Zápis z 8. jednání školské rady

Konání:
8. listopadu 2007 v 17:30 v knihovně AG

Přítomní:
Mgr. Lukáš Bernard, ThLic. Tomáš Biňovec, Dr. Vojtěch Eliáš, Ing. Vladimír Kolomý, Ing. Mojmír Kopečný, PhDr. Hynek Krátký, MUDr. Věnceslava Svobodová
Hosté:
Ing. Mgr. Richard Mašek

Jednání bylo zahájeno v 17:40.

Schválený program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy
  2. Projednání upraveného rozpočtu na rok 2007

Hlasování o programu: pro 7, zdržel se 0, proti 0.

1. Ředitel školy představil Výroční právu o činnosti školy. Následovala diskuse.
ŠR schválila výroční zprávu: pro 7, zdržel se 0, proti 0.

2. ŠR projednala upravený rozpočet na rok 2007 a vyjádřila s ním svůj souhlas. Hlasování: pro 7, zdržel se 0, proti 0.

Jednání skončilo v 18:35.
Příští zasedání školské rady se očekává kolem pololetí.

Zapsal: Vojtěch Eliáš

Dr. Vojtěch ELIÁŠ
předseda ŠR