SOUTĚŽ V ORIENTACI V BIBLI

Výsledky 2. ADVENTNÍ ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY a předání cen vítězům

Do adventní soutěže v orientaci v Bibli se přihlásilo celkem 52 soutěžících, z toho jedna vyučující Mgr. Jana Petrová. Do finále postoupilo 23 účastníků, též paní profesorka.

Finálové kolo naší olympiády v orientaci v Bibli se konalo v pátek 16. prosince 2005 a zúčastnilo se ho 19 studentů. V úterý 20. prosince 2005 jsme v knihovně AG slavnostně vyhlásili výsledky a předali ceny vítězům. Všichni finalisté obdrželi malou pozornost a ti, kteří se umístili na prvních místech, i věcný dar. Fotografie přikládáme.

výsledky:
1. místo: Martin Váňa, I. A - 0 chyb
2. místo: Lucka Mošnerová, VI. B - čas 8:08 (3)
3. místo: Tereza Pištorová, IV. B
4. místo: Magdalena Mošnerová, VI. B
5. místo: Jana Mošnerová, VI. B
6. místo: Eva Brichová, IV. B
7. místo: Klára Kochová, VI. B
8. místo: Zuzana Žádníková, IV. A
9. místo: Jan Sedláček, IV. A
10. místo: Marie Chrástecká, VI. B
11. místo: Lucie Sezemská, IV. A
12. místo: Klára Sochová, IV. B
13. místo: Klára Purnochová, VI. B
14. místo: Annamária d´Almeida, IV. A - čas 7:23 (1)
15. místo: Jakub Hajič, IV. B - čas 7:36 (2)
16. místo: Jarmila Schreiberová, IV. B
17. místo: Julie Kochová, III. B
18. místo: Františka Schormová, IV. B - čas 8:43 (4)
19. místo: Ludmila Böhmová, IV. A

Blahopřeji všem, kteří se umístili na prvních místech, ale i ostatním finalistům, protože postup do 2. kola byl podmíněn správností naprosto všech odpovědí v 1. kole. Děkuji Vám všem, kteří jste se soutěže zúčastnili.

Při hodnocení hrála roli správnost odpovědí a rychlost, s jakou odpovědi byly nalezeny, chybná odpověď i při rychlejším čase posouvala soutěžícího na nižší místo. V případě shodného počtu chyb rozhodoval o umístění čas. Úkoly byly náročné, ve finálovém kole dokonce velmi. Napětí i přání vyhrát výrazně zamíchalo pořadím!!!
Za pomoc a kontrolu času ve finále soutěže děkuji Jiřímu Cermanovi z VI. B.

Soutěž nám ukázala, jak se vyznáme v označení kapitol i veršů Písma sv. i zda si nepleteme jednotlivé biblické knihy. Musím podotknout, že proti loňskému roku postoupilo letos do finálového kola dvakrát více soutěžících. Lepšíme se a z toho mám radost. - Někteří postupující bohužel nemohli přijít - onemocněli či byli se třídou na školní exkurzi, ani paní profesorka se finále nemohla účastnit.

Atmosféra naší olympiády byla příjemná, zdravě soutěživá, před zahájením přímo adrenalinová, každý seděl sám v lavici, všichni finalisté napjatě očekávali startovní pokyn... A také jsme se zasmáli, nejvíce po soutěži, když jsme si sdělovali dojmy. Budeme se těšit zase na příští rok.

Přeji pokojný čas smíření - požehnané vánoční svátky - a laskavý a vlídný rok 2006.

Věra Pabištová