Hlavní den oslav 15. výročí AG - pátek 25. 5. 2007

Téma: 


Vážení přátelé,
vážení současní i bývalí kolegové - učitelé na AG, milí absolventi z let 1996 až 2006,


probíhající školní rok je jubilejním 15. rokem činnosti obnoveného Arcibiskupského gymnázia. Tuto skutečnost si připomínáme průběžně po celý školní rok, nicméně hlavní den oslav se bude konat v pátek 25. května 2007, kdy se v budově AG uskuteční za přítomnosti pana kardinála Vlka

  • setkání bývalých i současných učitelů AG - od 14 hodin,
  • a takřka současně Den otevřených dveří pro absolventy - od 16 hodin.


Více aktuálních informací k pátku 25. 5. naleznete na webových stránkách školy (www.arcig.cz). Pozvánky rozesíláme elektronickou poštou učitelům i absolventům, jejichž elektronickou adresu známe, ostatní se snažíme vyrozumět klasickou poštou.

Pro letošní oslavu chystáme rovněž vydání almanachu k 15. výročí AG (50,- Kč) a pamětního listu (20,- Kč). Nemůžete-li se setkání učitelů, resp. Dne otevřených dveří pro absolventy zúčastnit, a přesto byste chtěli obdržet almanach či pamětní list, poukažte prosím na účet školy částku 100,- Kč (almanach, pamětní list, balné, poštovné) a zašlete poštou nebo mailem na školní adresu vyplněnou objednávku, která tvoří součást tohoto listu (adresa: gymnazium@arcig.cz, Korunní 2, 120 00 Praha 2).
Číslo účtu: 304547021/0100, variabilní symbol: 2505.
Almanach a pamětní list budou k dispozici od 21. 5. 2007 v kanceláři školy a ve školní knihovně.

Na závěr k Vám mám prosbu: protože nemáme k dispozici od všech absolventů nynější správné adresy, žádáme Vás, abyste laskavě upozorňovali absolventy i učitele, s nimiž jste v kontaktu, na toto plánované setkání.

Těším se na shledanou v pátek 25. 5. 2007

Ing. Mgr. Richard Mašek
Ředitel AGProgram hlavního dne oslav 15. výročí Arcibiskupského gymnázia - pátek 25. 5. 200711.15 až 12.00 - mše svatá u svaté Ludmily na závěr maturitního týdne a k vrcholu 15. jubilejního školního roku, za účasti pana kardinála M. Vlka

12.00 až 13.30 - předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům z rukou pana kardinála, předávání německého jazykového diplomu některým z absolventů z rukou pana velvyslance SRN

Od 14 hodin - setkání současných i bývalých učitelů Arcibiskupského gymnázia ve sborovně AG a přilehlých prostorách 2. patra

14.30 - setkání učitelů AG s panem kardinálem M. Vlkem ve sborovně AG (káva po obědě)

16.00 - začátek Dne otevřených dveří pro absolventy (setkání absolventů AG v budově AG, jednotlivé ročníky ve třídách dle rozpisu)

17.00 - 18.00 program pro absolventy v aule školy (mluvené slovo, hudební vystoupení školního orchestru a absolventských kapel)

18.30 - přesun absolventů do restaurací v okolí Arcibiskupského gymnázia

______________________________________________________
Objednávka almanachu a pamětního listu k 15. výročí AG

Jméno a příjmení:
Adresa:
Číslo účtu, z něhož jste poukázali peníze ve prospěch AG:
Datum:
Podpis (pokud zasíláte klasickou poštou):