Aktuální stav příspěvků na Pouť do Santiaga de Compostela
  • benefiční akce v březnu (dílny- workshopy + burza): 5700 Kč
  • burza a příspěvky v průběhu třídních schůzek a následujícího týdne: 2700 Kč
  • příspěvky na účet školy či hotově: 3015 Kč
    (z toho: Moravcovi 300Kč, Španělovi 1000Kč, Schreiber 65 Kč, Škaloudová 650Kč, sestra Karin 1000Kč)


celkem tedy: 11 415 Kč
počet přispěných kilometrů: 174

Všem dosavadním dárcům a přispívatelům děkujeme a na další příspěvky se těšíme. Za všechny poutníky Alena Kulhavá.