Proběhla SOUTĚŽ V ORIENTACI V BIBLI

Výsledky 5. adventní OLYMPIÁDY AG a předání cen vítězům.

Druhé kolo naší olympiády v orientaci v Bibli se konalo v úterý 18. prosince 2007, z 55 přihlášených soutěžících se nakonec finálového kola účastnilo 15 studentů. Někteří horcí favorité bohužel onemocněli. Ve čtvrtek 20. prosince jsme v knihovně AG slavnostně vyhlásili výsledky a předali ceny vítězům i dalším zúčastněným. Fotografie přikládáme.

Výsledky:
1. místo: Ječmen Jan čas 8:03 VI. A
2. místo: d´Almeida Annamária 11:44 VI. A
3. místo: Španěl Martin 14:12 III. A
4. místo: Rosická Anna 7:40 III. B
5. místo: Falberová Linda 9:21 VI. A
6. místo: Kachlíková Barbora 9:39 VI. A
7. místo: Sezemská Lucie 9:42 VI. A
8. místo: Mecová Marie 9:45 VI. A
9. místo: Struková Kristína 9:33 III. B
10. místo: Bláha Šimon 10:52 VI. A
11. místo: Klápšťová Veronika 11:13 IV. B
12. místo: Roubíková Nicole 11:49 III. B
13. místo: Vljazlová Alexandra 15:49 VI. A
14. místo: Kučera Václav 13:29 VI. A
15. místo: Vávrová Annamária 15:32 VI. A


Při hodnocení, jak už mnozí víte, hrála roli správnost odpovědí a rychlost, s jakou odpovědi byly nalezeny; chybná odpověď i při rychlejším čase posouvala soutěžícího na nižší místo. V případě všech správných odpovědí i v případě shodného počtu omylů rozhodoval o umístění čas. Za pomoc a kontrolu času v druhém kole soutěže již tradičně děkuji Jiřímu Cermanovi z VIII. B.

Děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili, a blahopřeji těm, kteří se umístili na prvních místech, ale současně i ostatním finálového kola, protože postup byl podmíněn správností všech odpovědí v prvním kole. Soutěž nám opět ukázala, jak se vyznáme v označení kapitol i veršů Písma sv., ale také jak rychle se dokážeme v Bibli orientovat a zda si nepleteme jednotlivé biblické knihy. V druhém kole se neúmyslně vyskytl menší chyták, a to ve jménech některých apoštolů. První tři umístění měli všechny odpovědi naprosto správně. Na soutěž jsme se těšili, mnozí už měli, alespoň jak jsem vypozorovala, i určitou strategii, což bylo velmi zajímavé. Atmosféra byla jako vždy příjemná a radostná. Tak zase příští rok!

Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné, pokojné a požehnané vánoční svátky, plné radosti a naděje. A pro rok 2008 - ať dobře žijeme, dobře konáme a ať je nám dobře na duši i na těle, to vše s Boží pomocí.

Věra Pabištová