SOUTĚŽ V ORIENTACI V BIBLI

výsledky adventní ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY a předání cen vítězům

První kolo naší olympiády v orientaci v Bibli se konalo v pondělí 11. prosince a druhé kolo v pátek 15. prosince 2006. V úterý 19. prosince jsme v knihovně AG slavnostně vyhlásili výsledky a předali ceny vítězům i dalším zúčastněným. Fotografie přikládáme.

výsledky:
1. místo: Jana Mošnerová, VII. B
2. místo: Magdalena Mošnerová, VII. B
3. místo: Šárka Knoblochová, III. B
4. místo: Veronika Klápšťová, III. B
5. místo: Lucie Mošnerová, VII. B
6. místo: Klára Kochová, VII. B
7. místo: Jan Pěkný, I. A
8. místo: Karel Pacovský, II. B
9. místo: Eva Habánová, III. A
10. místo: Jitka Habánová, I. A


Při hodnocení hrála roli správnost odpovědí a rychlost, s jakou odpovědi byly nalezeny, chybná odpověď i při rychlejším čase posouvala soutěžícího na nižší místo. V případě všech správných odpovědí i v případě shodného počtu omylů rozhodoval o umístění čas.
Za pomoc a kontrolu času v 2. kole soutěže děkuji již tradičně Jiřímu Cermanovi ze VII. B.

Děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili, a blahopřeji těm, kteří se umístili na prvních místech.
A těšíme se zase na příští rok.

Při této příležitosti mi dovolte popřát Vám radost z toho, že On je pánem času i našeho života a že jeho láska, která přišla na svět, nad námi bdí a doprovází nás při naší práci i na všech cestách života. Požehnané Vánoce.

Věra Pabištová