Obhajoby výtvarných maturitních prací

Ve čtvrtek 10.5. proběhly obhajoby výtvarných maturitních prací, které jsou součástí maturity z výtvarné výchovy, zakončené ústní zkouškou z dějin umění.

Letos jsme opět mohli shlédnout díla několika výtvarných oborů a technik.
S historií malby na skle nás seznámila Barbora Zmeková a představila svou práci s názvem Čtyři roční období. Dagmar Hujerová, zabývající se současným designem vystavila šperky (náušnice, brože, prsteny) a tašky. Zpět do historie nás zavedla Klára Mesanyová, která se ohlédla za odbornou botanickou kresbou a ilustrací 19.století. Krystýna Lišková se inspirovala comixem, stále oblíbenějším žánrem v soudobém výtvarném umění i filmu. Máj, literární dílo K.H.Máchy,tak oživila v obrazy viděné pohledem mladé generace. A nakonec nám Tereza Váchová ukázala svou představu o kostýmní podobě divadelní hry Sen noci svatojánské.
Studentky pracovaly pod vedením paní profesorky Kafkové, oponentkou jim byla paní profesorka Angelová.
Maturitní práce můžete vidět ve třídách 405 a 407, ve kterých proběhnou maturitní zkoušky, a to 21. - 24. 5. 2007. Je nutné řídit se pravidly pro účast veřejnosti při maturitách.

Květa Podškubková


01-B.Zmekova

02-Zima

03-Zima2

04-Leto

05-D.Hujerova

06-D.Hujerova_design

07-broz

08-nausnice

09-nausnice2

10-K.Mesanyova

11-botanicke-ilustrace

12-ilustrace

13-K.Liskova

14-K.Liskova_Maj

15-K.H.M._Maj

16-T.Vachova

17-Sen-noci-svatojanske

18-KafkovaAngelova