Advent na AG

Zpívání na schodech
Zpívání u Adventního věnce

Zpívání na schodech
tradiční velmi příjemná aktivita Zdeňka Lauschmanna nás opět naladila v adventním čase a ti, kteří nemají mnoho času si mohli společně nacvičit doprovod na všeliké nástroje. Zpěváků přišlo letos opět hodně a školou zněly tóny písní Bohu čest sláva nejvyšší a Přijď , přijď, přijď.Video

.Zpívání u Adventního věnce
několik studentů s prof. Angelovou uvily věnec, který zdobí druhé patro gymnázia a u kterého jsme společně pod vedením Igora Angelova zatím podvakráte oslavili zapálení adventních svic. Hudebníků přišlo nemálo a uvolněná atmosféra zpříjemnila školní čas...