Přihlašování do seminářů 2023/2024

Téma: 

Pro školní rok 2023/2024 je v nabídce 58 seminářů. Počty povinně volitelných seminářů v jednotlivých ročnících jsou následující:

  • kvinta a sexta: 1 seminář ze základní nabídky
  • septima: 3 semináře, z toho nejvýše 1 z kategorie rozšiřujících
  • oktáva: 5 seminářů, z toho nejvýše 1 z kategorie rozšiřujících

Průběh přihlašování do seminářů

První kolo

Na školních webových stránkách jsou zveřejněny nabízené semináře. V prvním kole si každý žák přihlásí patřičný počet povinných seminářů podle ročníku. První kolo přihlašování pro septimy začíná v pondělí 13. února ve 20 hodin a pro kvarty až sexty ve středu 15. února ve 20 hodin. Přihlašování končí v pátek 17. února ve 13 hodin. Žáci se přihlašují elektronicky přes odkaz na školních webových stránkách. Do uzavření prvního kola je možné své volby opakovaně měnit.

Pokud je v některém semináři omezený počet míst, po naplnění kapacity se tento seminář pro přihlašování uzavře.

Semináře jsou již dopředu rozděleny do bloků, ve kterých budou v rozvrhu ve stejný čas. Měli byste si zvolit nejvýše jeden seminář z každého bloku. Pokud máte velký zájem o více seminářů z téhož bloku, je možné si je v prvním kole v aplikaci i tak zvolit – do druhého kola se pokusíme bloky upravit tak, abychom vám vyšli vstříc. Pokud to ovšem z rozvrhových důvodů nepůjde udělat, budete se v druhém kole muset rozhodnout jen pro jeden z těchto „konfliktních“ seminářů.

Po prvním kole proběhne kontrola správnosti a úplnosti přihlášení a semináře se setřídí podle zájmu, málo obsazené semináře budou z nabídky vyřazeny. Dojde k vyhodnocení skupin a k pokusu o jejich úpravu tak, aby se maximálně vyhovělo volbám žáků. Tam kde to z rozvrhových důvodů není možné, budou konfliktní volby z téhož bloku smazány. Po této úpravě již bude nadále možné mít z každého bloku nejvýše jeden seminář, protože semináře ze stejné skupiny budou příští rok v rozvrhu ve stejný čas.

Druhé kolo

Ve druhém kole se žáci, jejichž seminář nebyl díky nedostatečnému obsazení otevřen nebo kterým byl seminář z důvodů křížení vymazán, přihlásí do některého z dále postupujících dosud nenaplněných seminářů. POZOR! Ve druhém kole již není možné měnit úspěšnou volbu z prvního kola!

Opět proběhne kontrola správnosti a úplnosti přihlášení a semináře se setřídí podle zájmu. Semináře, o něž bude příliš malý zájem, se zruší. Nezapsaní žáci budou ředitelem školy do seminářů zapsáni. Zůstává sloučení seminářů do skupin. Žáci budoucích septim a oktáv se nadále přihlašují tak, aby z každé skupiny seminářů měli zapsán maximálně jeden seminář.

Třetí kolo

Ve třetím kole se dopíší dle pravidel druhého kola žáci, kterým byl z nějakého důvodu „jejich“ seminář zrušen, či u kterých došlo k jiné komplikaci.

Po třetím kole musí mít všichni žáci gymnázia zapsán povinný počet seminářů pro příští školní rok.

Protože zapisování do seminářů je velmi složité a těžko někdo může dopředu promyslet všechny eventuality, ke kterým může dojít, vyhrazuje si ředitel právo výše uvedenou proceduru pozměnit, pokud k tomu shledá důvod.

 

Jak se přihlásit

Pro koho je aplikace určena

Do aplikace pro výběr seminářů se může přihlásit každý současný kvartán, kvintán, sextán a septimán.

Volba jména a hesla

K přihlášení slouží stejná dvojice jména a hesla, jaká se používá pro přihlašování k ostatním informačním službám školy (přihlášení do počítače, k mailu,…). Pokud budete mít s přihlašováním problémy, vyhledejte pomoc v kabinetu 513. Volba seminářů, provedená elektronicky vaším jménem a heslem, je závazná. Ujistěte se proto, že své heslo znáte jen vy sami, v případě prozrazení rovněž přijďte do kabinetu 513 heslo změnit

Popis aplikace

Po vyplnění přihlašovacího formuláře získáte okno se seznamem seminářů přístupných pro Váš ročník. Každá řádka představuje jeden seminář a obsahuje název semináře, vyučujícího, pro které ročníky je seminář určen a zaškrtávací políčko na přihlášení. Po kliknutí na název semináře uvidíte podrobnější anotaci obsahu semináře. Pro ještě podrobnější informace doporučujeme zeptat se přímo vyučujících.

Zvolte si zaškrtnutím libovolné semináře a potvrďte volbu tlačítkem pod tabulkou. V případě překročení maximálního počtu povolených hodin se zobrazí varovné hlášení a volba se neuloží, stejně tak ve druhém a dalším kole v případě volby více seminářů ze stejné skupiny.

Až do uzávěrky prvního kola můžete svou volbu opakovaně měnit. Při přechodu do druhého kola budou úspěšné volby zafixovány a nebude možné je dále upravovat. Příležitost už budou mít jen ti, kteří budou měnit neúspěšnou volbu.

Přihlašovací formulář naleznete ZDE.

10. února 2023

Lucie Bohatá

Galerie: 
Obrázek k článku Přihlašování do seminářů 2023/2024