Zpráva z Adventního koncertu AG

Adventní koncert AG
Chrám sv. Ludmily 20. 12. 2006
zpráva a fotografie


Při koncertu u sv. Ludmily jsme se přenesli v předvánočním rychle plynoucím čase do atmosféry klidu a harmonie. Před zaplněné lavice kostela s důstojností nastoupili zpěváci v řízách a diváci jen žasli nad množstvím dětí a mladých lidí, které se nakonec v prostoru před oltářem shromáždilo. Kromě nového pěveckého sboru AG, který svou početností, vystupováním i umem přesvědčil o zdařilém vedení I. Angelova, se chrámem na začátku a ke konci programu nesly i zvonivé hlásky studentů obou prim. Několik šikovných instrumentalistů bravurně rozeznělo své nástroje a poslechli jsme si i soubor Polyphonion. Hudební pasáže byly prokládány poezií v podání A. Strejčka. Slavnostní koncert, který byl zároveň i součástí oslav k 15. výročí života školy, se nesl v duchu sdílené radosti z očekávaných svátečních dnů, za což všem účinkujícím a organizátorům srdečně děkujeme. Jana Erneyová

fotografie Annelise Vrbová