Mezi dobrem a zlem - Martin Mejstřík mezi studenty AG

Téma: 

Arcibiskupské gymnázium v Praze zamýšlí formou dlouhodobého cyklu diskusních setkání s osobnostmi veřejného života mapovat možnosti (hodnotové) orientace v současném světě. Ve středu 4. dubna 2007 byl hostem Arcibiskupského gymnázia senátor Martin Mejstřík. Téma, Bolševismus v nás, jsme okusili z mnoha stran, a přece zůstalo leccos nedořečeného.

Setkání bylo zahájeno projekcí prezentace, která na fotografiích a statistických údajích připomněla stopy komunistické ideologie v dějinách 20. století. Martin Mejstřík poté představil důvody, pro které se domnívá, že by bylo v ČR a v Evropě lépe, kdyby se politické reprezentace jasněji vyjádřily nejen k zločinům komunismu, nýbrž i k myšlenkovému zázemí komunistické ideologie. Totalitární, nesmiřitelný nárok na vlastněnou pravdu, ovšem třídně viděnou, je podle Mejstříka pro evropské demokracie nebezpečnou a nevykořenitelnou složkou komunistické ideologie. Právě proto ohrožuje komunistická ideologie svobodu jako možnost zodpovědného přístupu k životu.

Pro Mejstříka je cestou výchova k demokracii, cesta za dobrými pravidly společného života. Jen tak je demokracie schopná se bránit, jen tak neupřednostňujeme pohodlné nestarat se.

Otázky studentů mířily zpočátku právě tímto směrem. Jak je možné vzdát se svobody pro materiální dostatek? Čím KSČM přitahuje mladé? Komunismus je pohodlná ideologie. Lze jí nepodléhat? Je současný systém vzdělávání dobrý pro kritický postoj k ideologii komunismu?

Martin Mejstřík se pokusil argumentovat, proč nesouhlas s bídou světa neznamená automatické přitakání všelijakým ideologiím, které vyhlašují, že nás oné bídy zbaví.

Další diskuse se orientovala na podoby přítomnosti komunistické ideologie v současném světě: Nakolik je ideologie KSČM totožná s tou před 30-ti lety? Je v Evropě ještě vůbec myslitelné, že by komunisté znovu převzali moc? Senátor Mejstřík se domnívá, že nebezpečné je nechat legálně působit stranu, která se hlásí k extremistickým výrokům svých představitelů současných či zemřelých.

Diskuse se větvila a košatěla: Není nebezpečnější KSČM zakázat? Jsme ještě demokraté, kdybychom zakazovali komunistickou stranu? A má smysl zakazovat myšlenky? A byl/je přípustný násilný odboj, například sabotáž? Co máme dělat my proti komunismu v nás?
Chce-li člověk zůstat člověkem, musí mít svobodu .. uzavřel Martin Mejstřík setkání se studenty.

Petr Uherka

----------
Mezi dobrem a zlem je název textu Martina Mejstříka ve kterém glosuje zápasy Vladimíra Hučína.