Exkurse do Českého Středohoří 3.A.

V úterý 19. června podnikla třída 3.A. geologickou exkursi do Českého Středohoří. Doprovodem byla pí. prof. Kulhavá a pan doktor Matějka z Přírodovědecké fakulty UK.

Studenti si prošli bývalým kráterem z horniny brekcie na Humenském vrchu a pokochali se pohledem na Středohoří, Říp i hrad Hazmburk. Také si nasbírali nějaké granáty na známém nalezišti u Třebenic, v lomu s ryolity si prohlédli řezání kamene, obdivovali velkou čedičovou žílu a v ústeckém lomu si nasbírali vzorky znělců a natrolitových a kalcitových žil.

Anežka Fojtíková
fotografie Vladimír Kunc