Plán duchovních aktivit 2007/2008

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2007-2008


1) Den péče o duši
- polodenní duchovní obnova pro každou třídu (mimo oktáv)
- začátek mší sv. - kaple sv. Františka a sv. Kláry; kostel sv. Ludmily
- vždy v pátek, kdy celý den bude pro danou třídu bez výuky
- I.A -11.1., I.B - 18.1., II.A - 8.2., II.B - 15.2., III.A - 29.2., III.B - 7.3., IV.A - 14.3., IV.B - 28.3., V.A - 4.4.,V.B - 11.4., VI.A - 18.4., VI.B. - 25.4., VII.A - 16.5., VII.B - 30.5.
- změna termínu vyhrazena
- vede P. Gereon T. Biňovec či jiný duchovní
- místo konání: fara u sv. Ludmily

2) Exercicie pro oktávy na téma:
- exercitátor: spirituál P. Gereon T. Biňovec
- VIII.A - 21.-24.1.2008, VIII.B - 28.-31.1.2008
- místo bude upřesněno
- čtyři dny ztišení a relaxace pro každou oktávu zvlášť

3) Duchovní obnova pro vyučující a ostatní zaměstnance školy
- 2x za rok - v adventu a postě
-místo a termín budou upřesněny
- organizuje a povede spirituál školy P. Gereon T. Biňovec

4) Modlitby ve škole
- každý čtvrtek 7.45 hod. - modlitba růžence - kaple sv. Františka a sv. Kláry
- každé pondělí v 7.50 hod. ranní modlitba za školu (kaple sv. Františka a sv. Kláry)

5) Školní bohoslužby
a) každý pátek mše svatá v 7.30 hod. v kapli sv. Františka a svaté Kláry
- první pátek v měsíci bude mše sv. v 7.30 hod. tradičně u sv. Ludmily
- celebrant - spirituál školy P. Gereon T. Biňovec
b) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích
3.9.2007 - mše sv. na zahájení školního roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.
14.9.2007 - mše sv. na ukončení poutě do Santiaga (školní kaple) - 8.15 hod.
16.9.2007 - Den církevních škol, pouť církevních škol na Tetín
2.11.2007 - Památka věrných zemřelých - mše sv. (školní kaple) - 7.30 hod.
31.1.2008 - ekumenická bohoslužba (školní kaple) - 8.15 hod.
6.2.2008 - Popeleční středa - mše sv. (školní kaple) 12.00 hod.
19.3.2008 - středa Pašijového týdne - křížová cesta (sv. Ludmila) - předpokládaný čas 12.00 hod.
19.5.2008 - mše svatá k zahájení maturitních zkoušek (školní kaple) - 7.30 hod.
23.5.2008 - mše svatá na závěr maturitních zkoušek
27.6.2008 - děkovná mše sv. na zakončení školního roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.
- případné změny vyhrazeny
- celebrant - spirituál školy, P. Gereon T. Biňovec
- po dohodě - celebrant či koncelebrant - R.D. Pavel Kuneš

6) Rozhlasová připomenutí starého faráře
- 1x týdně - P. Pavel Kuneš a spolupracovníci

7) Studentské středy
- od adventu v 16.30 hod. v kostele sv. Ludmily mše svatá, poté setkání v klubu na faře
- organizují Mgr. Igor Angelov a P. Gereon T. Biňovec

8) Cyklus přednášek Teologie těla podle Jana Pavla II.
- pro studenty církevních gymnázií a SŠ v Praze
- místo a čas konání: aula Arcibiskupského gymnázia; 17,30 hod.
- termíny přednášek: 17.10, 31.10, 14.11., 28.11. 2007

9) Soutěže
- Stezka písmáků - první kolo proběhne 24.10.2007 ve škole - biblická soutěž pro studenty do 16 let (pro starší mimo pořadí) zajišťuje Mgr. Ondřej Mrzílek, druhé kolo proběhne 17.11.2007 v modlitebně CASD
- Adventní olympiáda v orientaci v Bibli - biblická soutěž pro studenty a profesory AG zajišťuje Mgr. et Mgr. Věra Pabištová - termín bude upřesněn

Vypracoval Mgr. Ondřej Mrzílek