Pouť do Santiaga de Compostella

Jak už jsme Vás informovali, vysílá AG za celou školu, za rodiče a za všechny své příznivce ve dnech 25. srpna až 12. září 2007 skupinu poutníků složenou ze studentů a učitelů do Santiaga de Compostella. Nabízíme Vám, abyste i Vy tuto pouť přijali za svou a aspoň symbolicky se jí zúčastnili spolu s námi:

1) Máte-li námět, přání, prosbu, kterou byste chtěli za sebe, za někoho dalšího či za školu vzkázat a doručit naším prostřednictvím do Santiaga, neváhejte nás oslovit na gymnazium@arcig.cz

2) Naše pouť bude měřit celkem 5.600 km, z toho 270 km půjdeme pěšky (z Astorgy do Santiaga). Náklady na jeden kilometr pro celou naši výpravu činí 65,- Kč. Jste-li ochotni podílet se na naší pouti například podporou 1 km, přispějte nám prosím na účet: 304 547 021 / 0100, variabilní symbol: 5600 uvedenou částkou 65,- Kč. Rádi po Vás tento kilometr nazveme a budeme si Vaší podpory velmi vážit.


K 27. 4. 2007 se naše výprava nachází na kilometru: 129 - mezi Plzní a Tachovem. (viz mapka)

Mapa

Za všechny poutníky

Richard Mašek, Pablo Chacon, Alena Kulhavá