Změny ve školní jídelně

Téma: 

V jídelně KDM byl nainstalován nový stravovací systém, proto dojde k některým změnám ve stravování studentů AG. Studenti budou mít čip (přívěsek), platby za stravování budou probíhat přednostně bezhotovostním stykem. Je také nutné znovu se ke stravování přihlásit (vyplnit přihlášku), aby KDM získalo potřebné údaje.

Přihlášky budou distribuovány v papírové formě, bude je možné stáhnout také na stránkách KDM.

Všechny aktuální informace o stravování včetně jídelních lístku jsou k dispozici na http://www.kdm.cz/jidelna.htm

Studenti si mohou vyzvednout číp a vložit kredit již od 30.8.
Marek Stříteský