Anotace seminářů pro školní rok 2023/2024

Téma: 

Pro školní rok 2023/2024 je v nabídce 58 seminářů.

Počty povinně volitelných seminářů v jednotlivých ročnících jsou následující

 • kvinta a sexta: 1 seminář ze základní nabídky
 • septima: 3 semináře, z toho nejvýše 1 z kategorie rozšiřujících
 • oktáva: 5 seminářů, z toho nejvýše 1 z kategorie rozšiřujících

V hlavičce je vždy uveden ročník a také typ semináře: základní či rozšiřující.

Semináře jsou již dopředu rozděleny do bloků, ve kterých budou v rozvrhu ve stejný čas. Měli byste si zvolit nejvýše jeden seminář z každého bloku. Pokud máte velký zájem o více seminářů z téhož bloku, bude možné si je v aplikaci i tak zvolit. Do druhého kola se pokusíme bloky upravit tak, abychom vám vyšli vstříc. Pokud to ovšem z rozvrhových důvodů nepůjde udělat, budete se v druhém kole muset rozhodnout jen pro jeden z těchto "konfliktních" seminářů.

Pro žáky studující německý jazyk se počítá v povinné či nepovinné formě se seminářem k DSD v septimě a oktávě (v sextě je nahrazen konverzací z německého jazyka.) Volba německého diplomního semináře není povinná: žáci, kteří si zvolí jiný z nabídky povinně volitelných seminářů a připravují se ve sprachdiplomovém programu, budou moci německý seminář navštěvovat navíc jako nepovinný předmět.

Anglické semináře CAE 1 a CAE 2 figurují ve dvou různých blocích; pokud bude dostatek zájemců, otevřou se obě paralelní verze. Dále je možné případně „rozdvojit“ semináře AJ1 (Taboos and Issues) a M4 (Státní maturita z matematiky). Jiné semináře se dělit nebudou.

Semináře projdou soutěží o zájem studentů. První kolo přihlašování bude spuštěno v týdnu od 13. února, nejprve pro oktávy a pak pro všechny ostatní. Přesný čas bude oznámen mailem.

Počítáme s otevřením cca 45 seminářů. O jejich otevření bude rozhodovat počet přihlášených žáků.

Volba semináře je pro daný školní rok závazná. Změna je možná pouze z vážných důvodů v pololetí, a to na základě souhlasu ředitele (viz školní řád AG), proto vybírejte uvážlivě!

Lucie Bohatá

 


BLOK 1

AJ3: CAE PREP COURSE 1-a (příprava od začátku od B2)

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: Seminář je primárně zacílen připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost si zopakovat či doosvojit gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická. Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 1-5, možná více) pozn. Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře

SJ3: Příprava na zkouška DELE escolar B2

 • Učitel: D. Marchionni
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Systematický přehled veškeré použité gramatiky. Procvičování, vzorové testy. Prezentace témat nezbytných pro zkoušku DELE escolar B2.

LJ1: Latinský seminář pro septimy

 • Učitel: P. Koronthály
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář nabídne rozšíření a prohloubení znalostí latinského jazyka a kultury. Jeho obsahem bude nejen pokročilejší gramatika a čtení latinských textů (ať už antických, středověkých či křesťanských), ale i reálie nad rámec základního kurzu. Nabídne tak témata z jazyka, literatury, kultury a dějin antiky a latinského středověku, která se v příbuzných předmětech objevují jen okrajově (patristická literatura, dějiny pozdního císařství, pozdní antika, středověká latinská vzdělanost a středověká latina, novověká církevní latina aj.). Témata bude možné přizpůsobit aktuální poptávce přihlášených studentů.
  Seminář je určen všem septimánům se zájmem o humanitní vzdělání, doporučen je pak pro ty, kdo uvažují o maturitě z latiny.

IT1: Seminář nejen z programování

 • Učitel: P. Kryl
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je určen pro studenty se zájmem o programování a počítače obecně. V první části se ponoříme do Linuxové příkazové řádky. Dále si povíme něco o základech a aktuálních trendech v hardwaru. Velká část bude věnována kapitole Python na serveru. Povíme si o RESTu a GraphQL. A hlavně si probereme konkrétní doporučení jak psát váš kód, aby byl krásný. Zkusíme si asynchronní programování. A až tuto část dokončíme budeme se bavit o tom, jak se dnes aplikace reálně nasazují a udržují firmy - ano bude to o Dockeru.

ZS4: Seminář ZSV pro oktávy k profilové maturitní zkoušce

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Máte v úmyslu studovat práva, sociologii, ekonomii, politologii, mezinárodní vztahy či psychologii? Pomohla by vám u přijímacích zkoušek dobrá známka z maturitní zkoušky ze ZSV? Chcete se na složení maturitní zkoušky důkladně připravit? Pak je to seminář pro vás! Projdeme společně všechny společenskovědní discplíny podle maturitních otázek a některé vědomosti z hodin ZSV si rozšíříme. Budeme číst a analyzovat texty, debatovat, vysvětlíme si, jak se co nejlépe připravit na maturitní zkoušku, vyzkoušíme si jí několikrát na nečisto a budeme se také radit, jak napsat maturitní práci ze ZSV.

CH2: Maturitní seminář z chemie

 • Učitel: I. Chlebounová
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 28 žáků
 • Anotace: Cílem semináře je utřídění chemických informací z různých ročníků, systematická příprava na maturitní zkoušku z chemie, rozšíření základního učiva o zajímavosti a novinky z oboru a opakování klíčových pojmů z jednotlivých témat, také propočítání příkladů a procvičení chemického názvosloví. Projdeme absolvované laboratorní práce, zaměříme se na významné chemické reakce.

 


BLOK 2

CJ1: Starší česká literatura ve filmu a literární toulky

 • Učitel: J. Linka, příp. M. Roháčková (podle úvazku)
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 18 žáků
 • Anotace: Pojďme se spolu toulat. Praha má tolik míst s literárními odkazy, některá z nich navštívíme a vstoupíme do světa jejich hrdinů (Vyšehrad, Malá Strana, Petřín, Bílkova vila, Nábřeží, Židovské město, ...).
  Svět 19. století (nebo i starší) a první republiky poznáme také skrze filmová zpracování a jejich literární předlohy. Tato část práce v semináři je založena na srovnávání literárního a filmového díla. Tato díla se objeví ve školním seznamu literatury plánovaném k vaší maturitě.
  Konkrétní program spolu sestavíme na prvním semináři.
  Každý seminarista pro ostatní připraví jednu vycházku a zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

AJ1: Taboos and Issues

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 28 žáků
 • Anotace: Jste poněkud znuděni standardními konverzačními tématy z jazykových učebnic? Vyzkoušejte tedy seminář, kde bude řeč o tématech méně standardních či otřelých.
  Očekává se zejména ochota mluvit, diskutovat - a odvaha mít názor/vyjádřit ho.
  V semináři se bude mluvit, číst, trochu psát, možná i cvičit.
  Seminář vychází z učebnice Taboos and Issues - viz název semináře - ale nemusíte si ji pořizovat. Pochopitelně můžete přijít i s tématem a materiálem vlastním.

AJ4: CAE PREP COURSE 1-b (příprava od začátku od B2)

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: Seminář je primárně zacílen připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost si zopakovat či doosvojit gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická. Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 1-5, možná více) pozn. Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře

AJ7: Windows on the English speaking world

 • Učitel: H. Šiprová
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Windows on the English speaking world je jediný seminář pro oktávu, kde o maturitě nepadne ani slovo, a přitom nebudete mít pocit, že nic neděláte. Seminář vás bude bavit, pokud byste se rádi dozvěděli něco víc z reálií anglicky mluvících zemí a chcete pracovat s autentickými materiály. Hlavními tématy jsou vybrané kapitoly z historie a umění anglicky mluvících zemí, kolonialismus a postkoloniální svět, a současné dění. Cílem je rozvíjet vědomostní i jazykové schopnosti, svým zaměřením je seminář vhodný zejména pro budoucí studenty a studentky humanitních směrů.

NJ1: Gramatické a lexikální repetitorium - Nj

 • Učitel: J. Ginzelová
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: „Ich will grammatisch möglichst korrektes Deutsch schreiben und sprechen!“
  Pár let němčiny za námi, dalších několik před námi a hlavně letos v kvintě první "dé-es-déčko"... Slov i pravidel jste slyšeli už více než dost, ale nepozapomněli jste něco, umíte vše použít, je jasné, kdy a co kam patří? Na semináři vše zopakujeme, popř. doplníme a hlavně se budeme snažit pravidla aktivně používat v praxi „beim Sprechen, natürlich“:-).

SJ1: Příprava na zkouška DELE escolar A2-B1

 • Učitel: D. Marchionni
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Systematický přehled veškeré použité gramatiky. Procvičování, vzorové testy. Prezentace témat nezbytných pro zkoušku DELE escolar A2-B1.

M1: Matematický seminář pro kvinty

 • Učitel: P. Kryl
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je vhodný především pro studenty, kteří se chtějí v budoucnu věnovat studiu matematiky, informatiky nebo i dalších technických oborů. Můžete se těšit na:
  1. Pokročilá přímá a nepřímá úměra: o více jak dvou proměnných, linearita a nelinearita úměry, příklady z fyziky, objevování vzorců
  2. Výroková logika a důkazy, které slouží jako nástroj pro výstavbu vysokoškolské matematiky (axiomů, definic, vět a jejich důkazů).
  3. Množiny a zobrazení, u kterých si vysvětlíme rozdíly mezi spočetnými a nespočetnými množinami a tzv. mohutnost množiny.
  4. Teorie čísel, kde se například seznámíme s binární nebo šestnáctkovou poziční soustavou.
  5. Rovnice a jejich soustavy, které se naučíme řešit pomocí tzv. matic.

ZS1: Kvintesence práva

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Přijde vám právo složité a chete do tohoto záhadného, ale praktického světa proniknout? Pak jste na správné adrese! Společně projdeme trestní, občanské a ústavní právo. Vysvětlíme si, jaké existují právní profese, že právo nejsou jen paragrafy, že právníci a právničky se neučí zákony nazpaměť (většinou) a že jsou dost podobní rytířům Jedi. Vyzkoušíme si několik simulovaných soudních jendnání a na vlastní kůži poznáte, jaké to je, být na místě soudce/soudkyně, obhajoby či obžaloby. Ne všechno ale bude jen hra - k odpovědnému právnímu myšlení se budeme muset společně probojovat. Uvítám tedy všechny ty, kteří mají o právo skutečný zájem.

PR1: Přírodovědný seminář pro kvinty

 • Učitel: I. Chlebounová, J. Cvachová
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 16 žáků
 • Anotace: Proč se kulička skutálí z kopce rychleji než váleček? Jakou rychlostí létají broky ze vzduchovky? Proleze vejce hrdlem láhve? Kde se dá ulovit živý nezmar? Baví vás chemie, biologie, fyzika? Chcete experimentovat, chodit do terénu a přicházet věcem na kloub? Zkusíte navrhnout svůj vlastní přírodovědný projekt? V semináři si užijete pokusy a prohloubíme také látku z běžných hodin. Bude to stát za to.
  Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků o synteticko-analytický přístup a využívat osvojené pojmy z jednotlivých přírodovědných předmětů v praktických úkolech, které jsou zaměřeny na pozorování jevů v terénu, práci s měřicími systémy Vernier a měřicími pomůckami programu Globe. Předmět výrazně rozvíjí schopnost pozorování, kreativity, kritického myšlení, logického uvažování a ukazuje principy, o které se opírá vědecké myšlení a tvorba výzkumného projektu. Nabízí environmentálně laděný pohled na okolí školy v kontextu s dalšími porovnávanými lokalitami. Organizačně se opírá o skupinovou práci a její specifika (rozdělení rolí, spolupráce, prezentace výsledků před ostatními, argumentace vlastního názoru, diskuze nad komplexními environmentálními problémy, vyslechnutí názoru ostatních).

BI1: Biologický seminář

 • Učitel: R. M. Dvořáková
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 16 žáků
 • Anotace: Seminář je určen pro zájemce o studium přírodovědných oborů a budoucím maturantům z biologie. Bude se věnovat rozšiřování a upevňování biologických znalostí a dovedností především z botaniky a zoologie, přičemž hlavní důraz bude kladen na syntézu těchto oborů optikou ekologie, evoluční biologie a dějin přírodních věd. V oktávě pak bude navazovat seminář z biologie člověka.

 


BLOK 3

AJ5: CAE PREP COURCE 2-a (navazující, od úrovně C1-)

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: V tomto případě se jedná o pokračování přípravného kurzu z minulého roku. Seminář je primárně zacílen rovněž připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Kurz je primárně určen pro ty, kteří v minulé roce absolvovali CAE PREP COURSE 1, ovšem je taktéž vhodný i pro zájemce, kteří sice CAE PREP 1 neabsolvovali, ale jsou sami již na jazykové úrovni C1-. Zde bych doporučil se poradit buďto se mnou či se svým angličtinářem.
  V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost si zopakovat či doosvojit gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická.
  Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 5-10)
  Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře

FJ2: Príprava na DELF B2

 • Učitel: S. Šmelhausová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Příprava na zkoušku DELF úroveň B2 scolaire.
  Rozšiřování slovní zásoby s autentickými poslechy (francouzské rádio nebo video), čtení textů.
  Prohlubování gramatiky, písemný projev s korekcí.
  Trénování mluveného projevu s debaty nad tématy zkoušek.

SJ4: Španělština - příprava na maturitní zkoušky

 • Učitel: D. Marchionni
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Reálie španělsky mluvících zemí, 20 maturitních témat, vzorové testy.

M3: Matematický seminář pro septimy

 • Učitel: L. Bernard
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Pojďte poznat matematiku jako nástroj ke zkoumání světa kolem nás. Těžištěm předmětu bude studium diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné. Jedná se o pojmy derivace, průběh funkce, užití derivace v geometrii a především ve fyzice. Dále neurčitý a určitý integrál, geometrický smysl, geometrické úlohy. Fyzikální smysl integrálu, aplikace. Nastíníme rozšíření pojmu derivace a integrálu i na funkce více proměnných. Seznámíme se s jednoduchými diferenciálními rovnicemi a jejich užitím. V poslední části semináře podnikneme výlet do diskrétní matematiky a teorie grafů. Seminář může posloužit jako velmi dobrá příprava pro vysoké školy technického směru. Látka nemá přímou návaznost na učivo sextánského semináře a je proto přístupná i těm, kteří dosud matematický seminář nenavštěvovali.

M5: Matematický seminář k profilové maturitě

 • Učitel: Z. Vavřín
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Smyslem semináře je mírně rozšířit a zdokonalit znalosti matematiky zejména pro studenty, kteří plánují studium technických směrů či dokonce Matfyz... Seznam témat je volen s ohledem na požadavky profilové maturity z matematiky. Absolvování semináře (a ideálně i příprava k profilové maturitě z M) by měly napomoci studentům ke zvládnutí náporu matematiky na těchto VŠ.
  Témata: výroky, množiny, dělitelnost, čísla, výrazy, rovnice a nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic, funkce, kombinatorika, pravděpodobnost, planimetrie, trigonometrie, stereometrie, vektory, analytická geometrie, komplexní čísla, posloupnosti a řady, limita a spojitost, derivace funkce, neurčitý a určitý integrál.

D2: Seminář moderních dějin

 • Učitel: O. Faktor
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 22 žáků
 • Anotace: Pod pojmem moderní dějiny se obvykle míní doba od velké francouzské revoluce po bezprostředně nedávnou minulost. V semináři se zaměříme na historické mezníky i polozapomenuté události a osobnosti, jakož i módu, militaria, výtvarné umění apod. především pak v časovém úseku zhruba od roku 1850 po počátek 21. století. Samozřejmě prozkoumáme 2. polovinu 20. století v západním i východním bloku - nejen z politicko-historického, ale též každodenního aspektu: pohledem běžných lidí i význačných osobností, mládeže, hnutí, událostí a změn v oblasti kultury (hudba, pop-kultura, beatnici, francouzská a československá filmová nová vlna; sexuální svoboda, hippies atd.).
  V rámci semináře proběhnou exkurze a diskuze s pamětníky či odborníky. Studenti využijí možnost aktivního zapojení se formou analýzy či reflexe (dobového textu, fotografie, uměleckého díla, filmu apod.) či projektu a referátu (prezentace), zejména pak ve vztahu k vybraným tématům seminárních prací.

HV2: Seminář z hudební výchovy

 • Učitel: M. Roháčková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 10 žáků
 • Anotace: Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů, a to z hudebních forem (výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s partiturou či jiným notovým materiálem), maturanti opakují formou písemných prací.
  Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem.

VV: Seminář z výtvarné výchovy

 • Učitel: A. Angelová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 22 žáků
 • Anotace: Smyslem semináře z estetické výtvarné výchovy je rozšiřování znalostí z oblasti dějin umění. Pomocí obrazových prezentací, ale i návštěv galerijních prostorů studenti získávají informace o autorech, směrech, stylech a jednotlivých obdobích z výtvarné kultury.
  Druhou částí semináře je i praktická výtvarná činnost rozvíjející individuální kreativitu a je zaměřena na samostatné výtvarné uvažování. Využívají se grafické techniky (linoryt, suchá jehla, slepotisk), ale i klasické techniky (kresba, malba). Úkoly mohou být zaměřeny i na keramickou tvorbu či kombinované techniky.
  Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru. Ten potom tvoří součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV.
  Součástí těchto hodin jsou také vítané návštěvy obrazáren a výtvarných prostorů dle aktuální nabídky.

 


BLOK 4

AJ2: Current Affairs

 • Učitel: H. Šiprová
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Seminář bude zaměřen na současné dění ve světě. První semináře budou věnovány osvojování základů novinářské angličtiny. Následné semináře se budou věnovat četbě článků z různých druhů novin, témata budou rozebírána a srovnávána jak po jazykové stránce, tak po stránce významové. Budeme se soustředit na porozumění autentickým materiálům, nad kterými pak budeme diskutovat. Kromě článků v tištěné podobě budou využívány také audio a video reportáže. Díky semináři získáte širší pohled na současné světové dění, a zároveň se naučíte analyzovat novinové články, což využijete například u maturity z AJ.

AJ6: CAE PREP COURCE 2-b (navazující, od úrovně C1-)

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: V tomto případě se jedná o pokračování přípravného kurzu z minulého roku. Seminář je primárně zacílen rovněž připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Kurz je primárně určen pro ty, kteří v minulé roce absolvovali CAE PREP COURSE 1, ovšem je taktéž vhodný i pro zájemce, kteří sice CAE PREP 1 neabsolvovali, ale jsou sami již na jazykové úrovni C1-. Zde bych doporučil se poradit buďto se mnou či se svým angličtinářem.
  V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost si zopakovat či doosvojit gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická.
  Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 5-10)
  Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře

FJ1: Příprava na DELF B1

 • Učitel: S. Šmelhausová
 • Ročníky: kvinta, sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Příprava na zkoušku DELF úroveň B1 junior.
  Rozšiřování slovní zásoby s poslechy, čtení textů.
  Prohlubování gramatiky díky písemným projevům s korekcí.
  Trénování mluveného projevu představování se, hraní různých situací.

SJ2: Konverzace ŠJ

 • Učitel: P. Lukešová
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář pro ty, kterým by se v sextě stýskalo po konverzaci ze ŠJ. Výuka podle aktuálních témat Aventura 3 a maturitních témat.

M2: Matematický seminář pro sexty

 • Učitel: Z. Vavřín
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Absolvování tohoto semináře je mj. velmi vhodné pro studenty, kteří plánují profilovou maturitu z M a další studium na VŠ technických směrů. V semináři probereme tato témata: Algebraické struktury - grupa, okruh, obor integrity, těleso. Determinanty a jejich užití v soustavách lineárních rovnic i jejich geometrické aplikace. Komplexní čísla v algebraickém i goniometrickém tvaru. Úvod do diferenciálního počtu, limity posloupností a funkcí.

D1: 1000 ČI 1500 LET STŘEDOVĚKU? (seminář středověku)

 • Učitel: O. Faktor
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 22 žáků
 • Anotace: Seminář je určen nejen fanouškům starších dějin, nýbrž všem dalším, kteří se chtějí přesvědčit, že středověk nebyl „temný“, ale naopak velmi barevný, působivý na všechny smysly a hlavně dobrodružný.
  Chceme-li se o něm něco, ujasněme si, o jaké období se vlastně jedná: závěr antiky a počátek středověku je obecně datován tzv. „pádem Západořímské říše“ (476 n. l.). A konec středověku a nástup novověku je pak v euroamerickém světě obvykle kladen o 1000 let později ve vztahu k několika mezním událostem v 15. století. Takové vymezení odpovídá staršímu pojetí sledu epoch po časové ose, jakož i „škatulkování“ např. na chronologicky či prostorově řazené umělecké slohy.
  Avšak z pohledu společenských změn a třeba též dějin vizuálního umění se středověk zrodil již s úsvitem křesťanského umění ve 2. století n. l. A zároveň jeho konec můžeme na některých místech sledovat přinejmenším do poloviny 16. století. V tom případě by středověk zaujímal bezmála půldruhého tisíciletí. Pojďme toto dlouhé období prozkoumat všemi smysly a různými pohledy, ať už formou prezentací, exkurzí, diskuzí a aktivním zapojením studentů (seminární práce, práce s prameny atd.).

ZS2: Svět v pohybu

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Budeme diskutovat nad aktuálními společenskými problémy a konflikty u nás a ve světě (války, extremismus, korupce, chudoba, porušování lidských práv, migrace, sociální nerovnost aj.) Pokusíme se rozkrýt důvody a důsledky těchto problémů a společně skrze dialog, hru či filmové dokumenty nacházet jejich potenciální řešení. A mnoho dalšího...

ZF: Moderní filosofie

 • Učitel: D. Vejvodová, V. Hrouda
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Ve filosofickém semináři se zaměříme na témata především moderní filosofie. Bude založen na domácí četbě filosofických textů. Výuka je vedena formou krátkých výkladů a následné společné diskuse nad texty. Časté jsou také návštěvy externích přednášejících.
  Účast maturantů ze Základů filosofie se předpokládá.
  Příklady možných témat (osnova vzniká na prvních dvou hodinách dohodou):
  • Děje se nám v životě právě to, co si zasluhujeme?
  • Obstojí náboženství v moderním světě? Jaká má být role křesťanství?
  • Mohu manipulovat druhé, když vím lépe než oni, co je pro ně dobré?
  • Jsou muži a ženy ve filmu zobrazováni férově?
  • Co je to pravda a žijeme v době, v níž již není podstatná?
  • Je člověk tělem nebo má tělo? A co duše v době skenování mozku?
  • Jakým způsobem se můžeme inspirovat antickými filosofy při našem úsilí o štěstí?

FY2: Seminář z fyziky - oktáva

 • Učitel: Jiří Rezek
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je zaměřený na propojování a prohloubení fyzikálních a matematických poznatků a schopnost jejich aplikace v neobvyklých úlohách. Náplní jsou všechny disciplíny fyziky gymnaziálního učiva. Je určený žákům, kteří si zvolili maturitu z fyziky nebo chtějí svoje poznatky z fyziky rozšířit a shrnout pro následné vysokoškolské studium.

 


BLOK 5

D3: Maturitní seminář z dějepisu

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Maturitní seminář je určen pro všechny studenty oktáv, kteří se rozhodli maturovat z dějepisu, popřípadě i pro ty, kteří sice maturovat nechtějí, ale potřebují si učivo základních kurzů dějin systematizovat a utřídit.
  Maturitní seminář si primárně klade dva cíle:
  1) příprava a zpracování maturitní práce z dějepisu, kdy studenti jsou postupně a systematicky vedeni k osvojení formy a zpracování obsahu maturitní práce - studenti se naučí vybrat a zpracovat literaturu, správně citovat a též zkomponovat odborný text historického zaměření, příprava a zpracování práce jsou rozděleny do několika na sebe navazujících postupných kroků, součástí seminářů je též simulace obhajoby maturitní práce
  2) zopakování a systematizace učiva základních kurzů českých a světových dějin, studenti formou presentací opakují jednotlivá téma a postupně si tak zpracovávají maturitní témata k samotné maturitě, formou pracovních listů k jednotlivým tématům si studenti upevňují kompetence nutné k úspěšnému zvládnutí zkoušky (analýza, syntéza a interpretace historického materiálů, např. obrázky, texty, pojmy atd.), součástí jednotlivých seminářů je též simulace maturitní zkoušky

ZS3: Cesta do hlubin študákovy duše

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Rádi byste se dozvěděli více o psychických onemocněních? Podrobně se na to společně podíváme! Obrací se na vás kamarádi a kamarádky s nejrůznějšími potížemi a vy nevíte, co říct? Naučíme se principy pomáhajícího rozhovoru! Jak poznat manipulaci a jak na ní reagovat? Vyzkoušíme si to! Chcete nakouknout pod pokličku psychologických testů? Nakoukneme! Chcete při vyučování relaxovat? Tak budeme! Chcete si zlepšit komunikační a prezentační dovednosti? Zapracujeme na tom! Prokrastinujete? Zkusme najít způsoby, jak to nedělat! A co pocvičit umění učit se? A to není zdaleka vše!
  Seminář bude místy dost interaktivní, takže uvítám ty z vás, kteří se nebojí mluvit, nestydí se před ostatními a mají otevřenou mysl!

FY1: Seminář z fyziky - septima

 • Učitel: Jiří Rezek
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Architektura světa je geniální a my to pochopíme!
  Zákony a vzorce se neučím nazpaměť, ale chápu logiku, vztahy, souvislosti.
  Cílem semináře je doplnění učiva z poznatků astrofyziky (vznik vesmíru, temná hmota, antihmota, …), fyzika mikrosvěta (kvantovou, atomovou, jadernou, f.mikročástic) a o speciální teorii relativity.
  Poznatky získané v semináři jsou nezbytné pro další studium oborů (přírodovědných, technických medicinských, ...), jejichž součástí je i fyzika. Dále je zaměřen na rozvoj znalostí pro přijímací zkoušky na matfyz, technické a medicínské obory VŠ.

CH1: Chemické repetitorium

 • Učitel: I. Chlebounová
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 24 žáků
 • Anotace: Doplnění mezer ve středoškolském vzdělání. Možnost vyzkoušet některé laboratorní pokusy, práci s měřicími přístroji Vernier a Pasco, navštívit odborné ústavy a chemicky zajímavé provozy. Využití mezipředmětových vztahů a environmentální výchovy. Prostor pro hlubší ponoření do vybraných témat a vlastní badatelskou práci.

 


BLOK 6

AJ9: Irský seminář

 • Učitel: M. Moravcová, K. Matulová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 24 žáků
 • Anotace: Nesrozumitelný jazyk? Občanská válka? Špatné počasí? Divné sporty?
  Zajímá vás to? Pak je tu pro vás seminář, který vás seznámí se Zeleným ostrovem, jeho historií, uměním a kulturou - v učebně teoreticky a na výjezdu prakticky.

FJ3: Francouzská kultura a reálie

 • Učitel: S. Šmelhausová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Okénko do francouzské kinematografie, literatury, umění a reálií.

DG: Deskriptivní geometrie I+II

 • Učitel: K. Steinerová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: Seminář je jedno- či dvouletý. Je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na fakultách technického směru (fakulta architektury, stavební, strojní) a uměleckých s výtvarným zaměřením. Dále je vhodný pro všechny, kdo chtějí rozvíjet svou prostorovou představivost.
  V prvním roce se seznámíme se dvěma metodami zobrazování prostorových útvarů (kótované a Mongeovo promítání). Dále se budeme zabývat řezy těles. V druhém roce nás čekají oblá tělesa, jejich řezy a průniky. Seznámíme se s dalšími metodami promítání (pravoúhlá axonometrie a kosoúhlé promítání).
  Z důvodu absence tohoto předmětu na většině středních škol je právě neznalost základů deskriptivní geometrie jedním z hlavních problémů při studiu v prvním ročníku na technických vysokých školách. Deskriptivní geometrie se objevuje i při přijímacích zkouškách na některé z výše uvedených škol. Protože se např. na architekturu konají přijímací zkoušky už v lednu, je vhodné začít seminář navštěvovat již v septimě.
  Při výuce je kladen důraz na samostatnou práci pod vedením učitele. Snahou je co nejvíce modelovat zadané situace a zobrazit je pak na papíru - tedy aktivně vymýšlet, nikoliv pasivně přebírat ukázané postupy.
  Součástí hodnocení je kromě pravidelných testů i jeden rys.

IT2: Seminář IVT

 • Učitel: V. Nulíček
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je určen zejména pro studenty oktáv, kteří chtějí maturovat z předmětu Informatika a výpočetní technika, a pro studenty, kteří studovat vysokou školu se zaměřením na informatiku. Dále pro ty studenty, kteří si chtějí v daném oboru rozšířit své znalosti a praktické dovednosti.
  Jednotlivé hodiny semináře jsou zaměřeny na opakování a rozšíření látky z jednotlivých oborů informatiky podle jednotlivých maturitních okruhů. Studenti si zopakují jak teoretické znalosti, které se naučili během jednotlivých ročníků výuky IVT na naší škole, tak budou zpracovávat i některé praktické příklady v těch aplikacích, kde je to od nich požadováno při maturitní zkoušce. V rámci časových možností si studenti rozšíří své vědomosti i nad rámec osnov jednotlivých ročníků, aby byli dobře připraveni i pro studium VŠ daného oboru.

D4: Dějiny (ve) filmu

 • Učitel: J. Ginzelová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Fenomén "pohyblivých obrázků" neodmyslitelně patří k moderní i postmoderní rozuměj dnešní době. Filmové plátno již nebo teprve - rozhodněte sami - přes 100 let zachycuje nejen romance, román(k)y, rodinné ságy... radostné, komické, vysněné jako i tragické obrazy (ze) života..., zároveň však také dokumentuje dějiny jak autenticky jakožto primární historický pramen, tak umělecky prostřednictvím hraných filmů, ovšem i tehdy s notnou či alespoň nějakou dávkou historické informace. Kritici a milovníci přesné a detailní faktografie řeknou: film jako nástroj historického poznání? Nepřichází v úvahu! Jejich oponenti však namítnou: Nezanechává už jen doba vzniku svou historickou stopu a informaci v rukopisu filmového snímku — co se smělo, chtělo, umělo, existovalo... v dané době? Pojďme se společně něco dozvědět o filmu jako takovém a pak se (na)učit vidět a (do)hled(áv)at historii ve filmech aneb jak příjemné spojit s užitečným, v našem případě s poznáváním dějin.
  „Před mnoha lety se říkalo „to je jako ve filmu“ (jako že je to neuvěřitelné), pak přišlo „ten to ale nafilmoval“ (jako že někdo někoho oblafnul) a teď přichází třetí fáze, kdy se chce, aby divák věřil tomu, co se z plátna říká.“ — Miloš Forman český herec, režisér a scenárista

D5: VĚCI KOLEM NÁS JAKO PRAMEN K POZNÁNÍ MINULOSTI (kulturně-umělecko-historický seminář)

 • Učitel: O. Faktor
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 22 žáků
 • Anotace: Kultura je vše, čím se člověk od pradávna projevuje, vyjadřuje a komunikuje Promítneme-li si dějiny člověka od pravěku po současnost, uvědomíme si, že po celá tisíciletí člověk za sebou zanechává nějakou kulturní stopu. Kulturně-historicky zaměřený seminář má v hledáčku běžné i vznešené „věci kolem nás“, tedy vybrané projevy lidské kultury jako takové, ať už si pod tím představíme projevy každodennosti, změny ve společnosti; média; militaria, módu, hudbu, fotografie, filmy, výtvarné umění…, a to napříč několika staletími až k nedávné minulosti. Blíže se dotkneme kulturního dědictví, jež je nedílnou součástí naší paměti a identity, je zásadním pramenem poznávání naší minulosti a kultivuje naše duše. Zhodnotíme jeho význam pro současnost i budoucnost a podíváme se na možnosti jakož i úskalí jeho ochrany. Pozornost bude věnována rolím a funkcím vizuálního umění v průběhu věků, přičemž se nevyhneme měnícímu se vkusu, rozdílným pohledům a názorům či působení konkrétních děl na naše emoce. Budeme si klást otázky a hledat na ně odpovědi - např. jak lze rozpoznat propagandu od faktu nebo kýč od kvalitního díla, jak bylo s uměním a historií manipulováno a jak toho bylo zneužíváno z nejrůznějších důvodů náboženských, ideologických či obchodních (reklamních). K prohloubení poznání budeme využívat obrazový materiál, filmy, texty a vyrazíme též na exkurze. Vedle toho seminář bude probíhat formou diskuzí s odborníky a formou aktivního zapojení každého seminaristy (projektů a referáty/prezentace studentů). Studenti se rovněž věnují seminární práci na zvolené téma.

ZS5: Ekonomie a finanční gramotnost (EFG)

 • Učitel: J. Hajíček
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 30 žáků
 • Anotace: Pojďme spolu nahlédnout do fascinujícího světa peněz, podnikání a hospodářství. Budeme se učit vypočítat daně, vyplnit daňové přiznání, zkoumat souvislosti ekonomiky a politiky a mnoho dalšího. Ekonomie je na gymnáziích tradičně velmi opomíjenou disciplínou, proto tento seminář bude usilovat o změnu tohoto stavu.

ZNK: Základy znakového jazyka

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Chcete ke svému jazykovému vzdělání přidat další úroveň? Máte možnost zúčastnit se výuky českého znakového jazyka se zkušeným lektorem. Vyžadován je zájem a aktivní účast, žádné předchozí znalosti nejsou nutné. Seminář je plánován jako jednoletý pro začátečníky, absolvenci loňského semináře mohou požádat vyučující o doporučení navazujícího kurzu.

PR2: Přírodovědný seminář pro sexty

 • Učitel: I. Chlebounová, J. Cvachová
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 16 žáků
 • Anotace: Fascinují vás přírodní vědy a chybí vám jejich větší propojení s běžným životem? Zajímají vás ekologické problémy? Budeme jezdit na naftu, vodík nebo elektřinu? Chcete si vyzkoušet rolové hry při jejich řešení? Láká vás měření v terénu nebo v laboratoři, vyhodnocení dat a návrh vlastního badatelského projektu zakončeného žákovskou konferencí? Chtěli byste navštívit výzkumné pracoviště? Nebo zažít program Globe? Pak je tento seminář právě pro vás.
  Seminář je určený studentům se zájmem o přírodní vědy a technické obory. Osnovy jednotlivých předmětů doplňuje o prvky badatelsky orientované výuky, projektové výuky a kritického myšlení. Cílem předmětu je využívat osvojené učivo v praktických úkolech, které jsou zaměřeny na pozorování jevů v terénu, práci s měřicími systémy Vernier a měřicími pomůckami programu Globe. Nabízí environmentálně laděný pohled na okolí školy v kontextu s dalšími porovnávanými lokalitami. Organizačně se opírá především o skupinovou práci.

HV1: Filmová hudba a nové technologie v hudbě

 • Učitel: M. Christou
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: Seminář nabízí systematický přehled dějin a teorie filmové hudby a také nových technologií v hudbě. Nedílnou součástí semináře budou i besedy se zajímavými osobnostmi české
  hudební scény. Studenti se v prvním pololetí seznámí se zajímavým světem filmové hudby. V druhém pololetí se zaměříme na uplatnění nové technologie v hudbě. Seznámíme se
  s novými hudebními proudy, jako je elektroakustická hudba, generativní hudba, Soundscape composition, spektrální hudba apod., a také se budeme věnovat uplatnění technologie
  v hudbě, jako jsou pomůcky nebo potřebné vybavení dnešního hudebníka, tzn. různé počítačové programy na psaní not (tzv. notografické programy, např. Sibelius a Finale), na
  střihání zvuku (Cubase Music) atd.
  Program semináře bude do jisté míry flexibilní, protože dává prostor i aspektům současné hudby, které studenty zajímají a které si sami vyberou. Seminář slouží pro rozšíření a doplnění učiva EHV.

 


BLOK 7

CJ2: Česká a světová literatura ve filmu

 • Učitel: M. Roháčková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 18 žáků
 • Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových zpracování pochází ze 60. let.
  Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou od 2. světové války, a to převážně českou. Také na filmová zpracování autorů z české nové vlny. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla korespondují s nabídkou ve školním seznamu literatury k maturitě 2023/2024.
  Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

AJ8: Israel - The Promised Land

 • Učitel: M. Moravcová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Seminář se může jako příprava hodit těm, kdo uvažují o tradiční výměně s jeruzalémskou IASOU, ale je určen každému, koho zajímá - z různých důvodů - tato krásná, zajímavá, komplikovaná a nám přátelsky nakloněná země, s níž máme dlouhodobě nadstandardní vztahy. Budeme se zabývat současnou izraelskou literaturou a filmem, dozvíme se něco o historii, starší i modernější, o politickém vývoji, připomeneme si náboženské svátky, řeč bude o aktuálním dění. Neopomineme různé česko-izraelské můstky. V plánu je spolupráce s Židovským muzeem a Katedrou hebraistiky. Třeba zvládneme i úvod do jazyka...
  Mostly in English :-)

LJ2: Maturitní latinský seminář

 • Učitel: P. Koronthály
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitě ve třech rovinách: práce s originálními latinskými texty, dokončení a systematizace latinské gramatiky, prohloubení znalostí latinské kultury a reálií. Zároveň budou zařazena i některá témata, která nebyla realizována v základním kurzu.
  Seminář je primárně určen budoucím maturantům, ale je přístupný komukoliv, kdo má zájem o humanitní vzdělání a chtěl by ještě jeden rok prožít ve světě latiny.

ZE: Zeměpisný seminář

 • Učitel: J. Chloupková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Zeměpisný maturitní seminář se bude věnovat rozšiřování a upevňování zeměpisných znalostí a dovedností se zaměřením na maturitní okruhy. Součástí semináře bude účast na všech zeměpisných soutěžích, seminární práce na určené téma a prezentace dvou maturitních okruhů, každou hodinu zeměpisné aktuality a písemné opakování učiva z předešlé hodiny.

 


BLOK 8

M4: Matematický seminář ke státní maturitě

 • Učitel: Z. Lauschmann
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 40 žáků
 • Anotace:  Příklady v didaktických testech z matematiky nebývají těžké, ale vyžadují opravdu dobré pochopení dané látky. Při počtu cca 25 úloh z rozmanitých témat jde i o čas, navíc k rychlé orientaci v zadání je třeba mít spolehlivý nadhled a zejména zkušenost. Příprava na tuto zkoušku tedy musí zahrnout jednak velké množství příkladů, jednak upozorňování na souvislosti mezi různými tematickými celky; pozornost je však třeba věnovat i strategii a formální stránce zápisu řešení. A právě toto všechno si klade za cíl tento seminář.

 


BLOK 9

BI2: Ecce homo (somatologie člověka)

 • Učitel: J. Mrzílková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář z biologie zaměřený na anatomii a fyziologii člověka, s náhledem do patologie a patofyziologie. Vhodný především jako příprava ke zkouškám na lékařské obory, pro vážné a motivované zájemce. Seminář bude probíhat ve středu odpoledne, většinou v Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty.

 


BLOK 10

NJ2: Německý diplomní seminář (7.A)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Seminář bude zařazen běžně v rozvrhu. Kdo si ho nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ3: Německý diplomní seminář (7.B)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Seminář bude zařazen běžně v rozvrhu. Kdo si ho nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ4: Německý diplomní seminář (8.A, AJ1)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Seminář bude zařazen běžně v rozvrhu. Kdo si ho nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ5: Německý diplomní seminář (8.A, AJ2)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Seminář bude zařazen běžně v rozvrhu. Kdo si ho nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ6: Německý diplomní seminář (8.B)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Seminář bude zařazen běžně v rozvrhu. Kdo si ho nezvolí, může ho mít jako nepovinný.
Galerie: 
Obrázek k článku Anotace seminářů pro školní rok 2023/2024