Lyžařský výcvikový kurz sekund

Téma: 

LVZ tříd 2. A, B se uskuteční v termínu 25. 2. - 4. 3. 2007 (termín posunut z organizačních důvodů).

Sraz v 7.30 před budovou Vinohradského divadla. Studenti předají potvrzení o seřízení vázání + vyplněný formulář nejpozději 23. 2. do kabinetu 402.

Vejsadová Irena
vyučující TV AG