Proběhla soutěž v orientaci v Bibli 2008

Výsledky 6. ADVENTNÍ OLYMPIÁDY AG a předání cen vítězům.
Foto přikládáme.

Pokojný čas smíření, radost ze síly čistého světla, které stále jasně září z chudé betlémské jeskyně a ukazuje cestu, kudy by člověk měl jít, aby byl - či pokud chce být - šťastný. Bůh žehnej Vašim dnům vánočním i dnům a dobrým přáním roku 2009, který zanedlouho vejde v bránu.

Druhé kolo naší adventní olympiády v orientaci v Bibli se konalo v pátek 12. prosince 2008, z 82 přihlášených soutěžících v 1. kole se nakonec finálového kola účastnilo 13 studentů a studentek. Dvě favoritky bohužel onemocněly. Ve středu 17. prosince jsme v knihovně AG slavnostně vyhlásili výsledky a předali ceny vítězům i dalším zúčastněným.

Výsledky:

1. místo - Klápšťová Veronika čas 8:25 V. B
2. místo - Sedláček Jan 8:32 VII. A
3. místo - Fait Jan 13:12 VII. A

4. místo - Janoušková Kateřina 14:38 VII. A
5. místo - Ort Daniel 8:04 III. B
6. místo - Pacovský Karel 8:20 IV. B
7. místo - Sezemská Lucie 13:52 VII. A
8. místo - Raušová Magdaléna 10:45 VI. B
9. místo - Čistecká Barbora 16:15 I. A
10. místo - Vávrová Eliška 19:29 I. B
11. místo - Knoblochová Šárka 7:01 V. B
12. místo - Struková Kristina 8:44 IV. B
13. místo - Žádníková Zuzana 8:18 VII. A

Při hodnocení, jak leckteří už víte, hrála roli správnost odpovědí a rychlost, s jakou odpovědi byly nalezeny; i malá chybička při rychlejším čase posouvala soutěžícího na nižší místo. V případě všech správných odpovědí, enent. v případě shodného počtu omylů rozhodoval o umístění čas.

Za pomoc a kontrolu času v 2. kole soutěže i letos opět děkuji Jiřímu Cermanovi z loňské VIII. B, dnes posluchači 2. lék. fak. KU, který mi do e-mailu napsal: Tradice se musí ctít, zvlášť pokud jsou pěkné. Tam přeci nemůžu chybět.

Děkuji opravdu všem, kteří se soutěže zúčastnili, a blahopřeji těm, kteří se umístili na prvních místech. Ovšem všichni, kteří se pronikli do 2. kola, prokázali, že se v Písmu sv. vyznají, že vědí, kde kterou biblickou knihu hledat. Postup do finále byl totiž podmíněn správností všech odpovědí v prvním kole. Naše naše olympiáda znovu ukázala, jak se vyznáme v označení kapitol i veršů Písma sv., ale také jak rychle se dokážeme v Bibli orientovat a zda si nepleteme jednotlivé biblické knihy. Jak jsme kdo dokázal být pozorný a současně zvládl lehkou nervozitu, je vidět v jednotlivých časech vypracování úkolů a následném pořadí. Doufám, že když už umíme všichni v Písmu sv. hledat, že v něm také čteme a jeho poselství nasloucháme.

Závěrem mi dovolte popřát Vám, čtenářům, pokojný čas smíření. Nezapomeňme se radovat ze síly čistého světla, které stále jasně září z chudé betlémské jeskyně a ukazuje cestu, kudy by člověk měl jít, aby byl - či pokud chce být - šťastný. Bůh žehnej Vašim dnům vánočním.

A dovolme i po všechny dny nadcházejícího kalendářního roku 2009 onomu tichému nesmírnému spasitelnému světlu vstoupit do našich srdcí, aby mohlo prozařovat naše pozemské pobývání - naše zdraví, naše vztahy i naše přání.

Vaše Věra Pabištová