myšlení, logického uvažování a ukazuje principy, o které se opírá vědecké myšlení a tvorba výzkumného projektu. Nabízí environmentálně laděný pohled na okolí školy v kontextu s dalšími porovnávanými lokalitami. Organizačně se opírá o skupinovou práci a její specifika (rozdělení rolí, spolupráce, prezentace výsledků před ostatními, argumentace vlastního názoru, diskuze nad komplexními environmentálními problémy, vyslechnutí názoru ostatních).

PR2: Přírodovědný seminář pro sexty

 • Učitel: I. Chlebounová, J. Cvachová
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 16 žáků
 • Anotace: Fascinují vás přírodní vědy a chybí vám jejich větší propojení s běžným životem? Zajímají vás ekologické problémy? Budeme jezdit na naftu, vodík nebo elektřinu? Chcete si vyzkoušet rolové hry při jejich řešení? Láká vás měření v terénu nebo v laboratoři, vyhodnocení dat a návrh vlastního badatelského projektu zakončeného žákovskou konferencí? Chtěli byste navštívit výzkumné pracoviště? Nebo zažít program Globe? Pak je tento seminář právě pro vás.
  Seminář je určený studentům se zájmem o přírodní vědy a technické obory. Osnovy jednotlivých předmětů doplňuje o prvky badatelsky orientované výuky, projektové výuky a kritického myšlení. Cílem předmětu je využívat osvojené učivo v praktických úkolech, které jsou zaměřeny na pozorování jevů v terénu, práci s měřicími systémy Vernier a měřicími pomůckami programu Globe. Nabízí environmentálně laděný pohled na okolí školy v kontextu s dalšími porovnávanými lokalitami. Organizačně se opírá především o skupinovou práci.

FY3: Seminář z fyziky pro septimy

 • Učitel: L. Bernard
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je jednak prohloubení učiva septimy, dále rozšíření o obory moderní fyziky, na které v běžné výuce není dost času: vlnová optika, speciální teorie relativity, jaderná a kvantová fyzika, astrofyzika. Poznatky získané v semináři jsou velmi vhodné pro pozdější maturitu z fyziky či přijímací zkoušky a další studium oborů (přírodovědných, technických, medicinských, ...), jejichž součástí je vysokoškolská fyzika.

FY4: Seminář z fyziky pro oktávy

 • Učitel: L. Bernard
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 25 žáků
 • Anotace: Seminář je zaměřený na propojování a prohloubení fyzikálních a matematických poznatků a schopnost jejich aplikace v neobvyklých úlohách. Je určený žákům, kteří si zvolili maturitu z fyziky nebo chtějí svoje poznatky z fyziky rozšířit a shrnout pro následné vysokoškolské studium.

CH3: Chemické repetitorium

 • Učitel: I. Chlebounová
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 24 žáků
 • Anotace: Doplnění mezer ve středoškolském vzdělání. Možnost vyzkoušet některé laboratorní pokusy, práci s měřicími přístroji Vernier a Pasco, navštívit odborné ústavy a chemicky zajímavé provozy. Využití mezipředmětových vztahů a environmentální výchovy. Prostor pro hlubší ponoření do vybraných témat a vlastní badatelskou práci.

CH4: Maturitní seminář z chemie

 • Učitel: I. Chlebounová
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 28 žáků
 • Anotace: Cílem semináře je utřídění chemických informací z různých ročníků, systematická příprava na maturitní zkoušku z chemie, rozšíření základního učiva o zajímavosti a novinky z oboru a opakování klíčových pojmů z jednotlivých témat, také propočítání příkladů a procvičení chemického názvosloví. Projdeme absolvované laboratorní práce, zaměříme se na významné chemické reakce.

BI3: Biologický seminář

 • Učitel: Z. Lenochová
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 16 žáků
 • Anotace: Seminář je určen pro zájemce o studium přírodovědných oborů a budoucím maturantům z biologie. Bude se věnovat rozšiřování a upevňování biologických znalostí a dovedností především z botaniky, zoologie a biologie buňky. Důraz bude kladen na aktuální systematické zařazení, ekologické vztahy, evoluční souvislosti a environmentální aspekt. V oktávě pak bude navazovat seminář z biologie člověka.

BI4: Ecce homo (somatologie člověka)

 • Učitel: J. Mrzílková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář z biologie zaměřený na anatomii a fyziologii člověka, s náhledem do patologie a patofyziologie. Vhodný především jako příprava ke zkouškám na lékařské obory, pro vážné a motivované zájemce. Seminář bude probíhat ve středu odpoledne, většinou v Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty.

ZE: Zeměpisný seminář

 • Učitel: J. Chloupková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Zeměpisný maturitní seminář se bude věnovat rozšiřování a upevňování zeměpisných znalostí a dovedností se zaměřením na maturitní okruhy. Součástí semináře bude účast na všech zeměpisných soutěžích, seminární práce na určené téma a prezentace dvou maturitních okruhů, každou hodinu zeměpisné aktuality a písemné opakování učiva z předešlé hodiny.

HV: Seminář z hudební výchovy

 • Učitel: M. Roháčková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem.
  Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů, a to z hudebních forem (výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s partiturou či jiným notovým materiálem), maturanti opakují formou písemných prací.

VV: Seminář z výtvarné výchovy

 • Učitel: A. Angelová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Smyslem semináře z estetické výtvarné výchovy je rozšiřování a prohlubování znalostí z oblasti dějin umění. Důležité je samostatné uvažování nad uměleckými díly, ale i pochopení uměleckých směrů i výtvarných trendů v historických souvislostech. Pomocí obrazových prezentací, ale i návštěv galerijních prostorů studenti získávají informace o autorech, směrech, stylech a jednotlivých obdobích z výtvarné kultury.
  Druhou částí semináře je i praktická výtvarná činnost rozvíjející individuální kreativitu a je zaměřena na samostatné výtvarné vyjadřování. Využívají se grafické techniky (linoryt, suchá jehla, slepotisk), ale i klasické techniky (kresba, malba). Úkoly mohou být zaměřeny i na prostorovou keramickou tvorbu, práci s netradičními materiály nebo se využívají kombinované techniky.
  Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru. Ten je potom součástí maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV.
  Náplní těchto hodin jsou také vítané návštěvy obrazáren a výtvarných prostorů dle aktuální nabídky, které vedou ke konkrétnímu uměleckému zážitku.
Galerie: 
Obrázek k článku Anotace seminářů pro školní rok 2024/2025